Det er et stort skridt at skulle tale og fortælle om sig selv, når man kommer fra et regiment, hvor tavshed et guld.

Udgivet d. 6. august 2021 af Velkommen Hjem

Generelt er der ved Efterretningsregimentet den indstilling, at man forholder sig anonymtpå sociale medier og skilter så lidt med sit arbejdsområde som muligt. Skridtet til at skulle fortælle om sig selv var derfor stort for veteran Jacob Therkildsen Madsen, da han søgte over i det civile erhvervsliv. Igennem VELKOMMEN HJEM fik han hjælp og sparring blandt andet fra foreningens skarpe mentor, Claus Larsen, der til daglig er Country Manager hos Atos Denmark. Det lykkedes Jacob at blive så god til at tale om sig selv og egne bedrifter, at han lige nu er ved at omstille sig fra karrieren som soldat til sit nye job som Risikoanalytiker ved Toldstyrelsen.

– Det var i forbindelse med min udsendelse til Irak i 2019, at jeg besluttede mig for at jeg skulle til at forlade Forsvaret. Det, der fik mig til at træffe beslutningen var, at jeg jo kunne se min lille pige på 2 år derhjemme, hvordan hun voksede og lærte at tale, hvordan hun blev glad for at se mig, når jeg kunne lave et videoopkald hjem, og især at jeg kunne se, hvor meget hun savnede mig. Dette var den første mission, jeg havde prøvet i rollen som familiefar, og jeg kunne mærke på mig selv, at det var ikke noget, jeg havde lyst til at byde mig selv eller familien igen, fortæller Jacob.

Jacob havde hørt om VKH tidligere, og brugte en del af fritiden i missionen på at læse om foreningens arbejde og beretningerne fra andre soldater i transition på velkommenhjem.net. 

– Jeg skrev også lidt med VKH i slutningen af missionen, men meldte mig ikke til noget forløb, da jeg ikke havde nogen “brændende platform” under mig – og tænkte,at jeg nok kunne finde et nyt job uden, at foreningen behøvede bruge tid på at hjælpe mig. Men så ramte 2020 … med Covid-19, hjemsendelse og nationale missioner (Gefion), der trak mig væk fra hjemmet. Jeg havde fået skrevet et CV og sendt måske fem ansøgninger på et halvt år, uden at være kommet til samtale, siger Jacob, og fortsætter:

– I efteråret 2020 valgte jeg derfor at kontakte VKH for at komme i gang med et forløb, da jeg efterhånden havde indset, at jeg ikke fik kommunikeret mine evner godt nok i mine ansøgninger. Jeg følte ikke, at det var svært at kontakte foreningenfor at bede om hjælp. Det, der var svært, var at fortælle om mig selv; generelt er der ved Efterretningsregimentet den indstilling, at man forholder sig anonymt på sociale medier og skilter så lidt med sit arbejdsområde som muligt. Skiftet over til at skulle fortælle om sig selv var et stort skridt at skulle tage.

Jacob Therkelsen Madsen, veteran

Anden gang blev lykkens gang

Efter Jacobs henvendelse til foreningen, kom han med i et forløb, hvor formålet er at hjælpe veteranen til en afklaring, til opbygning af netværk og ofte videre i et civilt job eller ind på en uddannelse, der står mål med veteranens ambitioner og kompetencer. 

– Man kan vel sige, at dette var mit andet forsøg på at forlade Forsvaret. Efter ISAF 15 søgte jeg CU, da jeg så småt nærmede mig de 35 år, og gik i gang med en samfundsvidenskabelig bachelor ved universitetet. Uddannelsen gik godt, men imens jeg var i gang med 3. semester, skete der et sammenfald af omstændigheder,der gjorde, at jeg vendte tilbage til Forsvaret. Min CU var ved at udløbe, jeg var flyttet sammen med min kæreste, og vi ventede vores første barn. Min kæreste var derfor på barsels-dagpenge og jeg var ved at skulle gå på SU… det var nemt at forudse, at budgettet ville blive stramt. Så, i stedet for at blive på uddannelsen, søgte jeg tilbage i Hæren, til 2. MI bataljon som er blevet oprettet i Varde, og arbejdede der et par år inden, jeg søgte til EW kompagniet igen, forklarer Jacob. 

Men nu skulle det være, og Jacob blev matchet med en af foreningens dedikerede mentorer. Det blev den erfarne mentor, Claus Larsen, der både har en fortid i Forsvaret og mange års erfaring på det civile arbejdsmarked. 

