Man skal ikke gå og putte med sine planer

Udgivet d. 3. december 2021 af Velkommen Hjem

Mens veteran Nicolai Andreasen stadig var ansat i Forsvaret, valgte han at fortælle sine overordnede og kolleger, at han ville søge væk. Det gav ham god samvittighed og skabte muligheden for at han kunne aktivere sit netværk på en hensigtsmæssig måde. Men vejen til et civilt job var nok lidt mere udfordrende, end han havde forestillet sig. Han kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM og fik Senior Vice President i Terma Aerostructures A/S Jørgen Laursen som mentor. Det blev et intenst forløb, hvor der blev talt dybt og tænkt ud af boksen. Jørgen Laursen sørgede blandt andet for, at Nicolai fik en helt unik mulighed for virksomhedskendskab hos Terma, og det gjorde en stor forskel for Nicolai. Nu har han landet et job, hvor han kan bruge de kompetencer, han har med fra sine 13 år i Forsvaret og tre udsendelser. Til januar starter Nicolai som produktionsleder i en højteknologisk virksomhed.

– Dét at forlade Forsvaret var mere et tilvalg af noget spændende og nyt, end et fravalg af Forsvaret. Jeg havde haft et udfordrende og udviklende forløb med masser af spændende opgaver og ikke mindst fantastiske kollegaer, som for manges vedkommende udgjorde den primære kerne i mine venskaber – også privat, fortæller Nicolai Andreasen og forklarer baggrunden for, at han alligevel valgte at tage springet:

– Jeg havde løbende taget nogle valg, som var mere farvet af, hvad jeg mente var det rigtige nu og her, frem for at underbygge min kommende karriere. Grundet ændringer af uddannelsesmodellen for kaptajner sammenholdt med mine aktive valg, stod jeg derfor i en situation, hvor jeg kiggede ind i et halvt år i København, væk fra familien, for at blive kaptajn, som jeg på daværende tidspunkt havde været i tre år. Samtidig kiggede jeg på mere strukturel uddannelse i OFU og MMS, hvis jeg for alvor ville gøre karriere. Jeg havde svært ved at finde motivationen, da jeg – sammenholdt med det faktum, at uddannelserne delvis foregår på Sjælland og trækker store veksler på privat og arbejdslivet – begyndte at høre mere og mere om livet på den “anden side af hegnet”. Da jeg følte, at jeg var afklaret, valgte jeg en åben tilgang og informerede min chef og enhed om mine planer. Jeg søgte også ”TUL” (Tjenestefri Uden Løn) med defineret opstartsdato på trods af, at jeg ikke havde noget job på hånden. Jeg kan kun anbefale åbenhed over for chefer og kollegaer, da det først og fremmest er det rigtige at gøre, og det giver en god fornemmelse i maven, men samtidig aktiveres det netværk, man har i og uden for Forsvaret på en helt anden måde, end hvis man går og putter med det, forklarer Nicolai. 

Nicolai blev kontaktet af mange, han kendte, men også af folk, han ikke kendte, som gennem blandt andet LinkedIn havde forstået, at en veteran søgte nye græsgange. I perioden herefter kombinerede han afholdelse af sin opsparede barsel, hvor han fik nogle rolige morgener med sine børn, med fokuseret jobsøgning og netværk… og så nærmede 1. januar sig, hvor hans TUL startede.

– Jeg har flere tidligere kollegaer, som jeg taler med løbende. De nævnte VELKOMMEN HJEM – deres forløb, udvikling, udfordringer og sejrer. Da jeg havde taget beslutningen om at slå mine folder i det private, var det derfor absolut nærliggende at tage fat i VELKOMMEN HJEM. 

Nicolai Andreasen, veteran

Efter kickoff kommer hårdt arbejde …

Nicolai kontaktede VELKOMMEN HJEM, og kom med i et forløb. Alle forløb starter med to dages kickoff, hvor de nye veteraner møder erhvervsfolk, mentorer, tidligere deltagere og folkene bag VELKOMMEN HJEM. For de fleste er kickoff på en gang både et energi-boost og en øjenåbner.

– På kickoff blev fundamentet lagt og en masse tanker og ideer kom op til overfladen, og forestillinger blev be- og afkræftet. Efter kickoff var kompetencerne derfor blevet løftet til nye niveauer, og man gik derfra med en følelse af at være tæt på mål… Det er dog ikke virkeligheden, for man erfarer, at medmindre man er super heldig ligger der mange timers arbejde med CV, ansøgninger, rækken ud til netværk mv. forude, fortæller Nicolai. 

Mentor kom lidt tættere på drengedrømmen

I foreningens forløb får veteranerne tilknyttet en af foreningens engagerede mentorer, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Nicolai blev matchet med Jørgen Laursen, der er Senior Vice President i Terma Aerostructures A/S. Jørgen Laursen har altid selv haft en drengedrøm at blive soldat, blandt andet fordi hans far var udsendt med de fredsbevarende styrker for UN i Gaza. 

