Søgte hjælp til det, der er centralt for en soldat: Detaljeret planlægning før en krævende mission.

Udgivet d. 22. oktober 2021 af Velkommen Hjem

Veteran Mark Pilemand opsøgte VELKOMMEN HJEM, da han skulle i gang med at skabe sig en karriere i det civile erhvervsliv. Han fik tilknyttet en af foreningens dygtige mentorer, Mads Juul Jørgensen, HR Direktør for Falck i DK. Udover sparring og rådgivning om erhvervslivet generelt, var hjælpen især fokuseret omkring jobsamtalerne, fortæller Mads Juul Jørgensen: ”Det er en af de gode erfaringer, som tidligere soldater tager med sig – at planlægge så detaljeret som muligt, inden man går ind i en ”skarp” situation – som en samtale eller et samtaleforløb også kan være.” 

Planen, der blev lagt, virkede og forløbet endte rigtig godt med et drømmejob til Mark. Han startede i august som produktionsleder i Titech Electric …

Da Mark Pilemand begyndte sin karriere i Forsvaret, regnede han egentlig med, at det skulle fortsætte resten af livet. Men noget forandrede sig efter de første 9 år …

– I 2015 blev jeg udsendt til Irak – OIR hold 1. Jeg skulle træne irakiske sikkerhedsstyrker i kampen mod ISIS. Det var på mange måder en udfordrende udsendelse. Jeg stod blandt andet for at planlægge finskyttetræning for en mindre gruppe irakere. Når jeg tænker tilbage, var den udsendelse hårdere end de 2 udsendelser, jeg tidligere havde haft til ISAF, selv om der ikke var mange kamphandlinger forbunden med OIR missionen. Men der var konstant beskydning af raketter. Det betød, at vi under store dele af udsendelsen skulle have vest og hjelm på. Samtidig med dette kunne mærke, at jeg stille og roligt var begyndt at miste motivationen i forhold til at være i Forsvaret. Da jeg kom hjem, gik jeg til chefen med min opsigelse, men han overtalte mig til at fortsætte og blive oversergent. Jeg tænkte, at det ikke kunne skade at tage den med, og jeg blev oversergent året efter, fortæller Mark. 

Et år mere gik i Forsvaret, men da Mark så blev far til en lille dreng og gik på barsel, blev det samtidig hans endelige farvel til Forsvaret.

–  Efter 11 gode, spændende og udfordrende år havde jeg følelsen af, jeg var gået i stå. Jeg blev ikke længere udfordret og havde et behov for at lære noget nyt og udvikle mig. Jeg havde hørt om VELKOMMEN HJEM på det tidspunkt, men ønskede også at tage en uddannelse, hvor jeg kunne bruge den ledererfaring, jeg havde fået med fra Forsvaret. Så enten kunne jeg tage direkte kontakt til foreningen eller tage en uddannelse. Behovet for at udvikle mig var så stort, at jeg valgte uddannelsen. Jeg havde over en periode taget nogle supplerende fag på aftenskole med henblik på at blive bygningskonstruktør. Jeg synes matematik var spændende og besluttede mig for at prøve at blive ingeniør i stedet. Jeg blev optaget på DTU på produktionsingeniørlinjen – og kunne kalde mig produktionsingeniør i juni 2021, forklarer Mark. 

Mark Pilemand, veteran

Søgte hjælp til at koble sine kompetencer

På DTU fik Mark en masse nye, gode kompetencer oven i den rygsæk, der allerede var fuld af værdifulde kvalifikationer og erfaringer fra hans Forsvaret og Marks udsendelser. 

– Jeg ville godt kunne gå ud og få et job som ingeniør men jeg vidste også, at jeg havde en masse kompetencer fra Forsvaret, som jeg kunne bruge i kombination med ingeniørkompetencerne. Jeg var bare ikke i stand til at lave koblingen mellem disse kompetencer. Derfor søgte jeg hjælp hos VELKOMMEN HJEM, forklarer Mark og tilføjer: 

– Under min studieperiode blev jeg mere aktiv på LinkedIn, fordi jeg lærte om vigtigheden i at have netværk. På LinkedIn så og læste jeg flere og flere artikler om soldater, der benyttede sig af VELKOMMEN HJEM – heriblandt også soldater, jeg kendte og havde været udsendt med. Jeg tog kontakt til dem, jeg kendte med henblik på at lære om deres erfaringer. Jeg var ikke helt klar over, om VELKOMMEN HJEM stadig ville hjælpe mig, selv om jeg havde taget en uddannelse. 

