Bed om hjælp fra dem, der kan den civile lingo

Udgivet d. 6. april 2021 af Velkommen Hjem

Hvis der er et råd, jeg vil give videre efter denne proces, er det at spørge om hjælp. Ingen af os ved, hvad vi ikke ved – men det kan de, der taler den civile lingo, hjælpe med afsøge. Det er jo sådan set også noget af det første, vi lærer i Forsvaret – hjælp hinanden, siger veteran Jakob Thomsen. Efter 18 år i Forsvaret og mange udsendelser til internationale missioner, ønskede han at gå nye veje på civil grund. Men hvor skulle han gå hen? Med hjælp fra mentor Peter Goll fik veteranen defineret sit jobområde og har nu landet jobbet som Security Manager Northern Europe hos International SOS.  

– Grunden til, at jeg valgte at se ud på den anden side af hegnet, var først og fremmest, at jeg har brug for at blive udfordret og udviklet på nogle nye områder, der samtidig kunne motivere mig. Dem kunne jeg ikke mere finde i Forsvaret og slet ikke i Varde, hvor mit kontor var blevet flyttet til i 2016. Det betød også, at jeg var udfordret geografisk i forhold til min familie i København, forklarer Jakob Thomsen og fortsætter: 

– Samtidig begyndte det at slide på mig personligt at vide, at der inden længe ville komme endnu en udsendelse. Mine erfaringer fra de sidste udsendelser gjorde, at jeg ikke havde motivationen for at tage endnu en tur. Og slet ikke med to små børn og en kæreste derhjemme. Det vil jeg ikke byde dem. Så jeg begyndte at se ud på den anden side. Jeg ønskede at finde noget nyt knaldgrønt græs, der skulle slås. Men det var virkelig uigennemskueligt, især det med at afklare mine kompetencer. Lidt pudsigt, for i dag virker det virkelig logisk. Midt i min frustration over, hvordan jeg skulle at finde et passende civilt arbejde, så prikkede en god kollega til mig og viste mig inden for i VELKOMMEN HJEM.

 

Jakob Thomsen, veteran

Foreningens passion gav styrken til at starte forfra

Jakob kom herefter med i VELKOMMEN HJEM i et forløb, hvor formålet er hjælpe den enkelte godt videre i en civil karriere og i det hele taget føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden. Et forløb starter typisk med to dages kickoff og Jakob kom hurtigt med på et.

– Der gik ikke mere en 10-12 dage fra min første henvendelse til Helene Djursø, til jeg sad på kickoff. Det var vanvittigt motiverende at se det engagement, som VELKOMMEN HJEM repræsenterede – der var præcis den passion til stede, som smitter mig så let. Og det gav mig styrken til at starte forfra. Til at få oversat mine militære kompetencer til civile betegnelser og beskrivelser – og derigennem blive afklaret omkring, hvad er det egentlig er, jeg kan og ikke mindst vil. Headhunteren, som jeg var forbi på kickoff, rådede mig til, at jeg skulle afsøge sikkerhedsbranchen. Det var jeg dog ikke helt overbevidst om selv, da jeg ikke kendte omfanget af den branche på daværende tidspunkt, så jeg startede med at søge i retning af People & Organisations / HR 

Mentor var backup, go-to og fast støtte

Jakob fik herefter tildelt en mentor og matchet med en særdeles vidende og stærk mentor – Peter Goll, daværende direktør i CPH Lufthavn og nu i Goll Impact. 

– Peter var knivskarp på, hvordan jeg kunne gribe det hele an. Overført fra den militære kontekst hjalp han mig med at forstå hvordan jeg kunne indhente efterretninger på de virksomheder, som jeg gennem analyse kunne se havde potentiale og så var det jo egentlig bare at lave en plan derfra og følge den. Peter har i hele processen været min back-up, min go-to, og vi har haft et møde / snak ca. hver måned. Den støtte, det har været at have ham i baghånden og ikke mindst hans netværk, har været en meget stor hjælp og meget tryghedsgivende hele vejen. Hans hjælp har været afgørende for at lande på rette hylde, og det vil jeg være ham evigt taknemmelig for, fortæller Jakob. 

”Det er altid bedre at dele både med- og modgang, end det er at være alene med sorger og glæder. Så åben op om dine tanker og drømme og del dem. Og hvis der ikke er nogen i nærheden, som kan lytte på den rette måde, så gå på nettet eller kontakt andre veteraner og find fællesskaber eller sammenhænge, hvor der er mulighed for at vende tingene og finde de veje frem i livet, der er gode for dig.”

Mentor Peter Goll

Et bidrag retur til dem, der sikrer vores verdensorden

Peter Goll er ny mentor i foreningen. Gennem andre erhvervsfolk havde han hørt om foreningen og det stykke arbejde, der ydes til gavn for veteranerne og dermed for erhvervslivet og samfundet generelt. 

– Jeg har hørt flere gange om initiativet i mit netværk og synes, det er meget vigtigt. Jeg kender flere veteraner og imponeret over, at vi har medborgere, der er villig til at yde så stort et bidrag på vegne af os alle sammen for at løse opgaver, der er vigtige for sikkerheden for os alle sammen – og for at sikre en verdensorden. Jeg vil gerne støtte op om det med mit lille bidrag, og derfor har jeg engageret mig i arbejdet, siger Peter Goll.

