VELKOMMEN HJEM er en game-changer. Intet mindre!

Udgivet d. 23. januar 2021 af Velkommen Hjem

Major og veteran Per Valdemar Andersen forlod Forsvaret efter 15 år og tre udsendelser, selv om han faktisk var utrolig glad for sit arbejde. Men han oplevede ikke, at udsendelserne var forenelige med rollen som far. Så han tog konsekvensen. ”Jeg kunne godt have trukket den som panel-sniger og undgået udstationeringer en tid, men jeg fungerer ikke med ikke at kunne dedikere mig 100 % til min opgave og mine folk.”

Per Valdemar valgte at få sparring og støtte til jobsøgningen i VELKOMMEN HJEM. Her hjalp en af foreningens erfarne og dygtige mentorer, Niels-Jørgen Andersen fra Deloitte, med at se nye muligheder og åbne døre. I dag er majoren ansat som ansvarlig for Travel Risk & Security i Corporate Finance i BESTSELLER – et job, med masser af udfordringer og samtidig mere tid til at være far. 

– Jeg har altid været utrolig glad for at være ansat i Forsvaret. Jeg har haft en masse virkelig gode kollegaer samt spændende og på alle måder meningsfyldte opgaver. Tiden i Forsvaret har budt på erfaringer, jeg ikke vil kunnet have erhvervet mig i det civile. Særligt udstationeringerne har været udviklende og spændende. Jeg har blandt andet sat stor pris på erfaringerne fra forberedelse og de intense forløb under missionerne. Det har været enormt udviklende fagligt og menneskeligt. Man bliver konfronteret med sig selv på en måde, jeg ikke tror, man kan finde andre steder. Som for eksempel når man inden løsningen af en opgave kan tænke, at man er heldig, hvis man kun mister en arm – samler sig sammen, kører ud ad porten og løser sin opgave! Det flytter erkendelsesmæssige hegnspæle, der forandrer dig som person.

Når Per alligevel valgte at forlade Forsvaret, var det alene af personlige årsager. 

– Jeg valgte at forlade Forsvaret efter mange gode år, fordi jeg som far havde svært ved at se ind i yderligere udstationeringer, mens mine børn er i skolealderen. Jeg har ikke lyst til at misse mere ud på børnenes opvækst. Jeg kunne godt have trukket den som panel-sniger og undgået udstationeringer en tid, men jeg fungerer ikke med ikke at kunne dedikere mig100% til min opgave og mine folk. Jeg ville have det skidt med, at en anden familiefar skulle afsted i stedet for mig. Så valget var enkelt. Jeg kan godt se mig selv tilbage i systemet om nogle år – for jeg trives arbejdsmæssigt rigtig godt i missionen. Men det ligger nede af vejen, når ungerne er blevet større, siger Per Valdemar.

Per Valdemar Andersen, veteran

Mødte oprigtige og positive mennesker, der støttede, skubbede og inspirerede 

Per kom herefter med i et forløb i VELKOMMEN HJEM.

– Jeg tilmeldte mig hurtigt kickoff i København. Mødet med VELKOMMEN HJEM var en vitaminindsprøjtning og en kickstart af min personlige rejse. Jeg oplevede nogle helt utroligt positive, oprigtige og søde mennesker, der stiller sig til rådighed for at hjælpe, støtte, skubbe og inspirere. Min rejse ud i det civile blev længere end forventet, da der først kom en mulighed for en virksomhedsovertagelse, der kørte i grøften, men det gav gode erkendelser og efter det kom corona ind over, fortæller Per Valdemar.

Mentor åbnede nye muligheder og sit eget netværk

Undervejs havde Per heldigvis en fast støtte i sin mentor i foreningen. For som et fast led i forløbet, bliver veteranen fra start matchet med en mentor. Per blev matchet med Niels-Jørgen Andersen, der til daglig er Partner i Deloitte.

– Min mentor, Niels og jeg havde en række gode møder – også privat, hvor vi lærte hinanden at kende. Niels var virkelig god til at komme med ideer og forslag til åbninger og vinkler, som jeg som soldat ellers ville skulle bruge en masse tid på at opdage selv. Han åbnede sit netværk, og jeg kom rundt til kaffemøder og blev stærkere, skarpere og langt mere afklaret på, hvad jeg kan og vil i det civile. VELKOMMEN HJEM er en game-changer for de soldater der skal gå civilt. Intet mindre. For mulighederne og perspektivet. Det, at Niels har engageret sig selv og bragt sit netværk i spil for mig, fylder mig med stor taknemlighed og ydmyghed. Det er virkeligt inspirerende, siger Per Valdemar. 

