Selvrefleksion i Sydlibanon førte til job i TDC

Udgivet d. 6. september 2019 af Velkommen Hjem

Efter næsten 12 år i Forsvaret var Mikkel P. Stonegaard nået til et sted i livet, hvor tankerne om et civilt job dukkede op. En udsendelse med god tid til at tænke og lytte til andre soldaters livshistorier samt et ønske om at stifte familie, fik soldaterveteranen til at tage springet. Læs historien om, hvordan han landede rigtigt godt på begge ben med hjælp fra mentor John Seest.

– Jeg fik tanken om at forlade Forsvaret under min udsendelse til Sydlibanon som FN-observatør. Tanken opstod første gang omkring 6-7 måneder inde i missionen, hvor jeg havde tilbragt adskillige timer med en kikkert i hånden, patruljeret i bjergene og mødt flere utrolige mennesker med et væld af fortællinger, livsperspektiver og nye input. Det påvirkede mig og samtidig havde jeg god tid til selv-refleksion. Tankerne om et liv som civil dukkede oftere og oftere op. Jeg savnede min forlovede derhjemme, min familie og venner. Jeg tænkte på de mange tusinde soldater, som jeg er stødt på igennem årene, der havde familie og samtidig var udsendte. Det hører jo med til jobbet som professionel soldat. Og netop det at være udsendt som soldat er jeg ydmyg og stolt over at kunne bidrage med, men jeg havde planer om at stifte familie, når jeg kom hjem – og her passede udsendelse(r) bare ikke ind i mit verdensbillede, forklarer Mikkel.

VEKLKOMMEN HJEM var no-go

Under udsendelsen hørte han første gang om VELKOMNEN HJEM og om den støtte og hjælp, som foreningen tilbyder soldaterveteraner, der vil søge over i det civile arbejdsmarked. Men selv om det umiddelbart lød som netop det, Mikkel havde brug for, så gjorde han ikke noget ved det.

– Da jeg kom hjem fra min udsendelse, var der mange, der nævnte, at jeg skulle tage kontakt til VELKOMMEN HJEM, men jeg afslog konsekvent. Jeg kunne selv. 

Men Mikkels skepsis varede kun indtil en aften, hvor han til en housewarming mødte en tidligere soldaterkollega, som kunne forklare ham lidt mere om foreningens arbejde.

– Jeg fandt ud af, at foreningen ikke “stjæler” veteraner, men giver dem mulighed for at sparre omkring oplevelser, tanker og drømme. Og at de faktisk ikke er interesseret i at flytte soldater fra Forsvaret og ud på den anden side af hegnet, med mindre soldaten selv har taget beslutningen og i flere tilfælde selv har forsøgt uden held, er klar og brændende ønsker det.

Mikkel tog herefter kontakt til foreningen, og kom med i et forløb, der starter med et to-dages kick-off. Efterfølgende får veteranen sin egen mentor, som han fortsætter sparringen med i et halvt års tid, eller indtil veteranen er afklaret og typisk har fundet et godt, civilt job.

– Mit møde med VELKOMMEN HJEM gav mig gåpåmod og selvtillid til mine første skridt ud i den civile verden. Jeg blev trygt sendt ud over rampen, hvor muligheder og døre blev åbnet, og jeg kom hurtigt i stævne med nye mennesker. Jeg oplevede interesse og integritet og blev inspireret af andre forhenværende soldater, der er gået den civile vej. Jeg var ikke bare ude på at få et nyt arbejde, men gik efter det rigtige arbejde i den rigtige virksomhed til den rigtige tid, som jeg kunne se mig selv i, men også hvor jeg ikke bare blev endnu en ansat med nummer, fortæller Mikkel.

Mikkel P. Stonegaard

Forståelse fra første blik

I løbet af kick-off dagene blev Mikkel matchet op med mentor John Seest, der til daglig arbejder som Service Delivery Director hos KMD. Det gik forrygende lige fra start.

– John og jeg faldt meget hurtigt i en uformel samtale, da jeg mødte ham til vores første møde ude ved KMDs hovedsæde. Det var enormt bekræftende, at han kunne relatere til mig igennem hans egen tid i Forsvaret, og fordi vi har en fælles interesse for IT. John og jeg aftalte faktisk allerede på vores andet møde, at vi ville holde kontakten ved lige efter de 6 måneder, som er perioden hvori mentor og mentée er “forpligtet” til hinanden, forklarer Mikkel.

– Fra første dag i VELKOMME HJEM følte jeg mig generelt både set og forstået med udgangspunkt i mig og mine værdier og mit ståsted. Med min mentor, John, har jeg specifikt følt en god rygdækning, og det var i løbet af min tid med ham, at en ny virkelighed for alvor gik op for mig. Jeg er meget ydmyg over, hvordan et andet menneske, som jeg aldrig havde mødt før, var villig til at tilbyde sin tid, og åbne for sine firma-ressourcer og netværk … for at jeg, som mentée, kunne få de bedst mulige forudsætninger for min livsændring, siger Mikkel, og tilføjer:

– Det har været guld værd i min proces at have en mentor, jeg har kunnet ringe til tidligt såvel som sent på dagen og i weekender, og hvor John så har taget sig tid til at høre, hvad jeg havde på hjertet.

