En glædelig overraskelse at kunne trække på så mange erfaringer fra Forsvaret i et civilt job

Udgivet d. 18. december 2023 af Velkommen Hjem

Da veteran Anton Gehl Hove (tidl. Gehl Skulberg) efter seks år i Forsvaret og en udsendelse til Kabul begyndte at kigge nærmere på sine karrieremuligheder i Forsvaret, faldt det ham naturligt også at kigge på mulighederne uden for Forsvaret. Han var især optaget af, om der ville job, som kunne give nogle af de samme værdier og oplevelsen af meningsfuldhed som i Forsvaret. Det var der, og de var for Anton ret interessante. Han valgte derfor at videreuddanne sig civilt, hvor han tog en bachelor i Datalogi, og derefter opsøgte VELKOMMEN HJEM for at finde det rette job. Han fik støtte, fantastisk rådgivning og en værdifuld netværksforbindelse af mentor Niels Trads Pedersen, Partner hos Deloitte. Mentorforløbet førte direkte til et ønskejob som IT-sikkerhedsarkitekt hos Energinet. Et meningsgivende job, hvor Anton også kan trække på mange af sine kompetencer og erfaringer fra Forsvaret.

– Da jeg indså, at jeg skulle videreuddanne mig for at ende i en stilling, jeg gerne ville være i, enten inden for eller uden for Forsvaret, begyndte jeg også at se udover Forsvarets grænser for at finde frem til, hvad der kunne være spændende. Jeg var ikke sikker på, at jeg ville være officer, men overbevist om, at der ikke kunne skade at se på uddannelsesmulighederne. Det gik i den forbindelse op for mig, at jeg gerne ville have mere plads til at være hjemme og have et liv ved siden af arbejdet, som ikke blev afbrudt af hele tiden at være væk, forklarer Anton.

Søgte et civilt job med meningsfuldhed

I løbet af processen med at afklare, hvad vej han skulle gå, snakkede Anton med folk omkring sig om mulighederne. En ven foreslog Anton at se nærmere på IT-sikkerhed, da dette job måske kunne bibringe samme følelse af meningsfuldhed som i Forsvaret. Anton begyndte derfor selv at søge job inden for det område – men uden held. 

– Efter at have søgt forskellige stillinger (og fået afslag) og efter, at jeg havde snakket med forskellige virksomheder inden for IT- og ingeniørfagene, valgte jeg at starte på en bachelor i Datalogi for dermed at få en uddannelse, som kunne bringe mig ind i det civile, eller videre som officer i hæren, fortæller Anton, der efter afsluttet uddannelse valgte ikke at fortsætte i Forsvaret, men i stedet kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEMfor at få hjælp til at finde det rette civile job inden for IT- sikkerhed. 

– Det, som gjorde, at jeg ikke valgte at søge tilbage i Forsvaret efter uddannelsen er, at det for alvor igennem uddannelsen var gået op for mig, hvor mange fede muligheder, der er i det civile, og at der var mange af jobbene, som ville opfylde en del af de ting, jeg satte pris på fra Forsvaret, men med mange flere forskellige muligheder. 

Arbejdet i Forsvaret generelt har budt på virkelig mange vilde oplevelser, som jeg har kunnet dele med mine venner og kollegaer. Det, at kunne dele de oplevelser med nogle mennesker, man lærer så godt at kende, er virkeligt unikt og ikke noget jeg regner med at kunne opleve uden for Forsvaret.

Veteran Anton Gehl Hove

Forsvarserfaringerne tæller oven i bacheloren

Anton kom med på et af de to-dages kickoff, som VELKOMMEN HJEM afholder fem gange om året for alle nye veteraner – før veteranerne skal videre i et forløb med deres helt egen mentor. På kickoff får veteranerne blandt andet generel viden om det civile arbejdsmarked fortalt gennem en lang række dygtige folk fra erhvervslivet, der stiller frivilligt op for at hjælpeveteranerne godt igennem transitionen. Og veteranerne får samtidig sat deres egne kompetencer fra Forsvaret i en større civil kontekst. 

