Soldaten, der først mistede og senere fandt fodfæste

Udgivet d. 24. maj 2017 af Velkommen Hjem

Andreas Feuerbach kom alvorligt til skade, da han var udstationeret i Irak. Tilbage i Danmark skulle der flere universitetsuddannelser og rejser rundt om i verden til, før han endelig fandt ro og fodfæste i det civile erhvervsliv med hjælp fra Velkommen Hjem. Og det var egentlig bare en tilfældighed …

– Min patrulje blev ramt af en tredobbelt IED i Irak 2005, og jeg mistede størstedelen af min venstre arm og fik tinnitus på begge ører, fortæller Andreas Feuerbach.

Men det slog ikke den unge soldat af pinden. Tilbage i Danmark igen besluttede han sig for at tage en uddannelse udenfor Forsvaret. Først tog en HF-eksamen, og derefter to uddannelser på Århus Universitet; dels som cand.it. og dels en master i science, technology, society. Under specialeskrivningen blev Andreas Feurbachs far alvorligt syg, så han tog plejeorlov og passede faren, indtil hans død. Derefter forlod Andreas Feuerbach Danmark.

– Jeg kom tilbage til Danmark i november 2016 efter at have rejst rundt i udlandet et par år. Det gjorde jeg blandt andet for at opleve andre kulturer, møde nye folk og prøve at leve og bo andre steder. Men hjemme igen gik det op for mig, at jeg blot havde tre måneders joberfaring fra Aarhus Universitet. Derfor besluttede mig for to ting; dels at videreuddanne mig inden for økonomi og dels lede efter et arbejde, der ville matche mine ambitioner og kvalifikationer.

Et lykketræf

På trods af, at Andreas Feuerbach er yderst veluddannet, så var det ikke umiddelbart så nemt at finde det rette arbejde, blandt andet fordi han manglede et netværk at trække på og kvalificeret sparring i sin søgen efter den rette stilling. Men så sker der noget en dag, hvor han sidder og læser i magasinet Interforce: Her ser han en artikel om Velkommen Hjem, og tager kontakt til Helene Djursø, der er rådgiver og en af initiativtagerne bag Velkommen Hjem.

– Velkommen Hjem fungerer ekstremt godt, fordi man her lærer at sætte ord på de kompetencer og potentialer, man har. Derudover har Velkommen Hjem et stort netværk af virksomheder og mentorer, som Helene Djursø kan sætte en i forbindelse med. På den måde kan man få en mentor, der guider en i den helt rigtige retning, og som man kan sparre med i forhold, hvordan man bedst muligt finder et arbejde, hvor man kan anvende sine kompetencer og samtidig trives med det, man laver, siger Andreas Feuerbach.

Hjælp til karrierevej – og et job!

Efter mødet med Velkommen Hjem begynder tingene for alvor at udvikle sig i den rigtige retning for Andreas Feuerbach. Han får relevant sparring og ikke mindst af en mentor, som ligefrem ender med at ansætte den tidligere soldat hos KMD, der er en af Danmarks største IT- og softwarevirksomheder.

– Min mentor er Per Frey, der er vicedirektør i KMD. Per og jeg har fra første møde haft mange gode og brugbare snakke omkring, hvad det er, jeg gerne vil med min karriere. Vi er begge meget åbne omkring, hvad vi taler om, og har som sådan ikke nogle grænser. Det vil sige, at vi kan tale om alt mellem himmel og jord, hvilket giver frihed til indgå i emner, der måske ikke direkte kan overføres til en virksomhedskontekst, men som alligevel giver indblik i vores tankemønstre samt, hvad vi gerne vil, og hvor vi er på vej hen. Derfor synes jeg, at mentorordningen er uvurderlig, fortæller Andreas Feuerbach.