Derfor er Niels-Jørgens Andersen mentor i VELKOMMEN HJEM

”Jeg aftjente selv min værnepligt i 1990 på et tidspunkt, hvor Forsvaret primært bestod i at opretholde et beredskab i tilfælde af krig. Siden da er Forsvaret af Danmark og stabiliteten i verden rykket ud i frontlinjen i diverse krigs- og konfliktzoner rundt omkring i verden. Så de sidste 20+ år har vores soldater jo i den grad ”taget en for holdet” og været med til at sikre, at vi kan leve trygt og godt herhjemme – og med det potentielt ultimative offer i form af deres eget liv til følge. Det har jeg kæmpe respekt for og engagementet i VELKOMMEN HJEM er mit lille bidrag til at ”betale lidt tilbage” og vise respekt for det vores veteraner har ydet, forklarer Niels-Jørgen Andersen.”

Nej det tror jeg ikke, jeg skal.” 

Niels-Jørgen Andersen er en erfaren mentor i VELKOMMEN HJEM, og han har allerede hjulpet flere andre veteraner godt videre på civil grund. Alligevel var han ikke helt sikker på, at han ville kunne tilbyde en major fra efterretningstjenesten den sparring, som veteranen ville få brug for.

– De første veteraner, jeg har været mentor for, havde dels arbejdet med økonomi i Forsvaret og dels uddannet sig indenfor økonomi. Det ved jeg noget om, så det var ret åbenlyst, hvordan jeg kunne bidrage til deres overgang til civil. Med Per var det noget andet. Så lige først, da jeg blev præsenteret for at skulle være mentor for en major fra efterretningstjenesten, var mit umiddelbare svar til foreningens leder, Helene Djursø: ”Nej det tror jeg ikke, jeg skal.” Men efter første besøg hos Per – hjemme hos ham – var jeg sikker på, at det skulle jeg. Både Per og jeg er ledere, og hvis Per havde startet sin karriere i det civile frem for i Forsvaret, er jeg overbevist om, at han var kommet lige så langt, som han er kommet i Forsvaret. Det kunne jeg godt tænke mig at hjælpe ham med at komme efter i det civile. Men lige så usikker, som Per var på, hvilken vej han skulle kigge/søge, lige så usikker var jeg. Og det var vel mit primære bidrag at hjælpe Per med at finde retningen, fortælle ham om forskellige brancher, typer af jobs samt åbne døre til mit netværk, så Per kunne komme ud og snakke med andre, som kunne give ham nye perspektiver på hans retning, fortæller Niels-Jørgen Andersen og tilføjer: 

– Det har været en god proces, vi har arbejdet godt sammen – og blot for at slå det fast; det er jo Per, der har lavet 99% af arbejdet. Det er supervigtigt, at denne proces bliver drevet af veteranen – i hvert fald, hvis man som Per – gerne vil havne på den rigtige hylde.

Niels-Jørgen Andersen, mentor

Det er dumt at bosse rundt med soldaterne

Igennem sine mentorskab med indtil flere veteraner har Niels-Jørgen Andersen kunnet danne sig et godt indtryk af, hvad det er for kompetencer, som veteranerne kan tilbyde det civile erhvervsliv. 

– I mine forskellige mentorforløb har jeg lært, at nogle af kompetencerne er individuelle, da der er i Forsvaret er rigtig mange forskellige jobs og funktioner, og mange har taget specifikke uddannelser og opbygget kompetencer, som 1:1 kan bruges i det private erhvervsliv. Men af de mere generelle kompetencer kan jeg fremhæve, at veteraner i den grad er holdspillere og meget bevidste om, at de kun lykkes med at løse opgaven som hold. Det kan vi mange steder i erhvervslivet godt lære lidt af. Meget tæt knyttet hertil er, at de også i den grad er målrettede på opgavens løsning – en kompetence, der både bliver trænet, men også er yderst vigtig, når soldaterne befinder sig i krigs- og konfliktsituationer. Dette har jeg flere steder hørt også kan være lidt en udfordring, når veteranerne kommer ud i erhvervslivet, da de lige skal vænne sig til den konsensussøgende proces, som eksisterer på mange private arbejdspladser. Så det er et observationspunkt for både veteranerne og den private arbejdsplads, når man får en veteran direkte fra Forsvaret, siger Niela-Jørgens Andersen og tilføjer endnu en vigtig kompetence:

