Fra skarp ammunitionsrydder til attraktiv kandidat i erhvervslivet

Udgivet d. 8. februar 2024 af Velkommen Hjem

Jacob Therkildsen er stærk til at analysere og nedbryde en problemstilling til spiselige dele. Han har et skarpt fokus på programledelse og en målsat vedholdenhed. Alt dette gør ham til en god ammunitionsrydder og samtidig en bred anvendelig og attraktiv medarbejder i det civile, mener David Adgill Larsen, Vice President i Systematic. Som mentor i foreningen har han netop haft Jacob igennem et forløb med særligt fokus på at oversætte veteranens kompetencer i forhold til markedet og mulighederne. Det førte samtidig til en afklaring hos veteranen omkring drømme og ambitioner, der igen resulterede i et meningsfuldt og bæredygtigt job hos Topsoe.

– VELKOMMEN HJEM har været en god og tryg støtte igennem en tid, der for mig har været spændende og udfordrende, men også angstprovokerende og utryg, forklarer Jacob. 

Han valgte at starte sin transition efter længere tids overvejelser – og aktuelt en ændret livssituation.

– Min situation ændrede sig, da jeg blev far i 2022. Det var en ny situation med nye prioriteter. Jeg vil gerne kunne være der for min søn og komme hel hjem. Samtidig havde jeg igennem min seneste tid i Forsvaret mere frekvent opsøgt nye udfordringer. Det kom til udtryk ved flere ansvarsområder, nye funktioner og stillinger. Det gjorde mig opmærksom på, at der nok var noget mere grundlæggende, jeg skulle have styr på. Derfor lavede jeg en øvelse, hvor jeg skulle pege på en stilling, som jeg ønskede som min næste. Da jeg ikke umiddelbart kunne drømme den frem, vidste jeg, at det nok ikke længere skulle være Forsvaret, fortæller Jacob.

Teorien forankres hurtigt i Forsvaret

Jacob har godt nok taget afsked med Forsvaret, men han forlader det med taknemmelighed over den rygsæk, han har med sig – fuld af værdifulde praktiske erfaringer og stærke kompetencer.

– Jeg har helt afgjort tilegnet mig utroligt mange gode erfaringer og kompetencer gennem min tid i Forsvaret. Jeg har ledet og udviklet mennesker og projekter hele min karriere, og har derved erhvervet mig flere års praktisk erfaring med ledelse i en omskiftelig organisation og i pressede situationer. Det har naturligvis givet mig en utrolig høj grad af omstillingsparathed, og mine kompetencer i planlægning og gennemførelse af opgaver er ligeledes praktisk velfunderede, fortæller han og fremhæver især en ting: 

– Fordelen ved at uddanne sig i Forsvaret er, at der er så utroligt kort vej fra teori til praktik. Hvis man har lyst til og mod på det, så kan man virkelig blive afprøvet i ens faglighed, hvad end det måtte være teknisk eller menneskeligt. Så potentialet for at udvikle og dygtiggøre sig i en fart er om noget til stede.

Jacob Therkildsen, veteran

Der skal først styr på det basale

Da Jacob tog beslutningen om en anden fremtid udenfor forsvaret gik han i første omgang i gang med at søge et job på egen hånd, som han tænkte ville passe til ham og hvor hans kompetencer ville passe ind. Det kan være en ret uoverskuelig situation, og det var da også først, da Jacob kom med i et forløb, at der kom ro over søgningen – og tankerne for den sags skyld. 

– VELKOMMEN HJEM viste mig den rigtige tilgang til at lave et jobskifte. Jeg startede med at forsøge at finde jobs, som jeg tænkte, jeg ville passe ind i og hvor mine kompetencer rakte, men da jeg så startede i mit forløb, så hjalp de med at få ro på situationen og guidede mig til at starte med at få styr på det basale. På den måde fik jeg bedre overblik samt konkrete værktøjer og rådgivning, fortæller Jacob. 