Mentorordningen gjorde forskellen

Mentorordningen i Velkommen Hjem fungerer på den måde, at medlemsvirksomhederne i det omfang, der er ressourcer og personale til det, stiller et antal mentorer til rådighed for de deltagende veteraner. Mentorer og veteraner bliver matchet i forhold til kompetencer og faglig interesse med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter. Og det fungerer rigtig godt ifølge Andreas Feuerbach:

– Sparring og dialog er vigtige dele for os veteraner som støtte og hjælp, når vi skal ind på det civile arbejdsmarked. Og så er det ekstremt godt at få en mentor, der har branchekendskab og brancheerfaring, og som veteranen kan tale med, og på den måde få indsigt i de muligheder, der ligger inden for et givent arbejdsfelt, som kan være et relevant sted at arbejde for veteranen. Det vil selvfølgelig variere fra person til person, hvad den enkelte vægter og har brug for, men Velkommen Hjem er gode til at skabe en struktur og et fundament, der tilgodeser, den enkeltes individuelle behov.

Unikke militære kompetencer

I militæret arbejder man med at udvikle især visse kompetencer hos soldaterne. Andreas Feuerbach fremhæver selvdisciplin, som en af de kompetencer, der kan tage en rigtig langt, hvis man forstår at bruge det også i det civile arbejdsliv:

– Med selvdisciplin kan man opnå og indfri ambitioner, mål og drømme, da selvdisciplin gør en i stand til at levere en kontinuerlig indsats, der både kan tjene en på et studie, men også på en arbejdsplads. Derfor passer selvdisciplin på en. Den muliggør således også resultatindfrielse. Jeg skelner her mellem disciplin og selvdisciplin. Disciplin er evnen til fx at modtage en ordre og handle efter den. Selvdisciplin er evnen til selvstændigt at handle efter bedste evne – uden indblanding fra en øvre ledelse. Der er således ens egne evner, der sættes i spil og handles ud fra.

Medier omtaler veteraner ens

En forening som Velkommen Hjem har til formål at hjælpe soldaterveteraner i overgangen fra det militære liv til det civile arbejdsmarked. Og det er nødvendigt med hjælp, mener Andreas Feuerbach, fordi soldaterveteraner ikke altid har det bedste ry:

– I medierne læser man ofte om soldater, der har det svært og måske er utilpassede i forhold til arbejdsmarkedet. Her mener jeg, at medierne bærer et ansvar for, hvordan veteraner generelt fremstilles. Personer fra virksomheder læser formentlig en stor del af de artikler, der beskriver, hvordan nogle få veteraner, som har det svært, agerer. Det kan derfor give et misvisende billede af de reelle forhold, hvor de fleste veteraner kommer styrket fra missioner med brugbare ressourcer, som samfundet kan drage stor nytte fra. Medierne kan således bidrage bevidst eller ubevidst til at stigmatisere veteraner generelt, hvilket jo er dårlig branding for os veteraner. Derfor sætter jeg stor pris på, at Velkommen Hjem også er med til at nedbryde nogle af de fordomme, der måtte være over for veteraner, og dermed også bidrager til at tegne et mere reelt billede af, hvad veteraner kan bidrage med både til virksomhed, arbejdsmarked og samfund.

Brug Velkommen Hjem, soldaterkammerater!

For Andreas Feuerbach har mødet med Velkommen Hjem åbnet for en fremtid karriere. Og han håber, at flere soldaterveteraner, som han selv, vil gøre brug af foreningens tilbud. For soldaternes skyld og for virksomhederne og samfundet!

– Igennem Velkommen Hjem har fået et netværk af kompetente mennesker og jeg har fået identificeret mine kompetencer, og hvad jeg gerne vil bruge disse til. Derfor er Velkommen Hjem et særdeles værdifuldt værktøj ikke bare for veteraner, men også for samfundet, da det muliggør, at flere veteraner kommer i et arbejde, som de trives med samt udnytter og udbygger deres kompetencer. Det, der fungerer så godt med Velkommen Hjem, er at det er så velstruktureret og veludført. Simpelthen. Fra start til slut. Derfor håber jeg, at det forsætter langt ud i fremtiden, så flere kan få gavn af det.