Susede trygt ind i drømmejob efter blot få måneder i forløb

Udgivet d. 26. januar 2024 af Velkommen Hjem

For mig var VELKOMMEN HJEM som en air bag. Fordi jeg vidste, at jeg havde støtten og muligheden for at få hjælp til enhver tid i min jobsøgning, blev det lettere for mig at holde foden på speederen og holde fokus på retningen, siger veteran Inger Juhl. Hun har netop været igennem et forløb, som hjalp hende til rekordhurtigt at lande i en drømmestilling med masser af udviklingsmuligheder og læring hos Center for Defence, Space & Security som projektleder for et europæisk cyber-sikkerhedsprojekt. I forløbet fik hun fantastisk støtte og hjælp fra mentor Vivian Fussing fra Novo Nordisk, der drømmer om at få en person som Inger på sin arbejdsplads.

– I sommeren 2023 stod jeg overfor at skulle på føringskursus med henblik på at blive Kaptajn og fortsætte ad det faste karrierespor for officerer. Det gav mig anledning til at reflektere over, hvad jeg egentligt gerne ville lave om fem eller ti år. Det blev klart for mig, at jeg havde lyst til at kaste mig ud i noget helt andet, så jeg sagde mit job op uden egentligt at have andet på hånden og uden at vide præcis, hvor jeg gerne ville hen. Det var lidt sådan en “nu eller aldrig-følelse”, for jeg havde det rigtig godt i mit arbejde ved Opklaringsbataljonen. Derfor forlader jeg heller ikke Forsvaret, men siger tak for nu med ønsket om at gå nye veje, fortæller Inger, og tilføjer om sin beslutning:

– Det var svært at tage valget, og sige op, for jeg har oplevet mennesker og ledere der så mig og mine evner og turde satse på min udvikling. Men jeg er stolt af, at jeg gjorde det og havde modet til at lytte til mig selv og tage et valg, som kastede mig på dybt vand. Mange har efterfølgende spurgt mig, hvorfor jeg dog ikke bare søgte “tjenestefri uden løn”, men det kunne jeg ikke få mig selv til. Jeg havde et stort behov for at være stærk i min beslutning. 

Drevet af udvikling og læring

Således stod Inger overfor en ny verden fuld af muligheder uden præcis at vide, hvad hun ville. Hun kontaktede VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb, der typisk starter med to dages kickoff for de deltagende veteraner, hvor de bliver godt klædt på til deres efterfølgende jobsøgning – dels med viden om det civile erhvervsliv. Og dels med hjælp til at vende blikket indad.

– Jeg er meget taknemmelig for de oplevelser og muligheder, som Forsvaret har givet mig, men på kickoff blev jeg mindet om, at jeg er meget drevet af udvikling og læring. Jeg har altid været nysgerrig på mange ting, og haft lyst til at prøve mig selv af, og nu trak mulighederne i det civile mere end mulighederne i Forsvaret. Tanken om at undgå udsendelser og lange øvelsesperioder i et liv med små børn, havde også en indflydelse på beslutningen, forklarer Inger, og forklarer videre: 

– Kickoff bekræftede mig i, at jeg var på rette vej, og at overgangen fra militær til civil ikke altid er en snorlige proces. Efter kickoff fik jeg struktureret min jobsøgning, lagt en realistisk plan og blev klarere på, hvilke typer job jeg skulle søge. Og her var min mentor en stor støtte. 

Ud over at stille professionelle karriererådgivere, interessante oplægsholdere og mentorer til rådighed, så giver VELKOMMEN HJEM også os veteraner et rum, hvor vi kan mødes og tale åbent og ærligt om vores tanker om det store spring til det civile – eller om vores fremtid i Forsvaret for den sags skyld.

Veteran Inger Juhl

Veteran Inger Juhl

Modige og dygtige kandidater til erhvervslivet

Efter kickoff bliver veteranerne matchet med en erfaren profil fra erhvervslivet, som i en periode står klar til at rådgive, motivere og hjælpe veteranen med alt fra oversættelse af kompetencer til CV’et over etablering af civilt netværk til selve jobsøgningen. 

Inger blev matchet med mentor Vivian Fussing, der er er Vice President i Novo Nordisk. 

Vivian Fussing har valgt at dedikere sig til at hjælpe i netop VELKOMMEN HJEM, fordi det både gavner veteranerne og erhvervslivet. 

– Jeg synes, at vi har nogle dygtige mennesker, som i en ung alder har haft et meget stort ansvar. De har så meget at byde på, og når de har taget beslutning om at forlade Forsvaret, vil jeg gerne hjælpe med, at de finder deres ønskestilling og bringer alle deres kompetencer i spil – og samtidig, at erhvervslivet får nogle kompetente, modige mennesker ansat, der kan gøre en stor forskel. Det er også skønt for mig som mentor at kunne hjælpe et dygtigt menneske videre med den erfaring, jeg har opnået gennem tiden, forklarer Vivian Fussing, der oplever, at veteranerne især har stærke kompetencer inden for ledelse, projektledelse og stakeholder management – især i meget politiske miljøer. 

– Derudover er disse kandidater ikke bange for at tage ansvar og kaste sig ud i svære problemstillinger, mener hun.

Inger er sej!

Netop det med at være modig og kaste sig ud i nye ting er personlighedstræk, som Vivian Fussing fremhæver hos sin mentee. 

– Inger har et helt fantastisk gå-på-mod, et positivt sind og stor empati for andre mennesker. Inger er sej! Hun har gennemgået et stort udviklingsforløb fra hendes tid som sprogofficer, og er én blandt få med denne baggrund, som har opnået merit og udnævnelse til premierløjtnant af linjen.