– På grund af diverse håndboldskader blev det ikke en mulighed. Så det var en stor fornøjelse at få lov til at komme tættere på soldaterlivet, forstå Nicolais dagligdag, hvad han har oplevet og ikke mindst forstå, hvilke kompetencer Nicolai har tilegnet sig på 13 år i det danske Forsvar, fortæller Jørgen Laursen.

Terma er blandt de største Forsvarsvirksomheder i Danmark, og mange af vores produkter er udviklet til at beskytte og sikre Danmarks og vores allieredes soldater på missioner. Personligt har jeg meget stor respekt for vores udsendte soldater, de tager alle ”en for holdet”, så derfor er det selvfølgelig også min og Termas pligt at hjælpe til, når en ung soldat ønsker en fremtid i det civile erhvervsliv efter endt tjeneste i forsvaret.

Mentor Jørgen Laursen

Jørgen Laursen, mentor

Kompetencematrix blev udgangspunkt for ansøgningerne

Jørgen Laursen mener, at der generelt er rigtig mange kompetencer fra Forsvaret – blandt andet officersuddannelsen, der direkte kan henføres og bruges i det civile erhvervsliv. 

– Nicolai og jeg skulle dog bruge lidt tid på at forstå og udrede, hvilke uddannelseselementer, der er direkte forsvarsrelaterede og hvilke kompetencer, der kan sidestilles og bruges i det private erhvervsliv. Det blev hurtigt tydeligt for os, at vi måtte afmystificere elementer fra officersuddannelsen og øvrige efteruddannelser på Forsvarsakademiet til noget, som virksomhederne og virksomhedslederne kan genkende. Et banalt eksempel er, at en planlægning af en militær operation kan sammenlignes med en i erhvervslivet kendt Sales and Operations Planning (S&OP) proces, hvor man i begge tilfælde skal sikre sig behovsforståelse, kapacitetsanalyser, budgettering, bemanding og ikke mindst en rettidig eksekveringsfase. Nicolai lavede derfor en let genkendelig kompetencematrix, som blev et fast element i ansøgninger og det renskrevne CV. 

Kulturforståelse er en kompetence i høj kurs

Som udsendt får man desuden erfaringer med sig hjem, mener mentoren, som både kan være en stor styrke i en tid, hvor diversitet vægter højt hos virksomhederne. Og som samtidig giver personlig gennemsalgskraft og rummelighed.

– Der er ingen tvivl om, at de forsvarsledere, der som Nicolai er kommet hjem efter mange års udsendelse i bl.a. Afghanistan, kommer hjem med en stor rygsæk fyldt med mange kulturelle oplevelser og international erfaring, som bestemt kan bruges på det private arbejdsmarked, specielt i disse tider, hvor diversitet er på de fleste virksomheders agenda, siger Jørgen Laursen og tilføjer:  

– I forbindelse med mit samarbejde med Nicolai er det også tydeligt for mig, at Nicolai er vant til at omgås mennesker af mange forskellige nationaliteter og tonsvis koordinering cross nations. Det har givet ham en meget stor portion selvtillid, gensidig respekt, men selvfølgelig også en kontant gennemslagskraft, når det har været nødvendigt. Jeg er sikker på, at de kompetencer vil komme danske virksomheder til gode, når de ansætter vores hjemvendte ledere i forsvaret. 

Virksomhedskendskab var en ”total øjenåbner”

Som mentée hos Jørgen Laursen oplever Nicolai, at han har haft masser af nærvær, faglig sparring og ikke mindst alternativ tænkning, der førte til oplevelser, som i den grad åbnede Nicolais øjnes for den verden, som han er på vej ind i. 

– Jørgen har været superengageret og kastet sig ind i projektet. Han startede med at afholde sit eget “mini kickoff”, hvor han satte det meste af en dag af til, at vi kunne lære hinanden at kende og få følt hinanden på tænderne. Han stillede personprofilering til rådighed samt tilbagemelding herpå, som konkret hjalp mig med at sætte ord på mine ledelseskompetencer og bringe dem i spil i jobsøgning og ikke mindst i samtalerne, fortæller Nicolai, og tilføjer:  

– Vi brugte en del tid på at finde ud af, hvilke brancher og niveauer, der var relevante for min motivation og hvor mine kompetencer ville kunne blive bragt i spil – og det var ærligt talt noget af en opgave. Grunden til, at jeg valgte at gå officersvejen var, at ledelse og det at have med mennesker at gøre, motiverede mig sammen med det faktum, at der på daglig basis skal træffes store og små beslutninger, som har en direkte konsekvens på en selv og de folk, man arbejder sammen med og har ansvaret for. Efter, at vi havde sovet på det, ringede Jørgen og foreslog, at jeg kunne komme ud til Terma i en uge og rundt i de mange forskelligartede afdelinger, som Terma har. Det var en total øjenåbner for mig, og jeg følte, at den indsigt, det nok ville have taget mig mange kaffemøder og uger at opnå, fik jeg på en uge. Igen kunne det lade sig gøre, fordi jeg havde indvilliget min chef og enhed i min planer. Det udnyttede Jørgen på fineste vis. Jeg kunne derfor koncentrere min jobsøgning på de områder, hvor jeg i særlig grad kunne se min motivation blive mødt og kompetencer udnyttet bedst muligt. Samtidig formåede Jørgen – også på bedste vis – at give mig ro i maven, når der ikke lige var succes i forhold til at komme til samtaler. 

