Veteraner har et anderledes kompetencesæt – Og det har erhvervslivet brug for!

Udgivet d. 9. april 2018 af Velkommen Hjem

Krig er hverken kønt eller smukt. Men man udvikler nogle kompetencer, som er meget svære at avle andre steder på så kort tid, mener veteran Thomas Knudsen. Og det er kompetencer, som fordelagtigt komplementerer dem, der allerede eksisterer i erhvervslivet ifølge mentor Niels-Jørgen Andersen fra EY.

Soldaterveteran Thomas Knudsen startede i Forsvaret i 2009 som værnepligtig i den kongelige livgarde. Herefter uddannede han sig og arbejdede som sergent i en årrække, før han først blev udsendt i en POMLT-enhed (Police Operation Mentoring Liason Team) til Helmand, Afghanistan i august 2012. Herefter fulgte en tid i stående styrke. I 2016 opstod en mulighed for at komme afsted igen som næstkommanderende i en deling og Thomas Knudsen tog afsted på det, der skulle blive hans sidste udsendelse til Kabul i Afghanistan i slutningen af januar 2017.

”Mine udsendelser har givet mig en masse gode ting. Jeg har fået en masse kulturforståelse, jeg har fået udviklet mine samarbejdsevner og lært at manøvrere i et meget komplekst og dynamisk miljø. Jeg er blevet endnu bedre til relationer, begå mig med og få det til at fungere med en masse forskellige mennesker og personligheder. Men det jeg mest vil fremhæve er, at jeg har udviklet mig enormt som menneske og leder på utrolig kort tid. For at opnå samme udvikling herhjemme, tror jeg at jeg skulle have brugt 5-10 gange så lang tid. Jeg tror det primært skyldes den alvor og seriøsitet, som der er omkring alt hvad man foretager sig i en krigszone” fortæller Thomas Knudsen.

Thomas_pic6

Bagsiden af medaljen
Trods de gode år i Forsvaret, valgte Thomas Knudsen at skifte spor efter sin sidste udsendelse.

”Bagsiden af medaljen er, at jeg har kørt mig selv utrolig hårdt – særligt op til og på min første udsendelse. Hele tiden yde 110%. Det holder man ikke til i længden. Udfordringen ved at gøre det i længere perioder er, at det er rigtig svært at stige af hesten igen i fuldt galop. Alle opbygger eller akkumulerer stress på en udsendelse. Det er helt naturligt. Min udfordring har været at komme ned på jorden igen efter, at jeg er kommet hjem. Efter min første udsendelse tog det mig 2-3 år at blive mig selv igen. Fordi jeg fortsatte i det høje gear.
Efter min anden udsendelse havde jeg stor fokus på at komme godt hjem og give mig tiden – finde roen. Det var dog ikke muligt at forene med de opgaver og tjenesten, som jeg kom hjem til. Rammerne for en rolig periode på et halvt år var simpelthen ikke til stede. Så det krævede nogle voksenbeslutninger, førte mig til VELKOMMEN HJEM og gjorde, at jeg startede på Forsvarets Civil Uddannelse (CU)” siger han.

Fik kontakt til VELKOMMEN HJEM
VELKOMMEN HJEM er sat i verden for at hjælpe veteraner med at bygge bro mellem karrieren i Forsvaret og en ny karriere på det civile arbejdsmarked. Almindeligvis kontakter soldaterveteranen selv VELKOMMEN HJEM og bliver derefter optaget på et kick-off, som starten til et forløb, hvor veteranen blandt andet får hjælp fra en personlig mentor. Men for Thomas Knudsen var vejen ind i foreningen anderledes.

”Jeg hørte om VELKOMMEN HJEM første gang via Facebook. Min delingsfører i værnepligten var blevet ansat hos KMD, og han havde delt en artikel fra VELKOMMEN HJEM. Jeg anbefalede en kammerat at søge, fordi han havde sagt op i Forsvaret. Det gjorde jeg fordi, jeg havde læst om projektet og forstod, at VELKOMMEN HJEM kunne bidrage med en strømlinet organisation specifikt til formålet, og det ville passe perfekt til ham i hans situation. Vi minder meget om hinanden, omend vi har nogle forskellige kompetencer med fra Forsvaret.
Han blev optaget og nævnte mig i forbindelse med sit eget forløb overfor stifter af foreningen Helene Djursø. Jeg var på vej på Forsvarets CU og stod overfor at skulle beslutte, hvilken retning jeg ville gå rent uddannelsesmæssigt. Helene Djursø kontaktede mig, og inden jeg så mig om, var jeg koblet op på en mentor og havde støtte i mit forløb fra militær til civil” fortæller Thomas Knudsen.

Udbytte for både mentor og mentee
Mentor og mentee bliver af foreningen matchet i forhold til faglige interesser og personligheder. Således blev Niels-Jørgen Andersen, der til daglig er partner i EY mentor for Thomas Knudsen. Det viste sig hurtigt at være givende for begge involverede parter.

