De fleste civile arbejdsgivere har efterhånden fået et mere retvisende billede af danske soldater som kompetente og helstøbte mennesker

Udgivet d. 11. august 2022 af Velkommen Hjem

Det mener Tonny Heelsberg Pedersen, marketingdirektør i Terma. Han er en af VELKOMMEN HJEMs engagerede mentorer, og han har netop hjulpet veteran Jens Theodor Saugbjerg i processen med at finde et nyt meningsfuldt job, hvor Jens kan trække på sine erfaringer fra Forsvaret efter 10 gode år og 2 udsendelser. Og det lykkedes:

Jeg er superglad for den tid, jeg har haft i Forsvaret, og jeg er spændt på at komme ind i en ny branche, hvor jeg kan trække på de bedste dele af mine erfaringer og kompetencer og stadig tilføje værdi til samfundet ved at arbejde med virksomheders IT-sikkerhed, fortæller Jens. Han er nu startet som rådgiver hos Revisionsfirmaet Beierholm, hvor han bl.a. skal være med til at udføre IT-revision for små og mellemstore virksomheder. I jobbet kan han både trække på sin erfaring med IT-sikkerhed fra Forsvaret, og på sine analytiske evner som officer og sin tilgang til andre mennesker, som bygger på at møde folk i øjenhøjde og få løst opgaverne i fællesskab.

Jens havde besluttet sig for at forlade Forsvaret og var kommet med i et forløb i VELKOMMEN HJEM, da han deltog i et af de mange netværksarrangementer, som foreningen afholder både for veteraner og mentorer. Det foregik hos Vækst Fonden i Randers, hvor Jens ad omveje for første gang fik skabt kontakt til den arbejdsplads, hvor han sidenhen har fået et drømmejob. 

Selve kontakten til Beierholm opstod til et netværksarrangement, hvor jeg mødte Katrine, der selv er veteran og tidligere deltager i et af foreningens forløb og lige var startet i Beierholm. Så vi tog et kaffemøde og jeg endte med at tage uopfordret kontakt til hendes chef, da jeg var blevet mere sporet ind på mine egne kompetencer og ønsker, siger Jens. 

Fare for at trække sig selv og familien med i faldet

Jens forlod Forsvaret efter i en periode at have kæmpet med at få sit arbejdsliv i Forsvaret til at hænge sammen med familielivet. 

Jeg blev tidligt i min karriere i Forsvaret udpeget som talent og har derfor haft fart på med krævende stillinger og videreuddannelse. Jeg præsterede i en periode på 3 år at være fysisk væk hjemmefra omkring halvandet år fordelt på bl.a. to udsendelser. I samme periode købte vi hus, blev gift og fik en datter. Efter min seneste udsendelse kom jeg i en stilling med begrænset rejseaktivitet og hvor der grundet COVID-19 var meget hjemmearbejde. I løbet af den periode fik jeg øjnene op for, at det hele nok var gået alt for hurtigt og at jeg havde tabt mig selv et sted i processen og var ved at trække min familie med i faldet, forklarer Jens og fortsætter:

Beslutningen om at forlade Forsvaret kom dog ikke med det samme. Efter mere end 10 år er Forsvaret blevet mere end blot en arbejdsplads, og de værdier Forsvaret kæmper for og den følelse af at være en del af noget så samfundskritisk som Forsvaret, er noget, der altid har ligget mig meget på sinde. Ikke mindst i lyset af den nuværende sikkerhedssituation i Europa.

Jens Theodor Saugbjerg, veteran

Hjælp til kompetenceafklaring

I forbindelse med beslutningen om at forlade Forsvaret kiggede Jens selv på stillingsopslag og begyndte at søge arbejde. Men det virkede temmelig uoverskueligt.

Jeg begyndte at søge nogle stillinger. Det blev dog hurtigt meget uoverskueligt at navigere i stillingsindhold og krav til ansøgere, der gav indtryk af, at jeg nærmest skulle tage mig en ny uddannelse for at kunne komme videre. Processen viste mig dog, at det føltes rigtigt at komme videre udenfor Forsvaret, så jeg søgte om Tjenestefri Uden Løn samtidig med, at jeg rakte ud efter VELKOMMEN HJEM, fortæller Jens, der havde hørt godt om foreningen gennem tidligere kolleger:

Jeg havde længe vidst, at foreningen fandtes, men jeg havde ikke tænkt nærmere over, at det kunne være noget for mig. På et tidspunkt var jeg til var karrierecoaching hos min a-kasse og fik præsenteret nogle værktøjer til bl.a. kompetenceafklaring. Der fik jeg at vide, at det blandt andet var noget af det, VELKOMMEN HJEM kunne hjælpe mig videre med. og da jeg kort tid efter besluttede mig for at stoppe i Forsvaret, var det oplagt, at jeg tog kontakt til VELKOMMEN HJEM.

