Fik jernkvinde som mentor og klare beviser for, at VELKOMMEN HJEM ikke kun er for ledere

Udgivet d. 10. december 2021 af Velkommen Hjem

VELKOMMEN HJEM er for alle kompetente veteraner uanset rang, der ønsker støtte og sparring i transitionen fra Forsvaret til det civile erhvervsliv. Da veteran Katrine Hjersted første gang hørte om foreningen var det på stabsgangen i en samtale mellem officerer, og hun sluttede, at foreningens forløb var rettet mod ledere. Derfor gik der også et stykke tid, fra Katrine havde besluttet sig for at forlade Forsvaret, til hun opsøgte VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb. Her oplevede hun til sin overraskelse, at ingen skelede til uddannelsesniveau, og at alle uanset rang stort set stod med de samme udfordringer. Med hjælp fra sin fantastiske mentor, ”jernkvinden” Anja Bjørnholt Lüthcke, Equity Partner og Chairman i KPMG, er det nu lykkedes Katrine at lande godt i et job hos KPMG sideløbende med, at hun gør sit studie færdig på CBS. 

– Da jeg kom hjem fra min sidste udsendelse, følte jeg et enormt behov for andre og nye udfordringer. Efter to udsendelser og 11 år i Forsvaret, syntes jeg, at tiden var for at søge civilt, om ikke andet så i en periode, fortæller Katrine og fortsætter:

–  Men det var blevet tydeligt for mig, at jeg manglede om ikke kompetencerne, så det sprog og kendskab til det civile arbejdsmarked, der kræves i forhold til at komme ud med, hvad jeg rent faktisk har lært og arbejdet med i løbet af mine år i Forsvaret. 

Havde brug for hjælp til at forstå … 

Forsvaret og det civile erhvervsliv er to ret forskellige verdener, ikke mindst når det gælder kulturen og sproget. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at forstå – og blive forstået i den civile verden, når man forlader Forsvaret. 

– For mig var for eksempel et “kommandokontor” et sted, hvor folk kan søge hjælp, råd og vejledning. Her er der altid en varm kop kaffe og mulighed for at vende det meste med sine kolleger. Men jeg fandt ud af, at ordet “kommando” vækker nogle helt andre associationer hos civile, og blandt andet derfor kontaktede jeg VELKOMMEN HJEM. Jeg havde brug for at få hjælp til sprogbrug samt afklaring af hvad og hvilke muligheder et stillingsopslag giver, forklarer Katrine.

Katrine Hjersted, veteran

Kickoff for ALLE

Katrine kom med i et af VELKOMMEN HJEMs forløb, som starter med to dages kickoff, hvor de nye deltagere møder erhvervsfolk, mentorer, tidligere deltagere og folkene bag VELKOMMEN HJEM. For de fleste er kickoff på en gang både et energi-boost og en øjenåbner. For Katrine var det også en betydningsfuld oplevelse.

– Kickoff var, hånden på hjertet, overvældende. Jeg lærte helt vildt meget om mig selv, mine værdier og hvilken retning jeg ønsker at gå. Lige i starten var jeg ret nervøs, fordi hovedparten af deltagerne var fra officersgruppen. Jeg følte, at de måske var mere målgruppen. Men som timerne gik, gik det op for mig, at vi alle, mere eller mindre, stod med de samme udfordringer. Og at vores coaches, foredragsholdere, mentorer, arrangørerer og alle dem bag foreningen ikke skelede til vores uddannelsesniveau, men så personen foran dem. Man oplevede at blive set og hørt, fortæller Katrine.

Taknemmelig for inspirerende jernkvinde som mentor

I foreningens forløb får veteranerne tilknyttet en af foreningens mange engagerede og dygtige mentorer, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Katrine blev matchet med Anja Bjørnholt Lüthcke, Equity Partner og Chairman i KPMG, hvilket Katrine har været mere end glad for. 

– VELKOMMEN HJEM har bidraget på så mange måder til min rejse, men jeg må fremhæve matchet med Anja, min mentor. Det er rigtigt ramt, og jeg er meget taknemmelig for det arbejde, der tydeligt er lagt i at prøve at finde et ordentligt match. Jeg har et rigtig godt forhold til Anja. Hun er en stor inspiration i det hele taget. Anja er en jernkvinde, der tidligt er nået langt inden for sit fag, som alt taget i betragtning traditionelt set er et mandefag. Samtidig med det, er hun meget imødekommende og tilstedeværende, når vi har mødtes eller skrevet sammen, siger Katrine og forklarer videre:

–  Anja har udfordret mig i forhold til mine kompetencer og udvidet min horisont i forhold til, hvad HR er og hvilke muligheder, der ligger under de forskellige faggrupper. Hun har styrket min selvtillid enormt og lært mig ikke at være så ydmyg i forhold til, hvad jeg har lavet og hvad jeg kan. Derudover har hun virkelig hjulpet mig med at sætte ord på mine kompetencer, så de kan forstås af folk uden for hegnet.

