Fra Irak til Kongehuset … og en ny, civil karriere

Udgivet d. 29. september 2018 af Velkommen Hjem

Se på dig selv og dine muligheder med friske øjne, så er der større chance for at finde det rette civile job. Det er, hvad veteranen Michael Duris blandt andet lærte gennem VELKOMMEN HJEM. Efter næsten 22 års karriere i Forsvaret og 2 udsendelser starter han nu i et civilt job, der ellers ikke umiddelbart lå lige til højrebenet. Læs historien her.

– Det kan siges meget kort. Mit forløb i VELKOMMEN HJEM har gjort, at jeg har sagt ja til et job, som jeg nok ikke ville have set efter for bare et år siden – men jeg fik øjnene op for, at det var relevant i forløbet. Jeg har også fået nogle værktøjer til at se min egne kompetencer og læse en stillingsannonce på en anden måde, end jeg tidligere har gjort, fortæller soldaterveteran Michael Duris.

Den 1. november starter han som GxP koordinator hos ISS. Michael Duris karriere i Forsvaret begyndte ved Den Kongelige Livgarde. Det store ønske var at blive sergent og komme ind og virke som vagtgående befalingsmand ved de kongelige slotte. Men efter afsluttet værnepligt skulle der ske noget nyt.

DSC00045– Jeg meldte mig til min første udsendelse med afgang til det tidligere Jugoslavien. En meget ny verden åbnede sig, og jeg lærte for alvor for første gang at sætte pris på de goder, vi har i ”lille” Danmark. Efter 7 måneder som udsendt NATO-soldat havde jeg for alvor fået smag for at blive i Forsvaret. Men der var ansættelsesstop, og kun ved de operative enheder måtte man fylde hullerne i rækkerne. Derfor søgte jeg om ansættelse ved Bornholms Værn og blev der de næste 3 år som gruppefører, næstkommanderende og delingsfører, før turen gik tilbage til Sjælland og Livgarden igen. Ved Livgarden gjorde jeg tjeneste som NK-deling, Forsyningsbefalingsmand samt i Lærerpuljen, fortæller han.

Herefter blev Michael Duris udsendt til Irak med panserinfanteri kompagniet, og da han efter knap 7 måneder kom hjem igen, tog han tjeneste ved Forsvarets Sundhedstjeneste og planlagde og gennemførte uddannelse for blandt andet de læger, sygeplejesker og præster, som arbejder i Forsvaret. De sidste 3 år – kun afbrudt af 6 måneders tjeneste ved Kongehuset – har Michael Duris været hos Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland samt København.

Tiden i Kongehuset gav mod til at tage springet

Men hvorfor forlade Forsvaret efter så mange år med en flot karriere? Svaret er Michael Duris ikke alene om at give. Han har i mange år jævnligt flirtet med tanken om en civil karriere, men også han stoppede sig selv med spørgsmål som; hvor skal man begynde, og hvad har man overhovedet at tilbyde erhvervslivet.

– Siden min tid i Irak har jeg leget med tanken om at prøve noget andet – uden dog at kunne sætte fingeren præcist på det, jeg ville. Når man har været så mange år i Forsvaret, er det svært at omsætte sin viden og færdigheder til noget, som kan bruges i den civile verden. Jeg har faktisk søgt rigtig mange forskellige stillinger i mange forskellige virksomheder gennem de seneste 12 år, men jeg er kun blevet indkaldt til 2 samtaler. Derfor følte jeg bestemt, at der var enten mangler i den viden og de færdigheder, som jeg har med fra Forsvaret – eller at der hos arbejdsgiverne var en nervøsitet eller usikkerhed omkring det at skulle ansætte en soldat, forklarer Michael Duris.

Til sidst fik Michael Duris en civil ansættelse ved Kongehuset. Et job han var meget glad for, men som sluttede tidligere end forventet på grund af dødsfald, Men jobbet havde for alvor givet ham blod på tanden, lyst og mod til at tage det endelige skridt ud af Forsvaret … og ind i det civile erhvervsliv.

– Min ansættelse i Kongehuset kom som en fantastisk mulighed for at få lidt ny luft under vingerne. Desværre måtte min ansættelse stoppe efter 6 måneder, men lysten til at fortsætte eventyret på den anden side af hegnet og bruge mine evner og kompetencer, og min gejst, vilje og handlekraft, var vokset i den tid. Så springet ud i det uvisse var ikke så svær, for jeg havde fået troen på, at det nok skulle gå, fortæller Michael Duris.