For mig er det vigtigt at kunne gøre den berømte forskel, og det føler jeg, at jeg gør her. For selv om mine mange år primært som officer af reserven ligger mange år tilbage, kender jeg både den militære og den civile verden, og jeg kender de styrker en militærperson kan bringe ind i det private erhvervsliv, og kan samtidig forklare soldaten, hvordan hans/hendes kompetencer kan forklares og bringes i spil i en privat virksomhed.

Claus Larsen, mentor

Sæt ord på dine evner

Claus Larsen har tidligere været mentor for tre andre veteraner i foreningen, der alle er kommet godt videre med deres civile karrierer. Alle veteraner er forskellige og søger sparring og hjælp på forskellige områder. I forhold til Jacob handlede det, ifølge Claus Larsen, især om at give ham troen på sine evner i en civil kontekst samt at hjælpe ham med at acceptere og vænne sig til at tale om sig selv og sine kompetencer.

– Under forløbet var det berigende at opleve, hvordan Jacob, som et resultat af vores samtaler, gik fra at være forholdsvis fåmælt til at være mere udadvendt og få tro på egne evner. Vores samtaler har været med humor og seriøsitet, hvorved vi stille og roligt har lært hinanden at kende og opbygget et tillidsforhold – det er vigtigt for os begge, fortæller Claus Larsen og fortsætter:

– Jacob har hele vejen igennem optrådt meget engageret, struktureret og disciplineret, hvilket gør alting meget nemmere – man ved bare, at de aftaler, der indgås fra gang til gang holdes. Men en af ulemperne er at holde sig for fast til det aftalte – og her begyndte Jacob stille og roligt, mens han fortsat holdt sig til vores aftaler, også at tage egne initiativer, som vi så vendte efterfølgende.

Proaktiv satsning på særlige kompetencer

Udover at hjælpe Jacob med at søge job via annoncer valgte de også proaktivt at ”sælge” Jacobs helt særlige kompetencer til en virksomhed i Claus Larsens globale netværk. Det betød for Jacob, at han skulle studere firmaets profil og port folio og sammensætte en præsentation om sig selv, som ville gøre firmaet interesseret i Jacob. 

– Det var tydeligt, at det var grænseoverskridende for Jacob, eftersom han i sit militære virke konstant har fået i vide, at han ikke må fortælle om sit job, til nu at præsentere sig selv. Jacob klarede det flot. Han præsenterede sig selv og sine kompetencer med stor overbevisning til min internationale samarbejdspartner, fortæller Claus Larsen – og understeger: 

– Der er stor forskel på den militære og den kommercielle verden – når man skal have nyt job, skal man sælge sig selv i den kommercielle verden – det behøver soldaten ikke. Derfor krævede det lidt tilvænning for Jacob at sælge sig selv ved at fremhæve egne evner – men da han tog det til sig og matchede egne evner med krav i jobannoncen, gennemførte jobsamtalen med baggrund i, at han havde de rette kompetencer – så fik han naturligvis jobbet … 

Claus Larsen, mentor

Fandt sin egen ”salgsmodel”

En af de store belønninger som mentor er at opleve, hvordan den rette rådgivning og sparring kan gøre en forskel, som Claus Larsens gjorde for Jacob.

– Det er tydeligt, at Jacob under vores samtaler blev mere afklaret og fik tro på, at hans evner også kunne bruges uden for Forsvaret. Dette skete blandt andet, fordi vores samtaler fik ham til at reflektere og sætte mål. Selve processen har naturligvis været præget af corona, idet vi blandt andet ikke har kunnet mødes. Vi valgte at mødes på Teams med video. Vi har også valgt (måske ubevidst) at bruge en del tid i vores samtaler på at lære hinanden at kende, inden vi tog fat på de mere konkrete emner. Derved har vi på relativt kort tid fået et tillidsforhold, der er et absolut fundament for at finde det rigtige job for Jacob. Men den helt klart bedste oplevelse har været at opleve, hvordan Jacob har lyttet, reflekteret og fundet sin egen vej, så den fremstod ægte. I alle faser har Jacob været engageret og bygget på. Jacob kom fra en intern stilling i Forsvaret, hvor han var analytiker, og har aldrig været vant til at skulle påpege egne evner og sælge sig selv. Efter noget tilvænning fandt Jacob sin egen ”salgsmodel”, hvor han ikke skulle gå på kompromis med sin person og samtidig kunne fremhæve egne kompetencer som et aktiv for modtageren. Det er så stærkt og har givet et super resultat, siger Claus Larsen.    