Inger er målrettet, struktureret og arbejdsom. Hun gjorde sin jobsøgning til sit ”job” og strukturerede sin dag derefter. Det har betydet, at hun hurtigt har fået CV på plads, ansøgninger udsendt og kaffemøder i kalenderen. På baggrund af Ingers arbejdsmoral har vi haft møder ganske ofte, fordi Inger var klar til næste step.

Mentor Vivian Fussing, Novo Nordisk

Mentor Vivian Fussing

Oversættelse er nøglen

Stillinger og kompetencer i Forsvaret har andre betegnelser end tilsvarende på civil grund. Derfor er rollen som oversætter afgørende som mentor, og det er da også den del af hjælpen til Inger, som Vivian Fussing især fremhæver som sit væsentligste bidrag.

– Hjælpen til formulering af CV er vigtig for at gøre det klart, hvilke ansvar Inger har haft, og hvilke milepæle/succeser hun har opnået. Det er ikke så nemt for en arbejdsgiver i det civile at oversætte de militære stillingsbetegnelser, og det vil være ærgerligt for alle, hvis Inger ikke kom til samtale, fordi vi ikke forstår, hvor meget hun kan bidrage med, forklarer Vivian Fussing og tilføjer i den sammenhæng: 

Det har også været vigtigt for mig at huske Inger på, hvor meget hun har at bidrage med, og hvor attraktiv hun er for erhvervslivet. Det ved man ikke altid, når man ikke tidligere har haft en karriere uden for Forsvaret. Derfor behøver man heller ikke nødvendigvis sige ja tak til det første job, hvis det ikke er det rigtige.

Inger er et skønt menneske, og jeg har set frem til vores samtaler hele vejen igennem. Jeg må sige, at jeg blev så stolt på hendes vegne da hun fik sit job, som var ønskejobbet. Jeg ville så gerne have en person, som Inger på min arbejdsplads.

Mentor Vivian Fussing, Novo Nordisk

Verdensmestre i kalendergymnastik

Begejstringen for mentorskabet går begge veje, og Inger takker blandt andre ting sin mentor for at være et inspirerende forbillede, der også kunne brænde igennem online. 

– Vivian er en sej og inspirerende power-kvinde. Vi nåede aldrig at mødes personligt, men vi fik skabt en god rytme med online møder ca. hver anden uge. Selv om vi gerne ville have mødtes personligt, men ikke kunne, da vi var i hver vores ende af landet, fik vi en fin og ærlig relation, og jeg ser frem til at holde kontakten med hende, fortæller Inger – og tilføjer: 

– Jeg synes, at det er virkelig stort, at mentorerne, som ofte er verdensmestre i kalendergymnastik, tager sig tid til at hjælpe os veteraner. Vivian var særligt god til at hjælpe mig med at få lavet et rigtig skarpt CV, og efter hvert eneste af alle vores møder havde jeg mere energi og mod til at fortsætte søgningen – selv om det i perioder var svært, og jeg også oplevede mange afslag. Jeg vil især rose Vivian for, at hun var god til at booste mit selvværd, før jeg selv opdagede, at jeg havde brug for det, forklarer Inger.

VELKOMMEN HJEM gør dig klogere. Lad dig også inspirere af de andre deltagende veteraners fortællinger, og engager dig i deres rejse.

Veteran Inger Juhl

En fin sløjfe på Forsvarskarrieren

Den målrettede og strukturerede tilgang til jobsøgningen i trygge rammer hjalp Inger til på rekordtid at finde et helt fantastisk job i forhold til hendes kvalifikationer, erfaringer og karriereambitioner. 

– To måneder efter kickoff og fire måneder efter min opsigelse i Forsvaret startede jeg i en drømmestilling med masser af udviklingsmuligheder og læring. Jeg arbejder nu hos CenSec -Center for Defence, Space & Security – som projektleder for et europæisk cyber-sikkerhedsprojekt, hvor formålet bl.a. er at skabe et nationalt netværk for innovation og udvikling inden for området, og forhåbentligt få endnu flere danske virksomheder og institutioner til at søge Europæiske fondsmidler – alt sammen med det formål at forbedre cybersikkerheden i Danmark og EU. Det er meningsfuldt arbejde i en spændende organisation, hvor jeg får lov til at udfolde mine evner inden for projektledelse og bygge broer mellem mennesker og virksomheder – kompetencer som jeg har fået gennem min tid i Forsvaret. Jobbet binder en fin sløjfe på min militære karriere, uden at jeg helt forlader branchen, siger Inger og afslutter med en opfordring:

– I forløbet har jeg også lært om vigtigheden af at bruge mit netværk, men ikke mindst også at skabe netværk. Her er LinkedIn virkelig et godt værktøj, som jeg blev rigtig glad for at bruge, og som jeg nu også bruger hver dag i mit nye arbejde. Jeg vil gerne opfordre til, at veteraner som mødes gennem VELKOMMEN HJEM, hjælper hinanden og deler netværk. Jeg har selv haft kaffemøder med flere tidligere veteraner, og alle har været ekstremt hjælpsomme og delt ud af deres erfaringer. Vi er i Forsvaret opflasket med, at vi altid skal have hinandens ryg. Jeg synes det er fedt at opleve, at det stadigvæk gør sig gældende på den anden side af hegnet.

Den korte soldaterhistorie om veteran Inger Juhl

  • 2016 Sprogofficer-kadet.
  • 2018 Udsendelse til Afghanistan
  • 2018-2020 Holdfører for civile militære tolke ved Forsvarsakademiet.
  • 2021-2022 Operationsofficer ved Opklaringsbataljonen
  • 2022-2023 Fungerende Chef for Marineeskadronen – herefter næstkommanderende for Marineeskadronen

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.