– Kickoff gav mig et kæmpe boost på selvtilliden, fordi jeg fik øje på, hvad jeg kunne tage med mig, når jeg skulle søge job, hvilket også åbnede for en række job, som jeg ikke selv havde regnet med at kunne komme i betragtning til. Men vigtigst af alt opdagede jeg også der, hvad jeg kunne bruge mine kompetencer til, siger Anton og tilføjer: 

– Havde jeg ikke indset, hvilke kompetencer jeg tog med mig, havde jeg nok endt med at søge de samme stillinger som mine medstuderende på Datalogi – uden at trække på de seks års erfaring, jeg allerede havde fra hæren. 

Efter kickoff var jeg virkelig rørt over alle de mennesker, som ville hjælpe, og over, at nogen ville lægge så mange kræfter i at hjælpe mig og de andre veteraner godt videre. Kurset var utroligt vigtigt og gav mig motivation til at arbejde på at finde en vej, der passede mig og et sted at starte.

Veteran Anton Gehl Hove

Mentor Niels Trads Pedersen & veteran Anton Gehl Hove

Kæmpe tryghed, når mentor har din ryg

Anton fik Niels Trads Pedersen som mentor, og det var et rigtig godt match, måske blandt andet fordi Niels Trads Pedersen er Public Sector Cyber Lead hos Deloitte og de dermed deler den faglige interesse for IT. 

– Niels har virkelig været en god støtte og har mødt mig der, hvor jeg havde mine udfordringer hver gang. Efter kickoff var jeg blevet klogere på en hel masse ting, men jeg var stadig ikke helt sikker på, hvad jeg ville sigte efter. Der var Niels god til at spørge ind til mine egne overvejelser og fik foreslået nogle online-kurser og nævnt nogle forskellige kontakter, jeg kunne tage fat i for at blive klogere på, hvad de forskellige jobs i virkeligheden gik ud på. Det gjorde mig meget klogere på, hvad jeg kunne se mig selv i, fortæller Anton og fortsætter: 

– Niels har haft både overblikket og forståelse for, hvad jeg har været i tvivl om, og hver gang har han kunnet foreslå mig noget, der enten har gjort mig klogere på, hvad jeg ville, eller hvad der kunne få mig videre. Det er en kæmpe tryghed, at der er en som Niels, der har ens ryg, hvis det ikke går, som man havde håbet. 

Der har ikke været et eneste møde, som ikke har sat gang i enten en masse tanker, når Niels har stillet skarpe spørgsmål eller sat lys på mine blinde vinkler.

Veteran Anton Gehl Hove

– Helt konkret var det også Niels, der satte mig i kontakt med hans tidligere mentee Anders Jepsen, som fik hjulpet mig med at finde frem til, hvilke stillinger der helt konkret kunne være spændende. Det er igennem den kontakt med Anders, at jeg nu har fået et job i Energinet, som jeg virkelig tror, er et godt match og en mulighed, som jeg ikke ville have haft, hvis ikke Niels havde sat mig i kontakt med Anders, fortæller Anton. 

Veteraner er dedikerede og spændende mennesker

Niels Trads Pedersen er en af foreningens faste og dedikerede mentorer, der før har hjulpet blandt andre veteran Anders Jepsen godt videre i et civilt job. For Niels Trads Pedersen er mentorrollen givende på flere niveauer.

– Jeg nyder at være i selskab med yderst dedikerede og spændende mennesker. I dette tilfælde Anton, der har vist sig at være et yderst behageligt menneske, som har utroligt meget at byde på i form af både en spændende og meget professionel tilgang til opgaven såvel som intelligente overvejelser omkring, hvordan han kommer videre i forløbet, forklarer mentoren, der fremhæver indtil flere faglige kompetencer og styrker hos sin mentee:  

– Anton har en dyb teknisk forståelse og indsigt. Han er ydmyg i sin tilgang til og adfærd overfor opgaven, ligesom hans tilgang er analytisk tilgang. 

Der er flere af de militære kompetencer, veteranerne får med, som erhvervslivet kan have brug for – blandt andet deres professionalisme, eksekveringsformåen og lederegenskaber i management-sammenhæng såvel som i samarbejdende sammenhæng.