Også for Jacob har både forløbet og mentor været årsagen til en grundlæggende positiv forandring i hans liv.

– Jeg synes, det er svært helt at sætte ord på, hvad VELKOMMEN HJEM har betydet. Der har været en følelse af sammenhold iblandt os veteraner på forløbet, og det har været fantastisk opløftende at høre de forskellige oplæg og præsentationer, der blev holdt fra civile virksomheder og rådgivere. Hele forløbet kom jo til at forløbe digitalt på grund af Covid-19, så på en og samme tid er jeg rigtigt tilfreds med forløbet, og samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvor meget bedre det ville have været, hvis det havde været et fysisk forløb.

VELKOMMEN HJEM har hjulpet mig med at have ro i sindet og vide, at veteraner godt kan finde civilt arbejde.

Veteran Jacob Therkildsen Madsen

Lærte at træde frem i rampelyset

Jacob fremhæver især mentor-ordningen, som har været et uvurderligt bidrag på hans vej til et civilt job. 

– Min mentor kunne i kraft af sine erfaringer se potentialet i mig, og med tiden også få mig selv til at indse det. Fordi mit forløb udelukkende var virtuelt, så manglede der nok noget af den networking, jeg forestiller mig, at der ellers vil være ved det fysiske forløb – men det var stadigvæk et meget brugbart forløb. Og på trods af, at vi kun har mødtes via online-møder, har jeg fået et rigtig godt forhold til Claus. Han har med sin baggrund kunnet hjælpe mig ved at dele sin viden om forskellige efterretningsvirksomheder i den civile verden. Claus har især hjulpet mig med at erkende, hvilke evner jeg ligger inde med og har opmuntret mig til at “træde frem i rampelyset” og derigennem givet mit CV meget mere gennemslagskraft i et sprog,som civile virksomheder har kunnet forstå, fortæller Jacob og tilføjer: 

– Til den første jobsamtale ved mit nye job blev jeg spurgt direkte, om jeg ikke følte,at jeg var overkvalificeret i forhold til stillingen, jeg havde søgt. Det spørgsmål havde jeg nok ikke fået uden Claus’ råd omkring, hvordan jeg kunne skrive mit CV.

Lige nu er jeg ved at omstille mig fra min karriere som soldat til mit nye job som Risikoanalytiker ved Toldstyrelsen. Det bliver spændende at prøve en civil arbejdsplads, som uden tvivl har en ny form for virksomhedskultur, jeg skal passe ind i, slutter Jacob.

Den korte soldaterhistorie om Jacob Therkildsen Madsen

  • 2000-2001 – Værnepligt ved Livgarden
  • 2007-2013 – EW-Operatør ved Electronic Warfare Kompagniet.
  • 2013-2015 – CU brugt på samfundsvidenskabelig bachelor (fylder 35 i slutningen af 2015).
  • 2016-2018 – Efterretningsspecialist ved 2. MI (Military Intelligence) bataljon i Varde.
  • 2018-dd – Analytiker ved Electronic Warfare Kompagniet.

Jacob havde sit første møde med Forsvaret, da han aftjente sin værnepligt. Men den reelle karriere begyndte først 6 år senere, da Jacob søgte ind i Hæren igen ved Electronic Warfarekompagniet (som i dag er en del af Efterretningsregimentet).

De efterfølgende år foregik Jacobs karriere ved denne enhed på konstabel-niveau.

Udsendelser

  • Isaf 10: ​August 2010 – Februar 2011
  • Isaf 13: ​Juni – Juli 2012 (deltog som leaveafløser på dette hold)
  • Isaf 15:​ Februar – August 2013
  • Irak (OIR 9): 2019 som Analytiker

Trods forskellige stillingbetegnelser havde opgaverne under udsendelserne til fælles, at Jacob sad i en støttefunktion for kamptropperne (herunder især patruljerne), og de lejre, som han lå i. Her bidrog hans arbejde til, at de danske styrker var sikret et godt situationsoverblik over området, og viden om hvilke intentioner, som modstanderen kunne have haft. Ofte var han med til at sende en hurtig trusselsvurdering, som kunne forberede patruljen eller lejren på et nært forestående angreb.

Privat

Jacob voksede op i Kolding med sine forældre og tre yngre brødre. I 2018 blev han gift med Kristine, og sammen har de to børn – to piger på henholdsvis 5 år og 9 måneder.