Som andre med kendskab til veteraner, oplever han også, at veteranerne har nogle særlige styrker med fra Forsvaret, som kan være værdifulde i en civil kontekst. 

– Jeg synes, de grundlæggende værdier, som præger veteraner, er vigtige: Pligtfølelse, engagement og vilje til at yde en ekstra indsats for et fællesskab. Og så er der en række konkrete kompetencer; generelt er det ting som, deres evne til at organisere og samarbejde med andre og deres lederegenskaber. De individuelle kompetencer er afhængige af de funktioner og erfaringer, den enkelte veteran har. Det kan være særlige evner inden for forhandling, teknisk viden, organisatorisk og geografisk viden osv., forklarer Peter Goll.

Peter Goll, mentor

Fik perspektiv på, hvad der i livet er vigtigt – og hvad der ikke er.

Langt de fleste mentorskaber opleves som givende af begge parter. Den rejse, som mentor og mentée giver sig ud på, er ofte præget af refleksioner, erkendelser og ærlighed. Derfor er det som regel ikke alene veteranen, der får kufferten fyldt op med – men også mentor kan får nye oplevelser og indsigter med hjem. Således også Peter Goll, der med respekt har fulgt Jakobs vedholdenhed og udvikling. 

– Det, jeg oplever, at det er Jakobs egen energi og vedholdenhed i processen, der har gjort den store forskel. Og så har jeg kunnet være moralsk støtte, når der var træghed i forskellige processer – og give nogle redskaber til, hvordan man kan målrettet beskrivelsen af sin egen værdiskabelse og kompetencer i et rekrutteringsforløb. Ligesom jeg har kunnet give ideer til forberedelsen af samtaler, trække på mit netværk og træne situationer med Jakob, inden han stod konkret i dem. Jeg er blevet bekræftet i, at enhver proces om at bevæge sig ind på nye områder er krævende, og man bliver mødt af forskellige former for forhindringer, som man skal overvinde. Det synes jeg, at Jakob har gjort og klaret flot. Jakob har drevet det og jeg har bidraget – det har været spændende at følge udviklingen og Jakobs vedholdenhed for at få de resultater, han har sat sig for. Det har været menneskeligt givende at kunne samarbejde med en person, som havde kompetencer og ideer, uden jeg havde noget formelt ansvar, men hvor vi blot havde en god dialog og lærte hinanden at kende på en fin måde, forklarer Peter Goll og tilføjer:

– For mig har den mest positive oplevelse været at følge Jakobs udvikling. Fra Jakob var søgende overfor, hvad han præcist ville, til at se, hvordan han er blevet stadig mere målrettet og afklaret. Og modgangen har ikke slået Jakob ud; den har fået ham til at reflektere og lære og tilegne sig nye kompetencer. Det har været en fornøjelse at se og være en lille del af. Og det har også inspireret mig, og givet mig perspektiv på, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt i livet. At det gælder om ikke tage noget for tungt, som i livets store billede ikke for alvor betyder noget, siger Peter Goll.

For Jakob nåede han til sidst frem til det, der var vigtigt for ham, ikke mindst når det gælder hans civile karriere, som han nu er kommet godt i gang med, takket være – ifølge Jakob selv – forløbet i VELKOMMEN HJEM:

– Hele processen med VELKOMMEN HJEM er afgjort dimensionerende for, at jeg har kunnet lande stillingen hos International SOS som Security Manager Northern Europe. 

Hvis jeg havde gået den lange vej alene og uden den hjælp, de har givet, havde jeg taget en anden stilling meget tidligere i forløbet. En stilling, som jeg måske ikke havde været i særligt længe. Så hvis der er et råd, jeg vil give videre efter denne proces, er det at spørge om hjælp. Ingen af os i ved, hvad vi ikke ved – men det kan de, der taler den civile lingo hjælpe med afsøge. Og det er jo sådan set også noget af det første, vi lærer i Forsvaret – hjælp hinanden. Jeg er meget ydmyg og taknemmelig over den hjælp og støtte som VELKOMMEN HJEM har givet. Tak.

Den korte soldaterhistorie om veteran Jakob Thomsen

Jakob Thomsen startede i 2003 ved Gardehusarregimentes Hesteeskadron i Næstved, hvilket han selv beskriver som ”en enorm fed oplevelse, fordi alle var dybt engageret og den holdning smittede af og har siddet i mig siden.” 
I december 2003 – efter et par måneder med optagelsesprøver og motorcykelkørekort – startede Jakob Thomsen ved Militærpolitiet i Aalborg. Det blev starten på fire udsendelser til Irak. En som militærpolitisergent i Bashra og tre som livvagt på den danske Ambassade i Bagdad. Et lille kuriosum er, at den danske ambassadør arrangerede, at Jakob Thomsen og flere livvagtskolleger kunne overvære retssagen mod Saddam Hussein hele to gange.
Efter Irak blev han udsendt til to gange til Afghanistan. I 2010 startede Jakob Thomsen på Hærens Officersskole, og blev udnævnt til premierløjtnant af linjen i 2013.
I 2014 startede han i Conduct After Capture – i dagligt tale CAC, Forsvarets specialister i gidseltagninger. Her stod han for at klæde danske udsendinge på, til imødegå en evt. tilbageholdelse, fysisk og mentalt. Og ikke mindst forsøge at udvikle området løbende, på trods af gentagne nedskæringer og omprioriteringer. Her blev han indtil han stoppede som kaptajn i Forsvaret i 2021.