”Jeg er superglad for min mentor. Vi havde først et møde, hvor vi lærte hinanden at kende. Det er meget rart at skabe et tillidsforhold, inden man hopper ud i det så at sige. Herefter lavede vi en plan for, hvordan vi skulle gribe det an. Jeg stod i den situation, at jeg allerede havde søgt et studie. Så vi greb det an på den måde, at jeg skulle afklare om det virkelig var dette studie, som var det rigtige.
Det er rart med en ved sin side, som kender erhvervslivet og ved, hvordan man begår sig i det.
Det allervigtigste, min mentor har hjulpet mig med, er det kæmpe netværk, han er en del af. Jeg tror, at det er den allerstørste årsag til VELKOMMEN HJEMS succes. At man som veteran får mulighed for, at mødes med folk inden for alle mulige forskellige brancher” siger Thomas Knudsen, der gennem forløbet er blevet helt afklaret omkring, hvad han gerne vil i fremtiden rent jobmæssigt og derfor har valgt studieretningen ”finansøkonom”. Men også mentor Niels-Jørgen Andersen oplever samarbejdet som udbytterigt, og at han får noget ud af timerne sammen med soldaterveteranen:

”Det har været en meget positiv oplevelse at være mentor, dels fordi det har føltes godt at hjælpe en anden og dels fordi jeg selv har fået noget ud af det i forhold til at udfordre mine egne tanker og måder at agere på – og det sidste havde jeg ikke regnet med! Det er interessant at opleve, at det ikke kun er mig, der ”skal give” i og med, at forløbet også har udfordret min egen måde at tænke ressourcer og ansættelse på således, at jeg har fået andet og mere end ”blot” tilfredsstillelsen ved at gøre noget for en anden” fortæller Niels-Jørgen Andersen.

Erhvervslivet har brug for komplementerende kompetencer

Niels3 bw

For mentor Niels-Jørgen Andersen er der et større perspektiv i støtten til soldaterveteranerne og foreningen VELKOMMEN HJEM, som også er årsagen til, at han har valgt at engagere sig i foreningen og være mentor.

”Jeg synes, VELKOMMEN HJEM tjener et ualmindeligt godt formål og bidrager til en win-win situation, hvor erhvervslivet får nogle meget ressourcestærke mennesker med et anderledes kompetencesæt ud og supplere de kompetencer, som allerede eksisterer i erhvervslivet. Og samtidig hjælper vi nogle mennesker, som står foran en aldeles uvant udfordring, der naturligt synes nærmest uoverstigelig, hvis de skal klare den alene” siger Niels-Jørgen Andersen og fortsætter:

”For mig er det helt tydeligt, at det er i erhvervslivets/samfundets interesse at få disse ressourcestærke og meget kompetente mennesker ud og komplementere i det civile liv! Det har overrasket mig, hvor traditionelt vi stadig ansætter i erhvervslivet til trods for en del år, hvor vi har talt om disruption, nye forretningsmodeller, glidning i jobroller osv. Jeg tror, vi nok skal lykkes med at få en masse af veteranerne ud i gode stillinger, men jeg tror, at vi nogle år fra nu vil kunne få endnu mere glæde af veteranernes komplementerende kompetencer, når vi – forhåbentligt – ikke længere ansætter ligeså traditionelt som nu”

VELKOMMEN HJEM som et kvalitetsstempel
Thomas Knudsen støtter sin mentors synspunkt og understreger vigtigheden af, at der findes initiativer som VELKOMMEN HJEM.

”VELKOMMEN HJEM er super relevant. Ofte hører man kun om veteraner i et negativt perspektiv. Det er dejligt, at der også bliver arbejdet for alle de andre veteraner, som kommer styrket ud af en udsendelse (hvilket er størstedelen af veteraner). Jeg tror, at det er vigtigt, at man sigter efter ressourcestærke veteraner, da projektet ellers vil falde til jorden og samarbejdspartnere vil falde fra. Der er stort behov for en organisation, som står helt uden for Forsvaret og ingen tilknytning har dertil. En forening, der forstår sig på erhvervslivet og som kan skabe en bro fra Forsvaret. Men vigtigst af alt så åbne op for et netværk, som kan hjælpe og støtte veteranen i overgangen.
Til at starte med håber jeg, at VELKOMMEN HJEM kan blive et kvalitetsstempel for de veteraner, som søger civilt. Men på sigt håber jeg, at erhvervslivet får øjnene op for den utrolige mængde ressourcer, som mange soldater har med i bagagen. Ressourcer, som er mit indtryk, at erhvervslivet har svært ved at udvikle på egen hånd. Krig er hverken kønt eller smukt. Men man udvikler nogle kompetencer, som er meget svært at avle mange andre steder. Særligt på så kort tid” siger Thomas Knudsen.

Hjælp til fremtidige valg
Det gode samarbejde mellem Thomas Knudsen og Niels-Jørgen Andersen fortsætter udover den formelle periode på et halvt år, som mentor normalt er tilknyttet en veteran.

”Det er min oplevelse at Thomas har fundet ro i den beslutning, han nu har truffet omkring uddannelsesvalg. Det er nok primært fordi, vi har kørt et rimelig intensivt forløb, hvor Thomas har haft en stribe samtaler med folk i mit netværk om, hvad der potentielt kan vente af jobs på den anden side af uddannelsen. Og selvom vi vel egentlig er stort set igennem det formelle forløb, og Thomas er gået i gang med 2 års uddannelse, så har vi allerede aftalt, at vi fortsætter med kontakten. Det har egentligt virket meget naturligt og ville være mærkeligt ikke at gøre det, når man nu kommer ret tæt på hinanden over en kort periode. Og så vil jeg jo også gerne være sikker på at Thomas rent faktisk kommer ud i en god virksomhed efter uddannelsen” fortæller Niels-Jørgen Andersen.

Med mentor på sidelinjen, når behov for sparring opstår, kan Thomas Knudsen koncentrere sig 100% om sit studie i tryg forvisning om, at der også er hjælp at hente til de fremtidige karrierevalg.
”Jeg kommer super godt ud af det med min mentor, og vi har aftalt, at han følger mig igennem hele min studietid. Jeg er der, hvor jeg de næste to år skal koncentrere mig om min uddannelse. Jeg skal på et tidspunkt vælge en retning og nogle valgfag. Så skal jeg gerne ud på den anden side og have mig en trainee-stilling eller et arbejde. Det er uvurderligt at have Niels’ støtte og det er noget, jeg sætter kæmpe stor pris på” siger Thomas Knudsen.