Jeg fik værktøjer og rådgivning til at klarlægge min motivation, hvad der giver mig arbejdsglæde, og hvad mine kompetencer kan oversættes til civilt. I den proces blev jeg meget mere afklaret omkring, hvad jeg egentlig ønsker at arbejde med..

Veteran Jacob Therkildsen

Et privilegie at hjælpe netop veteranerne

Til at guide og hjælpe sig igennem transitionen fik Jacob en af foreningens erfarne erhvervsprofiler som mentor, David Adgill Larsen, der er Vice President Business Development hos Systematic. Han har selv har stået i en lignende situation tidligere og det var medvirkende årsag til, at han har valgt at hjælpe netop veteraner som mentor i VELKOMMEN HJEM.

– Med min egen baggrund i Forsvaret var det et nemt valg at stille mig til rådighed som mentor i VELKOMMEN HJEM. Jeg ved, hvilke afsavn veteranerne har måttet lide i forbindelse med deres tjeneste, og i særdeleshed deres udsendelser, og ser det som et privilegie at kunne give lidt igen i en situation, som er uvant for dem. Ikke noget de ikke ville kunne klare selv, men dog en rejse, der bliver lettere af, at der er en til at sparre med hele vejen, mener David Adgill Larsen.

David Adgill Larsen, mentor

Veteraner er i særklasse samarbejdsdygtige

På baggrund af et indgående kendskab til både Forsvarets verden og samtidig det civile erhvervsliv kan David Adgill Larsen identificere indtil flere fællestræk hos veteranerne, som de udvikler løbende i Forsvaret, og som han mener, senere kan være yderst relevante på en civil arbejdsplads.

– Veteraners evne til at indgå i et fællesskab og samarbejde om fælles mål er særligt udviklet fra den dag, de trak i trøjen første gang – og vil altid være i høj kurs, siger David Adgill Larsen, der desuden fremhæver yderligere kvalifikationer hos sin mentee:

– Jacob er meget stærk til at analysere og nedbryde en problemstilling til spiselige dele og dette kombineret med et skarpt fokus på programledelse og viljen til at blive ved gør ham ikke bare til en god ammunitionsrydder, men en bredt anvendelig og attraktiv medarbejder i det civile.  

Hvad sker der på den anden side af hegnet?

I løbet af de seks måneder, som et mentorskab typisk varer, stilles der krav til mentees om at møde velforberedt, engageret og være aktiv i forhold til sparringen. Til gengæld står mentoren til en vis grad til rådighed, hvilket var en af de ting, som David Adgill Larsen, trods en travl hverdag, lagde stor vægt på.

– Jeg tror, at det vigtigste for Jacob har været, at jeg var til stede for ham i hverdagen. De store linjer blev vi hurtigt enige om på de første par møder og aftalte også, at han altid kunne ringe, hvis der var noget, han tænkte over, udover de jævnlige møder, som vi satte op enten fysisk eller online, forklarer mentoren og tilføjer om den konkrete hjælp og sparring: 

– I bund og grund har min opgave været at oversætte fra militært til civilt og omvendt, og dermed afmystificere nogle af de forestillinger, man uundgåeligt har, når man ikke helt ved, hvad de laver på den anden side af hegnet.

Trygt at føle sig prioriteret

Jacob oplevede netop nærværet fra sin mentor som meget givende og trygt i forhold til at få al den sparring, han havde brug for. 

– Jeg er David meget taknemmelig. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde og forhold til hinanden. Helt til at starte med var det tydeligt, at harn prioriterede mig, og den opgave han havde sagt ja til. Jeg følte på intet tidspunkt, at jeg var til besvær, på trods af, at det til tider var en udfordring at finde tid i hans hårdt pressede kalender, siger Jacob. 

Fra praktisk til mere refleksiv sparring

Ifølge Jacob var stemningen fra deres første møde rigtig god, og herfra udviklede emnerne sig fra en mere praktisk orienteret rådgivning til en mere refleksiv sparring. 