Mentor Niels Trads Pedersen

Trækker på erfaringerne fra Forsvaret 

Niels Trads Pedersen og Anton har ikke sluppet kontakten helt efter forløbet, og mentoren glæder sig over, at hans mentee føler sig virkelig godt tilpas i sit nye job i sit nye civile job som IT-sikkerhedsarkitekt hos Energinet.

– Det glæder mig at snakke med Anton igen efter en måned i det nye arbejde og høre, hvor god han har været til at reflektere over forløbet og at han har været i stand til at bringe sig selv videre og se tingene i et længere perspektiv til trods for, at han står i en ny verden. Samtidig har Anton vist, at han kunne trække på en masse erfaringer fra Forsvaret i forhold til at håndtere forskellige situationer i den nye verden, fortæller Niels Trads Pedersen.

Hæren lærer dig noget, du ikke kan lære andre steder

Anton mener, at grunden til at han er kommet så godt fra start, skyldes den hjælp og rådgivning, han fik fra Niels Trads Pedersen op til jobstarten. 

– Niels har også været virkelig god i processen omkring opstarten i mit nye job i forhold til, hvad man skal forberede sig på, siger Anton, der nu ser tilbage på sine seks år i Forsvaret, herunder sin udsendelse til Kabul, som noget helt særligt, hvor han lærte utroligt meget. 

– Jeg har lært flere ting i Forsvaret, end jeg tror, at jeg kunne have lært andre steder end lige netop der. Vigtigst er nok den personlige udvikling, at man får redskaber til at bevare roen og finder metoder, som virker for en selv til at klare opgaver, som sagtens kan vokse sig for store for en mentalt og fysisk. Herudover er det en meget intens måde at være sammen med ens venner og kollegaer, når man altid er sammen både i fritiden og på arbejdet – uanset ens humør. Man lærer virkelig meget om sig selv, både som person og som leder, når man altid er sammen, man er tvunget til at forholde sig til ens egne og andres gode som dårlige sider, når man ikke bare kan gå hjem fra arbejde, særligt når alle er under pres, forklarer Anton og tilføjer:

– Hvis jeg sammenligner min mere tekniske uddannelse på universitetet med den uddannelse, jeg fik i hæren, er jeg utroligt glad for, at jeg fik den personlige udvikling fra hæren, som startede sidst i mine teenageår. Jeg tror ikke, at jeg ville have fået noget nær den udvikling, eller lært mig selv og andre mennesker at kende på den måde, hvis jeg havde brugt de samme år i en studiegruppe på universitetet.

Hjælpen har været helt uvurderlig

Anton er meget taknemmelig i forhold til al den hjælp han har fået igennem VELKOMMEN HJEM og ikke mindst af mentor Niels Trads Pedersen. 

– Efter, at VELKOMMEN HJEM har hjulpet mig, er jeg gået fra at være nyuddannet bachelor i Datalogi til at være IT-sikkerhedsarkitekt hos Energinet, hvilket jeg ikke havde fået uden VELKOMMEN HJEM og min mentor Niels. Det, som VELKOMMEN HJEM kan give til andre veteraner, er helt uvurderligt. Det er slet ikke et spørgsmål, om man skal tage imod deres hjælp, hvis man kunne være interesseret i at få et job uden for Forsvaret. Det handler bare om at melde sig til på det rigtige tidspunkt, så man er klar til at gøre brug af al den hjælp, der stilles til rådighed, siger Anton.

Den korte soldaterhistorie om veteran Anton

  • 2013 Startede som værnepligtig og kom på sergentskole i forlængelse heraf.
  • 2014 Opklaringsbataljonen på Bornholm.
  • 2017 Udsendt til Kabul som gruppefører. Opgaven var at få forskellige officerer sikkert rundt, så de kunne deltage i møder på de Afghanske baser i Kabul.
  • 2019 Fik en oversergent stilling i Livgarden og mulighed for at prøve kræfter med mere planlægning og ledelse som næstkommanderende i en deling. I Livgarden underviste Anton desuden værnepligtige og unge befalingsmænd og fik sidst i perioden også lov til at sidde som Delingsfører.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.