top-slider_kevin

7 internationale missioner med daglig virke på den Kgl. Danske ambassade i Bagdad, Irak.

Jeg startede i Forsvaret i 2003 som værnepligtig, og efter mange oplevelsesrige og udfordrende år og flere internationale missioner pådrog jeg mig en arbejdsrelateret fysisk skade i 2010 (som gjorde jeg ikke længere kunne løbe). Det gjorde desværre, at Forsvaret ikke længere så mig som et aktiv, og jeg blev derfor en del af et rehabiliteringsforløb og med eneste formål om, at jeg skulle tilegne mig civile kompetencer. Jeg har derfor haft mulighed for at se Forsvaret fra en anden vinkel og tilegne mig strategisk og ledelsesmæssig viden.

 Under mit forløb læste jeg en bachelor i ledelse (ved siden af mit daglige arbejde i Forsvaret), hvorfor jeg til sidst gjorde brug af min optjente civiluddannelse og læste en master i international virksomheds strategi, risici-styring og ledelse. Jeg havde en idé om, at der derefter ville kunne findes en plads til mig i Forsvaret. Det var der imidlertid ikke.

Forsvaret har lært mig alt om personlig indsigt, og om at bevare viljen for at sejre, selv i de sværeste situationer. Min efteruddannelse og nysgerrighed har sat mig i stand til ledelses- og resultatmæssigt at gøre mig unik i den civile Verden. Det har veteranprogrammet fra Care Consulting fået mig til at indse.

I april 2015 blev jeg inviteret til at blive en del af veteranprogrammet. På daværende tidspunkt kendte jeg godt til mine styrker og evner, men jeg havde enormt svært ved at se mulighederne ude i det civile. Som professionel soldat har du oftest én rolle, og én rang. Det vil sige du skal parere ordrer, og udføre den specifikke opgave du har fået. Du får oftest ikke anerkendelse, og skal blot koncentrere dig om at have styr på din udrustning, dine militære evner og samtidig skal du være enormt løsnings- og resultat-orienteret. Det er dit og dine kammeraters liv, der står på spil, hvis du ikke gør det godt nok.

Efter en god dialog med Helene Djursø besluttede jeg mig for at blive en del af dét, der senere skulle vise sig at være det bedste valg jeg nogensinde har taget. Helene har et fantastisk team af eksperter, der sætter fokus på din person og kvaliteter, og derigennem bliver der brugt adskillige timer på at udfordre og sætte ord på hvem du er som person og hvad du kan opnå erhvervsmæssigt. Helene er fantastisk til at ‘oversætte’ de militære kompetencer til civile, og til at se muligheder.

Ved siden af dette bliver du også tildelt en mentor. Min mentor var fra Cognizant. Her igennem er der blevet skabt et fantastisk netværk, og muligheder for at komme i kontakt med folk, der gerne vil dig det bedste. Du bliver udfordret, prøvet og ledt i de rigtige retninger. Og ambitionsniveauet er højt. Griber du bolden, så når du også langt.

Hele forløbet har for mig skabt nogle unikke muligheder, et solidt netværk, og en klar og stærk profil af mig som person og mine erhvervsmæssige kompetencer. Samtidig har jeg fået en styrket tro på, at jeg ikke blot hører til i en rolle med begrænset ansvar, men at jeg kan nå uanede højder og samtidig blive anerkendt for mit arbejde undervejs.

Jeg sidder i dag som salgschef (Key Account Manager) i SKANACID A/S, hvor jeg har ansvaret for al kontakt til vores leverandører og til vores storkunder inden for forsvars- og sikkerheds-industrien. Det er en udfordrende og spændende stilling i et arbejdsmiljø, der tillader mig at udfolde mig og gøre brug af de kompetencer jeg har tilegnet mig som professionel soldat og uddannelsesmæssigt.

Jeg har stadig kontakt til både Helene og min mentor, og der skal lyde en stor tak herfra for al den støtte I har givet mig.