Baglæns ind i forløbet

Et forløb i VELKOMMEN HJEM starter normalt med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får nye indsigter og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Herefter bliver veteranerne matchet med en af foreningens mentorer efter personlighed og faglige interesserer. Mentor vil i de næste seks måneder guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen. Jens blev matchet med mentor Tonny Heelsberg Pedersen fra Terma allerede inden kickoff, og de var derfor godt i gang med samarbejdet og sparringen, da Jens kom med på et kickoff. 

Jeg startede lidt omvendt i mit forløb i VELKOMMEN HJEM, fordi jeg fik kontakt til min mentor Tonny, før jeg kom på kick-off. Mit forløb har derfor fokuseret på, hvordan jeg nu kom videre og på at blive skarp på, hvad jeg egentlig havde lyst til at beskæftige mig med. Jeg kunne derfor bruge kick-off til at arbejde i dybden med mange af de ting, jeg allerede havde taget hul på med Tonny. Det har nok været medvirkende til, at jeg hurtigt er blevet ret skarp på både mine kompetencer og værdier, forklarer Jens.

Dem, der har været udsendt, eller på anden måde stået i nogle skarpe situationer, har erfaringer med at arbejde under pres. De kender i mange tilfælde sig selv bedre end de fleste af os andre – de ved ofte, hvordan de reagerer og hvor deres grænser går.

Mentor Tonny Heelsberg Pedersen

Fordi noget er værd at kæmpe for

Tonny Heelsberg Pedersen har selv en baggrund fra Forsvaret, som reserveofficer, og han har dyb respekt for dem, der har dedikeret år af deres liv til at passe på os andre og demokratiet, som vi kender det. For ham er mentorrollen i VELKOMMEN HJEM en måde at give en lille smule tilbage til dem, der har sat eget liv på spil for os andre – i dette tilfælde Jens, som Tonny oplever, at han har kunnet hjælpe på flere områder, dog især med at finde et job med et ”purpose”.

Jeg tror, at vores samtaler hjalp Jens til ret hurtigt at blive konkret på, hvilken type job han kunne tænke sig i det civile. Både med hensyn til at matche kompetencer og interesser med jobtyper, men også hans egne værdier i forhold til virksomhedstype. Vi havde også nogle gode snakke om Jens’ kompetencer, og hvordan de kan oversættes til det civile. Jeg tror måske, at Jens var lidt overrasket over i hvor høj grad, at stort set alle hans kompetencer er relevante i forhold det civile jobmarked, forklarer Tonny Heelsberg Pedersen og fortsætter:

Jeg kunne mærke på Jens, at det også betyder meget for ham at finde en arbejdsgiver, der har et ’purpose’, han kan forene sig med. Forsvaret har et meget stærkt værdigrundlag, der kommer til udtryk i sloganet ”Fordi noget er værd at kæmpe for”. Ikke alle civile virksomheder kan mønstre et lige så værdiladet ’purpose’.

Vi har gennemgået Jens’ CV nogle gange og talt igennem, hvad det er, der er vigtigt set med arbejdsgivers øjne. Det, tror jeg helt sikkert, har hjulpet Jens til at lave et meget stærkt og relevant CV.

Mentor Tonny Heelsberg Pedersen

Befrielse med opbakning uden anden agenda

For Jens har forløbet med mentor helt grundlæggende været afgørende for både hans valg af vej og for den måde jobsøgningen er forløbet på. 

Mit forhold til Tonny har været præget af åbenhed og ligefremhed. Det er en kæmpe befrielse af kunne tale med en anden person, der ikke har nogen anden agenda end at støtte op om min proces. Det har været enormt givende at kunne diskutere emner som blandt andet forholdet mellem at være leder og medarbejder uden at være fanget i en kontekst af Forsvaret. Tonny har desuden også været meget åben om de udfordringer og refleksioner, han selv har haft omkring sit arbejdsliv, hvilket har hjulpet mig meget med at se min egen situation i en større kontekst, fortæller Jens og tilføjer om selve processen: 

Tonny har grundlæggende set hjulpet mig med at definere, hvad det er jeg godt kan lide at lave (og ikke har lyst til at lave) og vil have ud af mit arbejdsliv, hvilke af mine kompetencer, der er relevante i den sammenhæng og hvilken type stillinger og arbejdspladser, der kunne være interessante. Tonny har været med hele vejen og jeg har nydt rigtig godt af muligheden for at få hjælp til at blive sporet ind på hvad jeg egentlig søger – og hvad jeg ikke søger – i mit arbejdsliv, og hvilke personlige og faglige kompetencer jeg kan bringe i spil. Vi har blandt andet lavet en DiSC-profil, som jeg har fået feedback på ved Termas HR-afdeling og så har vi diskuteret forskellige stillingsopslag for, hvordan de stillinger evt. kunne passe på mig. Det gav et godt indblik, både i mig selv, men også i, hvad en arbejdsgiver vil se på og får ud af en personprofil. Vi har også kigget mit CV igennem og fået luget ud i de ord og vendinger, der var for indforståede, eller som ville kunne misforstås af en arbejdsgiver, der ikke har kendskab til Forsvaret.

