Forsvaret valgte ultimo 2015 at afskedige mig grundet en medfødt hjertesygdom.

Heldigvis for mig handlede min fagforening (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark). Ud over at forhandle og opnå for mig gode fratrædelsesvilkår, introducerede min fagforening mig til projektet “Fra krigszone til virksomhed”. Via dette projekt har jeg opnået uvurderlig rådgivning, sparring og støtte. 

 har bl.a. deltaget i et 2-dages seminar med professionelle og dedikerede facilitatorer (herunder headhunter, erhvervspsykolog og personlig rådgiver). Via dette seminar og efterfølgende vedholdende, dedikeret og professionel sparring med især Helene Djursø (personlig rådgiver) og Rikke Sick Børgesen Hoffmann (erhvervspsykolog),har jeg bl.a. udviklet et absolut brugbart CV, fået råd til udarbejdelse af jobansøgninger og forberedelse til jobsamtaler. 

Støtten har for mig været uvurderlig, og den har ført til, at jeg nu er ansat i en for mig meget attraktiv stilling. For mig var én af de store udfordringer at få omsat mine militære kompetencer til en terminologi som er umiddelbart brugbar i relation til det civile arbejdsmarked. Én anden større udfordring har været at opnå god forståelse for de vigtigste psykologiske elementer i f.m. forberedelse til og gennemførelse af jobsamtalen. Begge disse udfordringer har projektet og især den aldrig svigtende støtte fra min personlige rådgiver og fra “min” erhvervspsykolog venligt, udfordrende og konsekvent hjulpet mig med at overvinde. 

Det konkrete job “fandt” jeg selv, og forberedte og gennemførte selv den proces, der ledte til ansættelse. Alt hvad jeg gjorde i den konkrete proces, var dog baseret på det som først og fremmest Rikke og Helene havde introduceret mig til og sparret med mig om. 

Jeg er dybt taknemmelig for at have været en del af dette projekt og for alt det for mig positive som min deltagelse heri har ført til. Heldigvis ved jeg, at rigtig mange af mine kollegaer, der har deltaget i projektet også er kommet godt videre, og i dag har opnået ansættelse i det civile erhvervsliv. Det er rigtig glædeligt, og dokumenterer for mig, at dette projekt for mange har haft stor værdi, og forhåbentligt vil danne skole for den fremadrettede indsats for at hjælpe veteraner videre. 

Vi veteraner besidder mange nyttige kompetencer, og med den rette hjælp bliver vi effektivt skubbet i den rigtige retning, og dermed hjulpet “en ekstra mil” i retning af beskæftigelse “uden for hegnet