Her vinder både veteraner og virksomheder

Udgivet d. 10. december 2017 af Velkommen Hjem

Hvorfor vælger virksomhederne at gå aktivt ind i VELKOMMEN HJEM og bruge kostbar tid på at hjælpe veteranerne med at komme fra Forsvaret over i det private erhvervsliv?

Engagementet er frivilligt og ulønnet, men til gengæld værdifuldt for virksomhederne og mentorerne ifølge blandt andet Københavns Lufthavne, som er en af de meget aktive virksomheder i foreningen. Hvorfor? Det fortæller de her, ligesom tidligere oversergent Hannibal Stenkjær Nielsen, fortæller, hvordan mødet med VELKOMMEN HJEM og hans mentor fra Københavns Lufthavne har påvirket hans overgang fra militær til civil.

Virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM, stiller i det omfang, de har ressourcer og personale, et antal mentorer til rådighed for soldaterveteranerne. Mentoren skal hjælpe med at bygge bro mellem virksomheder og veteran – og med at bygge veteranen op, så han/hun anerkender egne kompetencer. Det er alt sammen en klar fordel for soldaterveteranen, men hvorfor vælger virksomhederne at hjælpe?

Vi har brug for veteranerne

Tove Hejbøl Lindquist, der er Process Excellence Director i Københavns Lufthavne og mentor for pt. tre veteraner i VELKOMMEN HJEM, oplever, at virksomhederne selv vinder på at hjælpe.

Tove Hejbøl Lindquist

Tove Hejbøl Lindquist

Arbejdet i VELKOMMEN HJEM er utroligt vigtigt. Vi har her en gruppe af mennesker, som har virkeligt meget at byde på i forhold til de private virksomheder. Mange af dem har stærke kompetencer inden for projektledelse, udvikling af processer, ledelse og stakeholder management. Og oveni det, så er rigtigt mange af dem drevet af en utrolig stærk teamorientering og finder energi i at lykkedes og i at skabe resultater sammen med andre. Det er alt sammen et sæt af kompetencer, jeg mener, vi har stærkt brug for i de private virksomheder.

Vores hjælp består typisk af at hjælpe med at afklare kompetencer, og være brobygger mellem deres Forsvarskontekst og de private virksomheder. Jeg har flere gange hørt sætningen ”jeg gjorde jo bare mit job”, og her kan vi hjælpe veteranerne med at blive bevidste om, hvad det præcist var, de gjorde og kunne for at løse deres job så godt, og dermed også øge deres bevidstheden om deres kompetencer, fortæller Tove Hejbøl Lindquist, og understreger samtidig, at gevinsten ikke er ensidig:

Jeg er utroligt glad for at have muligheden for at bidrage i Velkommen Hjem, hvor der er et kæmpe stort udbytte i at være mentor. Ud over jeg møder en masse fantastiske mennesker og ildsjæle, styrker det også mine kompetencer at hjælpe nogen på vej, som kommer med en helt anden baggrund end min. Det er en spændende udfordring at blive god til at bygge bro mellem 2 verdener, der som udgangspunkt ser meget forskellige ud, men hvor vi alligevel har mange ensartede udfordringer, siger Tove Hejbøl Lindquist.

Fandt svar i VELKOMMEN HJEM

Veteranerne i VELKOMMEN HJEM oplever, at virksomhederne og mentorerne gør en meget stor forskel for dem. En af dem er soldaterveteranen Hannibal Stenkjær Nielsen, der er tidligere oversergent i Den Kongelige Livgarde:

Jeg har arbejdet 14 år i Forsvaret. I den tid har jeg været 1 gang i Kosovo og 2 gange i Afghanistan. Jeg besluttede for halvandet år siden, at jeg ville ud i det civile. Men jeg var i tvivl om mange ting i forhold til sproget og kulturen vedrørende overgangen. Hvordan oversætter jeg de kompetencer, jeg har. Hvordan beskriver man ansvaret som sektionsfører for en sikrings- og eskorte sektion i Afghanistan overfor en civil? Hvordan kan jeg bruge det netværk, jeg har? Hvordan kan jeg udvide det? Hvad kan man tillade sig at spørge om hjælp til?