Erkendelse af egne kompetencer

Michael Duris havde set en reklame og læst om VELKOMMEN HJEM på Facebook, og efter at have været omkring foreningens hjemmeside, tilmeldte han sig straks et Kick-off seminar.

DSC00460

– For mig fik først den personlige samtale med stifter Helene Djursø og det efterfølgende kick-off seminar virkelig sat nogle tanker i gang. Starten på at ”lære” at tænke, tale og skrive på en måde så civile mennesker kan forstå, hvad det er, vi mener, kommer ikke bare af sig selv efter næsten 22 år i systemet. Det kræver tid og energi, men det bliver noget nemmere, når det foregår blandt ligesindede, som man kan spare med på godt og ondt, siger

I VELKOMMEN HJEM lærer soldaterveteranerne at oversætte deres egne kompetencer fra militære termer til et civilt sprog, der giver mening i en jobsøgningsproces.

– Jeg har arbejdet med selve oversættelsen af mine militære kompetencer på den måde, at jeg har tænkt tilbage på en masse forskellige oplevelser gennem min militærtid. Ved at analysere oplevelsen, og hvad der førte til et resultat, har jeg fundet frem til de kompetencer, som jeg brugte til at løse en opgave. For eksempel om det var styring af processen, teamwork, handlekraft, relationer, koordinering eller noget helt andet som førte til, at opgaven blev løst. På den måde har jeg også fundet flere eksempler på kompetencer, som går igen i forhold til at definere mig selv og hvad jeg kan, forklarer Michael Duris.

Respekt!

Efter Kick-off seminaret blev Michael Duris matchet med en af de mange engagerede og kompetente mentorer, der bruger tid i foreningen på at vejlede og hjælpe ved siden af deres normale arbejde.

– Min mentor blev Christian Lindstrøm Lage, der er direktør i PFA. Han har en energi og gejst som gjorde, at vi fandt hinanden allerede efter første møde. Christian har tidligere haft og hjulpet en anden mentee fra Velkommen Hjem, så han kendte til soldaterlivet. Men den måde, som han kunne spørge ind til specifikke ting og få mig til at omformulere mine svar på, har virkelig været med til at få mig til at tænke og formulere mig anderledes. Christian har en stor karriere i den ”farlige” verden uden for hegnet, og det at bruge sin sparsomme tid om eftermiddagen på at mødes med mig, må man jo tage hatten af for. Christian har en fantastisk evne til at høre, hvad det er, jeg prøver at sige under vores samtaler – og så få gravet samme svar frem bare på en anden måde. Dyb respekt, siger en taknemmelig Michael Duris.

En knivskarp soldat

Christian Lindstrøm Lage er en af de mentorer, der har gjort en forskel som mentor for flere veteraner i foreningen. Hans oplevelse af veteranerne generelt og Michael Duris i særdeleshed er utrolig positiv.

– Overgangen til en civil karriere vil for de fleste kræve oversættelse. Oversættelse af eksempelvis ”hvad er det, jeg kan?”, ”hvad er det, jeg brænder for?” og ”hvad er det, der betyder mest for mig?”. Her kan vi mentorer tilbyde god sparring. I mine samtaler med Michael har jeg ikke leveret et eneste svar. Jeg har måske skubbet lidt til Michaels virkelighedsbillede, men Michael har leveret alle svarene selv. Og det er han knivskarp til …

– Og netop her er vi inde ved sagens kerne i forhold til, hvad VELKOMMEN HJEM programmet leverer – for mig: Tonsvis af gode spørgsmål. Kandidaterne fra Forsvaret udgør en oase af stærke ressourcer. Nøglen til at få dem frigjort og gjort relevante for civile arbejdspladser har kandidaterne selv. Relevans er et must win battle. Nogle gange handler det om at tage en MBA, om at tilegne sig skarpere IT-færdigheder, om afkodning af den moderne arbejdsplads kodeks osv. Nøglen har alle de fantastiske kandidater selv og stigmatisering på hver side af bordet til jobsamtalen fører ingen veje, siger direktør Christian Lindstrøm Lage.

