”En veteran, der er trænet i at skabe forståelse mellem mennesker og kulturer kan ikke være andet end en gave til en stor, kompleks organisation som Novo Nordisk”.

Udgivet d. 28. februar 2022 af Velkommen Hjem

Ordene er Derrik Daniel Lenzners, Corporate Vice President i Novo Nordisk. Han har netop afsluttet et forløb som mentor i VELKOMMEN HJEM for veteran og tidligere sprogofficer Maria Fabricius Hausbøl. Efter over 14 år i Forsvaret og hele fem udsendelser trængte hun til nye udfordringer. Men hun følte, at hun manglede den hårde faglighed, som hun forestillede sig, at civile arbejdsgivere efterspørger. Hun kom med i et af foreningens forløb for veteraner og blev hurtigt klogere. Maria er netop startet som teamleder-trainee i Novo Nordisk. 

Derrik Daniel Lenzner er en af foreningens dygtige mentorer, som har guidet, udfordret og inspireret Maria Fabricius Hausbøl under hendes transition fra Forsvaret ind i en civil karriere. Mentorordningen er en væsentlig del af foreningens forløb, som også for Maria har haft afgørende betydning for den start, hun har fået på det civile arbejdsmarked. 

Maria har en baggrund som sprogofficer med speciale i Afghanistan. Hun har været udsendt til Afghanistan hele fem gange, tre af gangene som teamleder for andre sprogofficerer og afghanske tolke og kulturrådgivere i Kabul. Men efter alle udsendelserne og mere end 10 år i Forsvaret skulle der ske noget nyt.

– Jeg forlod Forsvaret, fordi jeg gerne ville prøve kræfter med noget nyt, og jeg var usikker på, hvordan og hvor mine kompetencer kunne komme til sin ret.
Jeg ville gerne finde et sted med et udfordrende og dynamisk arbejdsmiljø, hvor jeg kunne bringe min erfaring med at arbejde med mennesker på tværs af kulturer og nationer i spil. Det var udfordrende at navigere i junglen af jobopslag og finde ud af, hvilken virksomhed jeg ville føle mig mest hjemme i, og hvilket job, der ville være det rigtige match for mig, fortæller Maria og uddyber:

– Som sprogofficer arbejder jeg i en militær stab, og her er min fornemmeste opgave at bygge bro og fremme samarbejde mellem staben og de lokale afghanske samarbejdspartnere. Mellem mennesker, som ikke altid forstår hinanden, enten sprogligt eller kulturelt. Dette arbejde foregår delvist gennem oversættelse af selve sproget og delvist gennem fortolkning og formidling af de mere abstrakte aspekter af menneskelivet, som afspejles i kultur og tradition. Således ligger mine mest bemærkelsesværdige kompetencer fra min militære karriere inden for relationer og tillidsskabelse, altså den mere bløde side af militære operationer. Jeg har erfaring med mennesker og ledelse, internationalt arbejde og militære operationer, hvilket er nogle meget brede, generelle og personlige kompetencer. Jeg følte, at jeg manglede den hårde faglighed, som arbejdsgiverne i det private havde brug for. Den overbevisning blev ændret efter at jeg stiftede bekendtskab med VELKOMMEN HJEM og fik Derrik som mentor.

Maria Fabricius Hausbøl, veteran

Det er ok at være i vildrede

Det er foreningen, der sørger for at matche mentor og mentée i starten af veteranens forløb. Udover, at parterne rent fagligt skal have samme interesser, så er det en fordel, hvis de også personligt har lyst til at lære hinanden at kende.