Kickoff sparkede selvtilliden på plads

Det ville VELKOMMEN HJEM og efter Jacobs henvendelse til foreningen, kom han med i et forløb, som starter med to dages kickoff.

– Jeg synes, at det var to rigtig gode kursusdage. Jeg fik understreget de ting, jeg vidste i forvejen. Men det jeg manglede, var troen på mig selv. Jeg havde alt for lave tanker om mig selv og mine kompetencer, ligesom mange andre soldater har. Men foreningen formåede at give mig troen på, at det jeg kunne, var præcis det, som mange virksomheder søgte. Jeg begyndte at tro på mig selv. Samtidig satte dagene gang i nogle tanker om, hvordan jeg skulle lave koblingen mellem min militære karriere og min uddannelse som ingeniør, siger Mark.

Loyale team-playere med stort drive, agilt tænkende og løsningsorienteret

Efter de to dages kickoff får veteranen tilknyttet en af foreningens dygtige og engagerede mentorer, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. 

Mark blev matchet med Mads Juul Jørgensen, der har været mentor for andre veteraner i foreningen. Det er hans oplevelse, at nok er veteraner forskellige, men der er også fælles træk hos dem, som er værd at fremhæve overfor erhvervslivet. 

– En civil arbejdsgiver får en loyal team-player med stort drive, der er i stand til at tænke agilt og løsningsorienteret – og eksekvere/implementere ”on the run” – selv i meget pressede situationer, siger Mads Juul Jørgensen.

I forløbet med Mark oplevede Mads Juul Jørgensen en veluddannet, erfaren og kompetent mentée, der især havde brug for hjælp til at blive den bedste udgave af sig selv til jobsamtalerne. 

– Det har været en stor fornøjelse af følge Mark. Han er en meget rolig og behagelig person at omgås – med et rigtig godt værdikompas. Mark har haft en rigtig god fornemmelse for, hvor han gerne ville ende i sit første job. Han har jo efter sin militære karriere læst til produktionsingeniør og sideløbende haft studierelevant arbejde – så jeg tænkte egentlig til at starte med, hvad Mark skulle bruge mig til, da der er stor efterspørgsel på de kompetencer. Men min sparring kom blandt andet til at gå med støtte til Marks samtaleforløb og den forventningsafstemning og de krav, man som jobansøger kan tillade sig at stille til en ny arbejdsgiver. Det var vigtigt for Mark at tale disse ting igennem, så han kunne virke sikker, hvile i sig selv og være den bedste udgave af sig selv til samtalerne. Det er også en af de gode erfaringer, som tidligere soldater tager med sig – at planlægge så detaljeret som muligt, inden man går ind i en ”skarp” situation – som en samtale og et samtaleforløb også kan være, forklarer Mads Juul Jørgensen og fortsætter:    

– Vi havde desuden flere samtaler om karriereplanlægning, herunder hvad man som nyuddannet bør være opmærksom på i sine første år på det civile jobmarked. Mark var meget bevidst om, at han først og fremmest ønskede at bruge sin nye uddannelse – men også gerne ville kombinere det med ledererfaringen fra militæret. Jeg mener til fulde, at Mark har fundet dette i hans nye job hos Titech Electric A/S. Mark er en person, man rigtig gerne vil have som en del af sit team. Og der var da også mange virksomheder, der så det og gerne ville have Mark med ombord. Jeg var meget imponeret over, at Mark over ganske få måneder formåede at søge job med stor ildhu, gøre sin uddannelse færdig med specialeskrivning mv., flytte med sin familie fra Sjælland til Vestfyn med alt, hvad det indebærer – og endelig finde job i et nyt geografisk område. Det viser en person med stort drive, der hviler i sig selv og tror på egne evner. Den agile tankegang lyser også igennem – at Mark stadig formåede at lande drømmejobbet, mens der er mange ubekendte og moving targets ”på spillepladen”. Supergodt gået! 