Det var nødvendigt at få ro i maven, for trods en målrettet og stabil indsats så oplevede Nicolai, som mange andre veteraner, at det tager tid at få hul igennem … men så pludselig er den der. 

– Pludselig kom der dog hul på boblen og interessen fra virksomhederne begyndte at vise sig. Sammenholdt med løbende sparring i forhold til at række ud til netværk såvel som aktivt at tage fat i rekrutteringsfirmaer blev det direkte effektueret i, at vi sammen kunne fejre, at jeg til januar starter som produktionsleder, fortæller en tilfreds Nicolai Andreasen.

Tak for god inspiration, Nicolai

Et mentorforløb skal først og fremmest hjælpe veteranen til en afklaring, hvilket det i den grad også gjorde for Nicolai. Men for Jørgen Laursen har mentorforløbet med Nicolai også været meget inspirerende, blandt andet fordi Nicolai er, som han er.

– Det kan være svært at forstå, hvilke funktioner og roller, der eksisterer i det private erhvervsliv, når man har være i Forsvaret i rigtig mange år. Så jeg tror, at det gjorde en forskel for Nicolai at bruge en uge på Terma, hvor han under et virksomhedsbesøg fik lov til at bruge en hel dag sammen med vores ledere fra Produktion, Planlægning, Engineering, Health Safety & Environment og projekteksekveringsteamet. Efter opholdet hos Terma blev det mere klart for Nicolai, at han gerne ville have med ledelse af mange mennesker at gøre, gerne med teknisk kompleksitet, og ikke mindst var det vigtigt for Nicolai med holdsamarbejde mod tydelige strategiske mål, forklarer Jørgen Laursen og tilføjer om sit eget udbytte af forløbet: 

– Det har været meget positivt at opleve Nicolais selvmotivering, energi og hans evne til at holde fokus på de aftalte mål. Selv om Nicolai er travl familiefar, afviger han ikke fra sin daglige morgentræning eller vores aftalte milepæle. Nicolai skåner ikke sig selv, han yder altid det maksimale og bestræber sig altid på at forbedre output, også selvom der for eksempel ”kun” er tale om små detaljer i forbindelse med ansøgningsskrivning eller forberedelse til en samtale. Det er tydeligt, at Nicolai er vant til at arbejde med tydelige kommandoveje og klare eksekveringsplaner der ikke afviges fra, medmindre det er aftalt. Personligt kan jeg godt lide den måde, Nicolai systematisk planlægger både sine private og professionelle gøremål og dermed opretholder en god ”work-life-balance”, som er yderst vigtig for alle succesfulde ledere i dag. Det er bestemt noget, jeg selv godt kan blive bedre til, så tak for god inspiration, Nicolai, slutter mentor Jørgen Laursen.

Den korte soldaterhistorie om veteran Nicolai Andreasen

  • 2008 Hærens Sergentskole. 
  • 2009-2012 Hærens Officersskole Grunduddannelse. 
  • 2012-2015 Næstkommanderende i et militærpolitidetachement
  • 2015-2016 Næstkommanderende på Militærpolitiskolen
  • 2016-2017 Uddannelsesofficer ved Militærpolitiskolen
  • 2017 Gennemført Bataljonskursus i 2017.
  • 2017-2019 Detachementschef ved Militærpolitiet
  • 2019-2021 Kompagnichef ved Militærpolitiet

Udsendelser

2014 Afghanistan, Mazar-e Sharif. Udsendt som Militærpolitiofficer, Danish Air Task Unit hold 2.

2015 Irak, Al Assad Air Base. Udsendt som MPO, Operation Inherent Resolve hold 1B.

2018 Afghanistan, Kabul. Udsendt som Chef for det Internationale Militærpoliti på Hamid Karzai International Airport.

Privat

Nicolai Andreasen er født og opvokset i Randers. Efter at have boet i både Aalborg og København i forbindelse med karrieren i Forsvaret, flyttede Nicolai Andreasen tilbage til Randers med hustruen Anika og deres to børn på 2 og 4 år.  På den måde kunne de få deres familier tæt på og som hjælp og støtte, i de perioder, hvor Nicolai Andreasen var udsendt.