– Vi fandt hurtigt en masse, vi var fælles om, da Davids fortid, i forhold til karrierevej og valg, mindede meget om min. I starten var tilgangen til mentorskabet meget på det tekniske plan, hvor David hjalp mig med at tilrette mit CV og mine ansøgninger. Vi begyndte at klarlægge potentielle stillinger med udgangspunkt i hans virksomhed, og jeg blev meget mere skarp på, hvad det var jeg ville og ikke mindst, hvor jeg gerne ville hen på sigt. Men ret hurtigt ændrede mentorskabet sig til at handle mere om de ikke- tekniske ting, forklarer Jacob: 

– Min oplevelse var, at jeg havde forholdsvist godt styr på de tekniske aspekter, hvilket David også bekræftede mig i. Det, jeg i højere grad havde behov for, var en mentor med indsigt i min proces … en, som jeg frit kunne ringe til og spørge om alle de småting, som jeg i forløbets start aldrig havde forstillet mig, ville blive til tvivl eller undren for mig.  

Uden VELKOMMEN HJEM havde jeg højest sandsynligt ikke været afklaret omkring, hvad det egentligt er jeg søger, og hvad der giver mig arbejdsglæde, oversat til en civil stilling. Den indsigt fik jeg først rigtigt igennem forløbet.

Veteran Jacob Therkildsen

Topsoe – der vil jeg gerne arbejde!

Stort set alle forløb i VELKOMMEN HJEM ender et godt sted for veteranen. Det skete også i dette tilfælde, hvor mødet med foreningens engagerede mentorer samt mange forskellige frivillige virksomhedsprofiler førte til et job til Jacob, der både er meningsfuldt for veteranen, og som kalder på brugen af de kompetencer, han har med fra Forsvaret. 

– Helt konkret så havde jeg aldrig hørt om den virksomhed, hvor jeg er ansat i nu, hvis ikke det havde været for VELKOMMEN HJEM. For under kickoff var Peter Kirkegaard, der er HR-chef i Topsoe, inviteret til at fortælle alle os veteraner om hans rolle og erfaringer som mentor. Samtidig fortalte han også om den virksomhed, han repræsenterer. Da han begyndte præsentationen, kunne jeg mærke med det samme, at det var den arbejdsplads, jeg gerne vil arbejde på, fortæller Jacob og tilføjer en happy ending til historien: 

– I dag er jeg ansat som Produktionsleder ved Topsoe, hvor jeg har fået lov til at være med på en helt unik rejse mod en bæredygtig fremtid. Vi er ved at starte en ny fabrik i Herning, som kommer til at spille en afgørende rolle i en grøn og bæredygtig fremtid, slutter Jacob.

Den bedste og mest positive oplevelse var uden tvivl, da Jacob ringede og fortalte, at nu havde han skrevet under med Topsoe. Det var dejligt at kunne dele den oplevelse med ham og vide, at han er godt på vej i en fantastisk virksomhed.

Mentor David Adgill Larsen

Den korte soldaterhistorie om veteran Jacob Therkildsen

  • 2014 Jeg startede som menig soldat på Skive kaserne. Efter min værnepligt tog jeg på Sergentskolen og derefter tilbage til Skive, hvor jeg arbejdede som sergent i et værnepligtskompagni, og senere i et kampingeniørkompagni.
  • 2018 Jeg blev udsendt til Irak. En mission, hvor jeg var afsted som fører for en sikkerhedsstyrke, der skulle beskytte det danske træningsbidrag. Efter udsendelsen blev jeg næstkommanderende i min enhed og blev uddannet oversergent.
  • 2019 Allerede før min udsendelse havde jeg uddannet mig til det første niveau inden for ammunitionsrydning, og derfor startede jeg som operativ ammunitionsrydder ved EOD (Explosive Ordnance Disposal).
  • 2021 Jeg startede som efterretningsbefalingsmand ved EOD-staben, hvor jeg arbejdede med trusler og efterretninger nationalt og internationalt med den fagtekniske vinkel.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.