En gave, der skal gives tilbage

Udbyttet for soldaterveteraner, der får en mentor, er helt åbenlyst – men hvad er mentors motivation? Mentor John Seest oplever, at det er givende på flere planer.

-Jeg får mulighed for at udvikle mine egne kompetencer ved for eksempel at dele ud af mine personlige erfaringer, dele viden om krav til fagligt niveau i forhold til forskellige jobs, hjælpe med karrieplanlægning, forberedelse til jobinterview, opdatering af CV, LinkedIn-profil m.m. Og så er det en fantastisk rejse sammen med en mentée, når det lykkedes at hjælpe ham videre. Som mentor ser jeg det som en gave at give noget tilbage til andre – på samme måde, som andre har hjulpet mig videre i min karriere, forklarer John Seest.

– Jeg håber, at min sparring som mentor giver Mikkel og andre soldater troen på, at private eller offentlige virksomheder har stor glæde af at ansætte personel fra Forsvaret – måske netop fordi de kommer fra Forsvaret med de særegenskaber, der er ved dette arbejde, siger John Seest.

John Seest, mentor

Fik job indenfor 6 måneder

Det var hans indtryk, at Mikkel allerede havde motivationen og energien i forhold til et jobskifte, og derfor først og fremmest havde brug for at blive bekræftet i egne kompetencer og få hjælp til, hvordan man som soldat kommer videre i et civilt job.

– Mikkel kommer med en stor ledelsesmæssig erfaring, som med den rette omskoling forholdsvist let kan omsættes, således at private og offentlige virksomheder får glæde af Forsvarets ledelsesuddannelse. Samtidig kommer Mikkel med nogle fantastiske personlige egenskaber, som naturligvis først rigtigt kommer i spil til selve jobsamtalen, selv om vi netop forsøgte at fremhæve disse egenskaber i ansøgningerne, fortæller mentoren.

– Den helt store udfordring har været at give Mikkel troen på, at der rent faktisk var et civilt job til ham og skaffe nogle mulige jobsamtaler eller netværksmøder, hvor Mikkel kunne lære at sætte ord på sine erfaringer og på, hvordan virksomhederne kunne få glæde af disse kompetencer. Vi har naturligvis også haft en snak om, hvilket job der passer til Mikkels profil, og hvordan Mikkels CV kunne afspejle en begyndende ændring fra soldaterlivet til et civilt job – for eksempel ved at tage nogle kurser og certificeringer, som virksomhederne efterspørger i jobopslagene, forklarer John Seest, der er stolt af sin mentée:

– Mikkel er en helt fantastisk person, som med sin positive energi virkelig smitter af på mig som mentor. At Mikkel allerede, efter kun 6 måneder, har fået et nyt civilt job, er bare helt fantastisk. 

Det er mentors skyld!

Mikkel starter hos TDC som Proceskonsulent Ifølge ham selv er det først og fremmest hans mentors fortjeneste.

– John affyrede faktisk startskuddet til mit kommende job hos TDC, uden dog at kunne vide det. Det var ham, der fik KMD til at sponsorer et ITEL-kursus til mig hos KMD. Undervejs på kurset kom en af Johns kollegaer, Søren, hen og præsenterede sig selv, og efter nogle gode snakke i løbet af kurset udvekslede vi kontaktoplysninger. Et par uger senere tog jeg Søren på hans ord om, at jeg kunne ringe til ham, hvis behovet opstod. Resultatet af samtalen var, at jeg fik en e-mail tilsendt med Sørens netværk. Det var ét af disse navne der ledte mig til først samtale og derefter mit fremtidige job hos TDC. Jeg vil takke John for den positivitet, han er kommet til mig med, de muligheder han stillede til rådighed, såsom kurset, hans netværk og KMDs HR-afdeling, siger Mikkel og slutter:

– For mig har det at være blevet en del af VELKOMMEN HJEM, betydet, at jeg har fået rykket nogle personlige grænser og troen på, hvad jeg egentlig har med i min mentale rygsæk fra tiden i Forsvaret. I øjeblikket er jeg i færd med mine sidste arbejdsdage og jeg er ved at forberede mig til et liv uden uniform som den faste del af min hverdag. 

Den korte historie om soldaterveteran Mikkel P. Stonegaard

Mikkel P. Stonegaard startede som rekrut ved Den Kongelige Livgarde august 2007, hvor han aftjente sine otte måneder i Høvelte og Garder i København. Herefter forlod han Forsvaret, men vendte tilbage cirka et år senere og begyndte uddannelse til Officersaspirant. Han blev uddannet sergent, og gjorde tjeneste ved Danske Artilleri Regiment Herefter vendte han tilbage til Hærens Sergentskole i Sønderborg og afsluttede sin uddannelse. Efter 3 år på Hærens Officersskole blev han udnævnt premierløjtnant og startede tjeneste ved Ingeniørregimentet. Efter knap 2,5 år fik han stilling ved Den Kongelige Livgarde og blev udsendt som FN-observatør i Sydlibanon i et år. Da han kom hjem, valgte han at afslutte sin karriere i Forsvaret.