Mange af de spørgsmål har Hannibal Stenkjær Nielsen fået svar på efter mødet med VELKOMMEN HJEM.

Hannibal Stenkjær

Hannibal Stenkjær

For 8 måneder siden deltog jeg i et VELKOMMEN HJEM arrangement i Aalborg, hvorefter jeg blev en del af forløbet og blev tilknyttet Michael Bech fra Københavns Lufthavne som mentor, fortæller Hannibal Stenkjær Nielsen.

Den hjælp, jeg har fået i VELKOMMEN HJEM, har været fuldstændig uvurderlig for mig. Den workshop i Aalborg hjalp mig rigtig meget med at få øjnene op for, hvor mulighederne kunne ligge for mig på det civile arbejdsmarked, samt i lige så høj grad, hvordan jeg kunne få muligheden for at komme derhen, fortæller Hannibal Stenkjær Nielsen.

Fik nyt sprog til oversættelse af kompetencer

En af de vigtigste opgaver, som VELKOMMEN HJEM skal løse i samarbejde med virksomhederne og mentorer, er at hjælpe veteranerne med at oversætte deres kompetencer og erfaringer fra Forsvaret til fordele, som giver mening og værdi på det civile arbejdsmarked.

 I VELKOMMEN HJEM fik jeg sparring fra 3 eksperter, Helene Djursø, Stephen Becker og Yvonne Thomsen, som gav mig et indblik i, hvordan de kompetencer, jeg havde med fra militæret ville kunne anvendes civilt. Og jeg fik et indblik i sproget, der anvendes civilt, da “sprogbarrieren” er større, end man lige skulle tro, fortæller Hannibal Stenkjær Nielsen.

  • Derfra har min mentor, Michael Bech fra Københavns Lufthavne, hjulpet mig med at få uddybet mange af de indtryk og erfaringer, som jeg gjorde mig på workshoppen. Og så har han været rigtig god til at hjælpe mig med at forsøge at tænke langsigtet; at lægge en plan, der ikke bare var lige nu og her, men som også handler om, hvordan jeg kan arbejde med min karriere på sigt.  Det har været super fedt at have en, der også udfordrede mig på de overbevisninger og tanker, jeg havde, siger veteranen.

Missionen er fuldført

Hvis veteranerne bliver afklaret omkring deres karrierevalg, får oversat deres kompetencer og udvidet deres netværk – og meget gerne starter i et godt job, så er missionen lykkedes for VELKOMMEN HJEM og de virksomheder, der står bag. Som det er tilfældet med Hannibal Stenkjær Nielsen:

Jeg starter som Service Manager hos ISS. Jeg havde på ingen måde fået den mulighed, hvis det ikke var for VELKOMMEN HJEM. Jeg må erkende, at det i høj grad har været det skub til min opfattelse af mig selv og de kompetencer, jeg har, i en ikke militær kontekst, som har muliggjort mit skifte. Jeg tror ikke, at jeg var kommet i nærheden i de muligheder, som VELKOMMEN HJEM har givet mig, uden deres hjælp, fortæller han.

Foreningen er et skoleeksempel på win-win

Når det går godt for veteranerne er det ikke alene til glæde for demselv, men i høj grad også en gevinst for det samlede erhvervsliv, hvis man spørger formanden for bestyrelsen i VELKOMMEN HJEM, Thomas Woldbye, der desuden er adm. direktør i Københavns Lufthavne. Han ser processen i VELKOMMEN HJEM som et godt eksempel til inspiration:

Den feedback, vi løbende får fra veteranerne, gør det tydeligt for mig, at vi skal blive ved, for vi gør en stor forskel. Vi hjælper veteranerne, samfundet og erhvervslivet – og alle vinder på det. Det er de virksomheder og ikke mindst mentorerne, der aktivt går ind i foreningen, som i bund og grund er krumtappen i foreningen. Måske kan denne proces og dens succes, tjene til inspiration for andre grupper i samfundet. Nemlig hele processen i at fokusere på, hvad er det for et sprog, vi taler i erhvervslivet – og hvad det er, som den enkelte kan? Vi har ingen interesse i at lade grupper stå udenfor. For vi har brug for alle, der kan bidrage, siger Thomas Woldbye.

Thomas Woldbye. Her ved foreningens årskonference d. 2. november 2017