– Derrik og jeg aftalte fra begyndelsen at være ærlige, hvilket gjorde det muligt for Derrik at forstå, hvem jeg er som person. Vi talte om mine værdier, motivation og præferencer i samarbejde og ledelse af mennesker, samt om de oplevelser jeg har haft under min lange rejse med Forsvaret både i Danmark og i udlandet, fortæller Maria og fortsætter: 

–  De samtaler har utvivlsomt lagt fundamentet for, at min proces er endt med et job, som jeg helt sikkert vil føle mig hjemme i. I begyndelsen kæmpede jeg med at blive helt afklaret omkring, hvad jeg egentligt gerne ville med min civile karriere, og hvilken karrierevej, der passede til min personlighed og mine kompetencer. Jeg var lidt i vildrede, og følte at jeg skulle have svaret på det hele på stående fod, men Derrik opfordrede mig til at træde lidt ud af mine tanker og træffe det valg, der føltes mest rigtigt for mig. Han var sikker på, at Novo Nordisk kunne tilbyde mig et job, jeg ville være rigtig glad for. Han arrangerede, at jeg kunne komme i praktik for, at jeg og firmaet gensidigt kunne udforske den mulighed. Udover min erfaring som sprogofficer er jeg også uddannet Katastrofe- og risikomanager, og jeg snusede derfor også til et par andre relevante jobs. Men efter praktikken hos Novo Nordisk stod det klart, at Novo Nordisk har en stemning og fællesskab, som jeg føler mig hjemme i, og muligheder, som vækker min motivation for at gøre et godt stykke arbejde. Resultatet blev derfor, at jeg snart starter som teamleder-trainee i Novo Nordisk, og jeg er stensikker på, at det er det helt rigtige match.

En oplagt ny medarbejder

I de fleste forløb er mentorrollen koncentreret omkring at give mentée sparring, gode råd, motivation og inspiration. Det sker i forbindelse med alt fra afklaring af retning for jobsøgningen, udformning af cv og ansøgninger samt forberedelser før jobsamtalerne til at åbne sit eget netværk og hjælpe med at få kaffeaftaler i kalenderen. Men det hænder indimellem også, at mentor spiller en direkte afgørende rolle for det job, som veteranen lander i. For Derrik Daniel Lenzner var det helt oplagt, at Maria kunne noget, som passede perfekt ind i hans egen organisation.  

– Det er min oplevelse, at jeg har kunnet gøre Maria endnu mere bevidst omkring egne styrker og kvaliteter, men også om, at hun var nødt til at træffe nogle beslutninger for at komme i gang med karrieren i det private erhvervsliv. Marias arbejde i hæren har været at bygge broer, at sikre forståelse. Det er hun blevet trænet i og har øvet sig på igen og igen på de missioner, hun har været på. Et menneske, der brænder så meget for at skabe forståelse på tværs af hierarkier, kulturer og f.eks. aldersgrupper, kan ikke være andet end en gave til en stor, kompleks organisation som Novo Nordisk, forklarer Derrik Daniel Lenzner. 

Derrik Daniel Lenzner, mentor

Arbejdsgivere ansætter HELE mennesker – ikke bare kompetencer

Marias entre på det civile arbejdsmarked er foregået kontrolleret, velovervejet og positivt motiveret – og hun føler også selv, at hun er landet i lige præcis det rigtige job. Det kan blive helt afgørende for hendes videre karriereudvikling, men her og nu er Maria bare taknemmelig for, at hun gennem VELKOMMEN HJEM har fået denne gode start. 

– VELKOMMEN HJEM er et unikt tiltag i Danmark, som giver en værdifuld gave til de veteraner, der er så heldige at få en plads i forløbet. Gennem foreningen har jeg mødt mange fantastiske mennesker, heriblandt veteraner, som nu arbejder civilt, mentorer fra mange danske virksomheder, erhvervspsykologer, headhuntere og karriererådgivere. Jeg har fået værdifuld rådgivning og vejledning omkring, hvordan man som soldat finder en måde at navigere i erhvervslivet. Den samlede viden hos mennesker, som både forstår verden fra en veterans perspektiv, men også indgående kender til det civile arbejdsmarked, har været en unik ressource for mig i processen. De åbnede for en viden, som jeg ikke vidste jeg manglede. Jeg gik derfra med en overbevisning om, at de fleste arbejdsgivere ikke nødvendigvis leder efter specifikke kompetencer, men oftere ansætter det hele menneske på grund af dets potentiale, motivation og værdisæt. Det er lettere at lære folk faglige kompetencer end at ændre på deres værdier: ”Jeg er ligeglad med, hvad du kan. Men VIL du det? Hvad driver dig?”, slutter Maria.