En positiv oplevelse for begge parter

Det er Anja Bjørnholt Lüthckes erfaring, at man bliver glad, når man gør noget for andre. Derfor var det nærliggende for hende at påtage sig rollen som mentor i VELKOMMEN HJEM.

– Det lød spændende at være med til at hjælpe nogle, der gerne ville have hjælp til at skifte retning. Jeg har mødt mange, der er bange for at skifte, og holder fast i det vante, fordi de ikke tør, og ikke tror på sig selv. De taler deres kunnen ned, og overser, at de har meget at byde på. Jeg var overbevist om, at folk, der har været i militæret, har en disciplin, struktur, styrke og en masse andet, som vi i det civile kan lære af – så jeg var ret sikker på, at rollen som mentor ville blive en positiv oplevelse for alle parter.

Uden at vide det med sikkerhed, har jeg altid haft en overbevisning om, at militæret giver en person mental styrke, udholdenhed, struktur, sammenhold og forståelse af, at ingen er stærkere end det svageste led. Herudover, at man som udgangspunkt ikke giver op, men kæmper – også selvom det ind imellem er hårdt. Det er alle kompetencer, der kan bruges på de fleste arbejdspladser, i en eller anden form. En fundamental opdragelse, der savnes på en del arbejdspladser. Udfordringen kan være, at man ikke har forståelse for, at ikke alle andre tænker og agerer tilsvarende, og at der ikke er lige så store konsekvenser i det civile, hvis man ikke håndhæver og efterlever disse ting.

Mentor Anja Bjørnholt Lüthcke
Anja Bjørnholt Lüthcke, mentor

Løftede kravene til sig selv i takt med, at selvtilliden voksede

Mentorforløbet blev en virkelig positiv oplevelse for begge parter, og for mentor har det især været en glæde at se, hvordan Katrine er vokset og har fået stadig mere selvtillid og mod i forløbet.

– Jeg tror, at min rådgivning og sparring har givet Katrine input til at se, hvor meget hun reelt har lært i sin militærkarriere, som kan bruges i det civile.  Hun har lært at være struktureret, omhyggelig og tage ansvar, og det gør hende til en rigtig god medarbejder, uanset hvad hun kaster sig over, hvis hun også efterlever det på sit arbejde. Det har været meget positivt at iagttage, hvordan Katrine har fået mere tro på sig selv og har løftet kravene til, hvad hun reelt kan, tør og vil, siger Anja Bjørnholt Lüthcke og fortsætter: 

– Ved at have en konkret dialog om arbejdsopgaverne i militæret, herunder at konkretisere, hvad Katrine reelt ”besad” af kompetencer for at udføre disse opgaver, og hvordan de kunne bruges forskellige steder og i konkrete opgaver, gav det et godt input til, hvad Katrine ønskede at beskæftige sig med og hvad der kunne lade sig gøre.

De fleste kan lære nyt – også mentor

Rollen som mentor kan også være givende på et mere inspirerende plan. Ofte giver processen med en mentée anledning til refleksioner både på egen boldbane og på et større plan.

– De øvelser, vi gennemgik med henblik på at beskrive kompetencer, fik mig til at reflektere endnu mere over, at rigtig mange besidder kompetencer, der kan ”omsættes” eller ”oversættes” til andre spændende roller og opgaver, i andre brancher end det, man kommer fra. Det er vigtigt at tro på sig selv og ikke lade sig begrænse, og ikke falde i og konkludere, at nu er det for sent. Det er aldrig for sent, hvis man er indstillet på at lære nyt og åben overfor at drøfte, hvad man er bedst, god og mindre god til. Det er de færreste, der kan alt, men de fleste kan lære nyt, hvis de er åbne overfor det, og er villige til at lære nyt fra både nogle, der er ældre og yngre end en selv, slutter Anja Bjørnholt Lüthcke.

Den korte soldaterhistorie om veteran Katrine Hjersted

 • 2008 Gardehusarregimentet som HBU og tog derefter Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU).
 • 2009 Første udsendelse til Afghanistan på ISAF, hold 7 med C-COY. 
 • 2009 Kontorhjælper ved Hærens logistik skole.
 • 2010 Kontorhjælper ved kamppausekompagniet, Gardehusarregimentet. 
 • 2011 Blev ansat ved Staben i 2. Bataljon og sad ved S1.
 • 2013 Anden udsendelse til Afghanistan på ISAF 16.
 • 2014 Kontorassistent ved II Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet.
 • 2015 Kontorassistent ved konstabelelev kompagni, Gardehusarregimentet. 
 • 2017 Gik på CU første gang som HF-studerende.
 • 2018 Kontorassistent ved Vagtkompagniet, Den Kongelige Livgarde
 • 2019 Gik på CU anden gang og startede på CBS.

Privat

Er vokset op i Herlev og Ringsted med sine forældre og to søstre. Bor i dag i en lejlighed i Valby. Har hverken børn eller husdyr, men til gengæld tid til studiet, arbejdet, træning og til at hygge med venner og familie.