Fra offentlighedens side har der de sidste mange år primært været sat fokus på de veteraner, som har pådraget sig enten fysiske eller psykiske mén. Denne gruppe udgør dog under 15%, og dermed har man overset den store gruppe af ressourcestærke veteraner, som udgør det store flertal. Disse veteraner har opbygget en række unikke og særlige kompetencer, der alle er afprøvet i praksis og under til tider ekstreme forhold.

Vejen fra militær til civil burde måske virke let for veteraner, der har været i verdens brændpunkter, men det er den langt fra altid. VELKOMMEN HJEM ønsker at skabe bedre vilkår for veteranerne, nedbryde barrierer og aktivt bidrage med mentorskab.

Foreningens overordnede mål er at støtte veteranen i en god og realistisk overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked. Dette sker gennem et ca. 6 måneder langt forløb, hvor fokus er på at afdække veteranens kompetencer og matche dem med en mentor fra en privat virksomhed. Dette med henblik på at sikre, at overgangen fra militær til civil sker glidende, og at du kommer i gang med et job eller uddannelse, der matcher dine kompetencer og interesser.

Aktiviteter og indhold

Hele forløbet løber over ca. 6 måneder og kan følges sideløbende med arbejde eller studier:

  • Ansøgning om deltagelse
  • 1:1 samtale forud workshoppen, herunder introduktion til forløb samt afdækning af dine individuelle behov og forventninger til fremtiden
  • 2-dages workshop inkl. en række individuelle samtaler og fælles oplæg
  • Kompetenceafklaring, herunder omsætning af militære færdigheder til civile kompetencer, samt øget indsigt i personlighed og egne handlemønstre
  • CV udarbejdelse og mentormatch
  • Skræddersyet og individuelt tilpasset coachingforløb
  • Fagligt mentorforløb med en mentor fra en civil virksomhed – min. 6 samtaler over 6 måneder, hvor det anses for relevant – mulighed for praktik i den pågældende virksomhed
  • Mulighed for at deltage i temaaftener og fællesmøder

Hvad kan du opnå?

Målet er at deltagerne kommer i job eller i gang med en uddannelse samt opnår et solidt civilt netværk. Du får udviklet et personligt målsætningsskema, gennemgået et personligt kompetence- og udviklingsforløb samt udviklet et CV. Dine militær-faglige kompetencer er omsat og formuleret i et sprog, så civile virksomheder kan læse og forstå dem. Du får en personlig mentor i en af de deltagende virksomheder, som nøje udvælges ud fra, hvilken baggrund du har. Du bliver optaget i en CV- database, som de deltagende virksomheder har adgang til.

Deltagelse

Deltagelse i forløbet er gratis. Vi optager kun veteraner, der er dybt motiveret og vil sætte den tid og det engagement af, som er nødvendigt. Dit forløb er dækket af de mange virksomheder, der støtter op om foreningen VELKOMMEN HJEM. Læs mere her.