– Der er mange kompetencer, jeg kunne fremhæve, men en af dem, som står meget klart for mig, er ledelsesmentaliteten. Da jeg selv var i Forsvaret, oplevede jeg primært ledelse ved sergenter, der råbte menige ind i hovedet for at få dem til at udføre konkrete opgaver. Ikke superinspirerende, men det var fortsat mit billede, inden jeg startede i VELKOMMEN HJEM. Det billede er meget, meget langt fra virkeligheden. Der bliver i den grad fokuseret på og udøvet balanceret ledelse med fokus på målopfyldelse garneret med empati og forståelse for det enkelte individ. Jeg har fået det forklaret ved, at det er en af ændringerne af, at Forsvaret de seneste 20+ år træner og sender soldaterne i krig – som en sagde til mig: ”Hvis vi stod og råbte vores folk ind i hovedet, hvem tror du så blev skubbet ind foran den første kugle?” Kombinationen af målrettet og empatisk ledelse er præcis det, der er brug for i erhvervslivet.

Per Valdemar Andersen

Afklaringen påvirkede jobsamtalerne positivt 

Én af de vigtige ting, som mentoren har hjulpet sin mentee med, har været en afklaring. 

Igennem hele forløbet har Niels insisteret på, at Per hele tiden skulle arbejde med at komme tættere på, hvad det var, han ville. Da stillingen som ansvarlig for Travel Risk & Security i Corporate Finance i BESTSELLER viste sig, følte han sig helt afklaret med, at det var den sti, han ville gå ned af. 

– Jeg er overbevidst om, at den afklaring har kunnet mærkes i de samtaler, jeg har haft i forløbet med BESTSELLER. Opstarten og skiftet har været vildt sjov, spændende og flytter hegnspæle igen! Der er selvfølgelig en masse kultur, der er anderledes i BESTSELLER i forhold til Forsvaret, men jeg oplever det på ingen måde som en byrde eller et kors. Man er selvfølgelig nødt til at kunne stikke fingeren i jorden og bide sig selv i læben i ny og næ – men hey, det gjorde jeg jo også i Forsvaret, når jeg var ude, siger Per Valdemar – og fortsætter: 

– Skiftet oplever jeg sådan set som helt problemfrit. Den måske største forandring er fraværet af et stort bureaukrati. Jeg har opgaven og løser den sådan, som jeg vil! Jeg har lynhurtigt fået ansvaret til selv at fylde stillingen ud. Det er lidt grænseoverskridende, men også virkelig motiverende, fordi der er så meget nyt. Jeg oplever en stor grad af tillid, imødekommenhed og respekt hos mine nye kollegaer i BESTSELLER. Min største udfordring er morgenritualet, hvor jeg stadig slår mig lidt over en tøj-krise! Hvad skal jeg tage på i dag?!  

Min ”yndlingsmajor”

Per fremhæver desuden, at han i samarbejdet med sin mentor, også lærte ikke at være så ydmyg og tilbageholdende i sammenhænge, hvor man skal bede andre om hjælp.

– Niels har skubbet på og været med til at fjerne enhver rest af tilbageholdenhed omkring at henvende sig til fremmede. Det er virkeligt forløsende, og jeg har kun positive oplevelser med at invitere sig selv på kaffe med mennesker, der kan hjælpe en videre eller give sparring. Det er en super erkendelse, der har gjort processen langt nemmere og udbytterig, siger Per Valdemar.

Også Niels har sat pris samarbejdet og ikke mindst på at have lært Per at kende … som han helt privat omtaler som sin ”yndlingsmajor”.

– Noget af det bedste ved denne proces har været at lære Per at kende. Han er en ualmindelig ordentligt, ambitiøs og behagelig person, slutter mentor Niels-Jørgen Andersen.

Gode råd om jobsøgning i en svær coronatid fra mentor Niels-Jørgen Andersen

”Sæt god tid af! Det kræver og fortjener et skifte, der er så stort. Sørg for at skille dig ud. Er der for eksempel en kontaktperson på et jobopslag, så find nogle gode spørgsmål og ring – også selv om du måske ikke har nogen til at starte med. Er du god til at præsentere, så overvej at sende en lille film-snas, hvor du præsenterer dig selv sammen med dit CV. Lav også et opslag på LinkedIn, hvor du præsenterer dig selv, og hvad du gerne vil.”

Den korte soldaterhistorie om major og veteran Per Valdemar Andersen

Per Valdemar Andersen er major i Hæren. Han kommer fra Livgarden, hvor han har været vagtgående officer, fungeret som delingsfører og stabsofficer. De seneste 10 år har Per Valdemar Andersen arbejdet med efterretninger både ved Forsvarets Efterretningstjeneste og som chef ved Hærens Efterretningsregiment i Varde. Han har været udsendt tre gange til Kosovo, Irak og Afghanistan.