Lærte at søge med udgangspunkt i sig selv

Som de fleste andre veteraner oplever også Jens, at forløbet i VELKOMMEN HJEM helt grundlæggende har gjort en forskel for det sted, hvor han er landet på civil grund.

Det har gjort en kæmpe forskel for mig at være en del af VELKOMMEN HJEM. Jeg var lidt på bar bund med, hvad jeg skulle lave efter Forsvaret, og var på vej ud af et spor, der mest byggede på mine egne antagelser og fordomme om, hvad en officer kan og skal på det civile arbejdsmarked. Tonny og foreningen har hjulpet mig til at gribe det an på en helt anden måde og tage udgangspunkt i den person, jeg er. Der gik ikke længe fra mine første samtaler med Tonny, til jeg begyndte at finde meget mere relevante stillingsopslag, fortæller Jens og tilføjer:

Gennem VELKOMMEN HJEM har jeg også fået en del flere redskaber at arbejde med. Både i form af metoder til at afklare mine egne værdier og kompetencer, men også input til, hvordan man griber den uformelle kontakt til arbejdspladser an, og hvad man egentlig kan tillade sig at gøre.

Igennem VELKOMMEN HJEM er jeg også blevet en del af et netværk af andre, der gerne vil dele erfaringer og hjælpe en videre. Helt konkret er den stilling, jeg nu er startet i, direkte udsprunget af den kontakt, jeg fik til en tidligere VELKOMMEN HJEM-deltager på et netværksarrangement arrangeret af foreningen.

Veteran Jens Theodor Saugbjerg

Jeg er nu startet i en stilling som rådgiver hos Revisionsfirmaet Beierholm, hvor jeg bl.a. skal være med til at udføre IT-revision for små og mellemstore virksomheder. Der kan jeg både trække på min erfaring med IT-sikkerhed fra Forsvaret, men også på mine analytiske evner som officer og på min tilgang til andre mennesker, som bygger på at møde folk i øjenhøjde og sige tingene åbent og ærligt, og derved få løst opgaverne i fællesskab. Jeg er superglad for den tid, jeg har haft i Forsvaret, men jeg er også meget afklaret med at skulle videre til noget andet, og jeg er superspændt på at komme ind i en ny branche, hvor jeg kan trække på de bedste dele af mine erfaringer og kompetencer og stadig tilføje værdi til samfundet ved at arbejde med virksomheders IT-sikkerhed, siger Jens.

Jens Theodor Saugbjerg

Det bedste ved forløbet har været Jens

Endnu et mentorforløb er godt afsluttet i VELKOMMEN HJEM. Tonny Heelsberg Pedersen har med egne ord ” nydt” at mødes med Jens, blandt andet fordi Tonny har oplevet, at Jens har været meget dedikeret hele vejen igennem forløbet. Og så naturligvis fordi Jens er den person, han er.

Det lyder nok lidt klicheagtigt, men det bedste ved det her forløb har helt klart været at lære Jens at kende som person. Jens er altid mødt supervelforberedt op til vores møder og har gjort sit til at få det optimale ud af den tid, vi har brugt sammen. Det har været en fornøjelse at opleve den måde, han tog imod feedback efter, at vi gennemførte en personlighedsanalyse med hjælp fra vores HR-afdeling. Jens var dybt engageret i at forstå de forskellige aspekter, og hvordan han kunne arbejde videre med det, fortæller Tonny Heelsberg Pedersen og slutter:

Det overrasker mig, hvor hurtigt det hele er gået. Både hvor hurtigt Jens blev klar på sine kompetencer, ønsker og ambitioner, men også hvor hurtigt han kom skridtet videre og omsatte det til kaffemøder, ansøgning og til sidst landede et super spændende job hos Beierholm. Vi har aftalt, at vi holder mentorskabet aktivt i en periode, så der også er mulighed for at vende de oplevelser og evt. udfordringer, der opstår ved transitionen til civilt job.

Den korte soldaterhistorie om veteran Jens Theodor Saugbjerg

  • 2006-2007 Værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde
  • 2011-2012 Officersaspirant på Hærens Sergentskole
  • 2012-2015 Kadet på Hærens Officersskole
  • 2015 Udnævnt til premierløjtnant
  • 2015-2017 Delingsfører ved Telegrafregimentet
  • 2017 Udsendt til Incirlik Airbase i Tyrkiet
  • 2017-2020 Operationsofficer ved stab 1. Brigade
  • 2018 Udnævnt til kaptajn
  • 2020 Udsendt til Kabul, Afghanistan
  • 2020-2022 Systemsikkerhedsofficer og sagsbehandler ved Føringsstøtteregimentet