Falck er meget engageret i VELKOMMEN HJEM.
Der er flere aktive mentorer i den øverste ledelse og det er naturligt, at jeg som HR Direktør for Falck i Danmark også deltager. VELKOMMEN HJEM er et fantastisk initiativ, hvor vi kan være med til at give lidt tilbage for den store indsats, som tidligere soldater har ydet rundt omkring i verdens brændpunkter. Det er personligt meget givende for mig at kunne hjælpe en række meget dedikerede kandidater videre med springet fra en militær til en civil karriere.

Mentor Mads Juul Jørgensen

Mads Juul Jørgensen, mentor

Blev rådet til at sætte trivsel over strategisk CV-tænkning

Selv om Mads Juul Jørgensen mødte en både veluddannet og erfaren veteran, som han i første omgang var i tvivl om han kunne hjælpe med noget, så er den veluddannede veteran ikke i tvivl om, at mentorforløbet har været helt afgørende for det sted, hvor han er landet i dag. 

– Den største motivationsfaktor for mig var, at jeg vidste, at der var en person som Mads, der var villig til at bruge sin tid på at hjælpe mig – frivilligt. Bare det gjorde, at jeg gjorde en ekstra indsats med jobsøgning, fortæller Mark og uddyber: 

– Mads var rigtig god til at påvirke mig til at brede mine ansøgninger lidt ud. Jeg skulle ikke søge for snævret. Jeg havde jo en hel klar ide om, at jeg skulle være leder og ville gå efter lederstillinger til at starte med, men han overbeviste mig om, at jeg ikke nødvendigvis behøvede at gå efter lederstillingerne, men at det handlede mere om, hvilken retning jeg ville, også skulle mulighederne for at blive leder nok dukke op samtidig. Jeg lærte også, at jeg godt kunne skifte job efter en kort periode, hvor jeg altid har haft en forestilling om, at jeg mindst skulle blive i en virksomhed i 4-5 år, for ellers ville det ødelægge mit CV. Mads fortalte om sine personlige erfaringer og lærte mig, at jeg i høj grad skal tænke på, hvorvidt jeg selv trives i et job og ikke så meget på, hvordan det så ud på et CV. Alt dette medvirkede til, at jeg slappede mere af i hele ansøgningsprocessen, slutter Mark, der er startet som produktionsleder i Titech Electric i Odense, hvor han skal kombinere sin erfaring med ledelse fra Forsvaret med min viden inden for produktion og optimering. 

Den korte soldaterhistorie om veteran Mark Pilemand

 • 2006 Startede som værnepligtig i Den Kongelige: 8 måneders værnepligt inkl. 4 måneder vagttjeneste ved de kongelige slotte. 
 • 2006/07 Startede i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i december 2006 og blev udsendt som konstabel på ISAF hold 4 med 5 opklaringseskadron fra GHR – i funktionen kører/dyseskytte.  
 • Herefter Livgarden efter endt udsendelse; ansat i Spejder sektion.  
 • 2010 2. Udsendelse på ISAF 9 fra som overkonstabel i funktionen sygehjælper.
 • 2010 Sergentskole i Sønderborg.
 • 2011 Færdig som sergent og herefter vagtgående befalingsmand ved Livgarden på Gothersgade. 
 • 2013 Søgte jobbet som gruppefører i en Finskyttesektion, fik det og blev uddannet finskytte i Oksbøl. Herefter fik han til opgave – sammen med sin sektionsfører – at planlægge og eksekvere uddannelser, at planlægge og udføre taktiske operationer for finskytter og at rådgive chefer omkring korrekt indsættelse af finskytter. 
 • 2015 3. udsendelse til OIR hold 1, for at træne irakiske sikkerhedsstyrker i kampen mod ISIS. 
 • 2016 Blev uddannet oversergent i 2016 og sektionsfører med ansvar for at uddannede konstabler med henblik på udsendelse til IRAK. 
 • 2017 Barsel. Forlader Forsvaret.
 • 2018 Blev optaget på DTU på produktionsingeniør linjen. 
 • 2021 Uddannet produktionsingeniør.

Privat

Mark Pilemand er 36 år og bor i Strib ved Middelfart sammen med sin forlovede Katia og deres to børn Samuel på 4 og Vianna på 2. Er selv opvokset på landet ved Assens sammen med sine forældre, sine to trillingebrødre og en storesøster.