De bedste anbefalinger

En forening, som VELKOMMEN HJEM er ikke bedre end de veteranerne, der har været gennem forløbet. Hvis de er glade, klogere og på vej i en karriere i det civile erhvervsliv efter forløbet, så har foreningen gjort arbejdet godt. Successen kan måles på anbefalinger fra de soldater, der har været igennem foreningen.

– Jeg har allerede anbefalet VELKOMMEN HJEM til rigtig mange af mine nuværende og tidligere kollegaer. Hvis man går med tanker om, at man måske gerne vil prøve sig selv af uden for Forsvaret, så kan foreningen være en støtte i, hvordan man kommer i gang og holder motivationen oppe. Og så skal man huske, at alle som har været gennem dette forløb, er soldater – og soldater taler samme sprog, selv om man i gang med en ”transformation” til civil. Man kan derfor altid finde en at spare med i forløbet, siger Michael Duris.

De bedste anbefalinger får en mentee også fra sin mentor, fordi mentor som regel får lov at komme tæt på, og derfor har de bedste forudsætninger for at identificere kvaliteterne. I sit arbejde som mentor for Michael Duris og andre veteraner, har Christian Lindstrøm Lage oplevet, at især en kvalitet er gennemgående.

– Efter de mange samtaler med mine mentees, står det mig klart, at noget af det, der kendetegner Forsvarets kandidater er en særdeles høj grad af ansvarlighed. Her er Michael ingen undtagelse. Selv efter vores indledende samtaler gik det hurtigt op for mig, at Michaels kommende arbejdsgiver får en medarbejder med hjerte som en okse. Et hjerte, der uden tvivl banker for alle Michaels nærmeste, men også for kollegaer, holdet, kunderne og missionen. Egenskaber, der gør Michael i stand til at efterlade et indtryk af oprigtighed og fremstå særdeles tillidsvækkende. Det mener jeg er særdeles værdifuldt – også i en civil karriere, fortæller Christian Lindstrøm Lage.


En mentors oplevelse af soldaterveteranerne

Kandidater fra Forsvaret er lige så forskellige som kandidater fra den civile verden. Derfor findes ikke én opskrift på vandringen fra en Forsvars-karriere til en civil karriere. Fuldstændig ækvivalent findes der store forskelle imellem de kompetencer, der kræves i forskellige job inden for Forsvaret ligesom uden for Forsvaret. Pointen er, at det handler om mennesker, om temperament, om ambition og hvad vi hver især inderst inde brænder for. Det ER individuelt. I mit arbejde som mentor har jeg erfaret, at der til trods for forskelligheder også findes ligheder blandt de aldeles fremragende kandidater, der står og kigger ud mod en civil karriere. Her vil jeg fremhæve de tre værdier, jeg mener, er de mest vitale katalysatorer for succes i det civile og som potentielle arbejdsgivere derude bør være opmærksomme på:

1)    Professionalisme. Forsvarets kandidater er professionelle. For mig betyder det at være professionel en høj standard for det arbejde, der udføres. Man kunne fristes til at forveksle det med ord som kompromisløshed eller målrettethed, men det er for mig ikke det samme. De mentees, som jeg har været mentor for, er netop kendetegnet ved professionalisme. Det handler om pålidelighed i opgaveløsning, om niveauet for forberedelse, parathed, ejerskab og engagement.

2)    Fairness. Forsvarets kandidater er fair. For mig er det en forudsætning for at opleves fair, at man besidder sociale kompetencer, der giver en fundamentet for at vurdere, hvordan man agerer og positionerer sig overfor andre mennesker. Det kan det være fristende at tro, at ledelse i Forsvaret er den gamle skole som stereotypt karikeret i tegneserien Basserne: Lederne går bagved og driver frem. Nej, de ledere, som jeg har mødt, er dybt reflekterede og bevidste om ledelsesmæssige virkemidler. Kodekset byder på en nærmest broderlig loyalitetsforpligtigelse og loyalitet overfor det talte ord – en aftale er en aftale. Det er fair.

3)    Ansvarlighed. Forsvarets kandidater er ansvarlige…. overfor medmennesker, kollegaer, kunder og ikke mindst missionen. Efter de mange samtaler med mine mentees, står det mig klart, at noget af det, der kendetegner Forsvarets kandidater, er en særdeles høj grad af ansvarlighed.Christian_Lindstr+©m_Lage_03

 Christian Lindstrøm Lage, direktør i PFA og mentor i VELKOMMEN HJEM