Hvor stift er hierarkiet? Kan jeg kalde CEO’en et fjols? Og hvad tøj kan jeg tillade mig at tage på?

Udgivet d. 10. april 2023 af Velkommen Hjem

Veteran Gustav Von Der Masse havde mange ubesvarede spørgsmål, da han for nylig deltog i et forløb i VELKOMMEN HJEM. På det tidspunkt havde han forladt Forsvaret og gennemført Maskinmesteruddannelsen. Han havde tilmed fundet et job, men han havde brug for hjælp til at tilpasse sig de nye, civile rammer. Og hjælp fik han – blandt andet af foreningens dedikerede og skarpe mentor, Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, der er Senior Vice president hos DSB. Mentoren, der selv er tidligere soldat, oplever, at en af de sværeste ting for veteraner i transition er at skulle sige farvel til et helt unikt purpose, som rummer en stor personlig tilknytning. For hvad skal man sætte i stedet, hvordan og hvorfor. Alle spørgsmål blev besvaret – og Gustav føler sig i dag meget mere sikker på, hvordan han bedst udfylder sit job hos Carsoe A/S.  

Gustav forlod Forsvaret efter 11 år og 2 udsendelser, primært på grund af sin familie. 

– Jeg ville gerne videre, fordi jeg havde svært ved at skulle udsendes efter, at jeg har fået børn, og jeg havde ikke lyst til et arbejde, hvor jeg trænede hele tiden, men aldrig eksekverede, siger Gustav, der har været rigtig glad for tiden i Forsvaret:

– Jeg har haft tid til at være drengerøv og blive voksen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg aldrig havde kunnet gennemføre Maskinmesteruddannelsen, hvis jeg ikke havde ”rendt hornene af mig” først. Samtidig har Forsvaret givet mig en robusthed og en evne til at stille mig kritisk, og det er en kæmpe gave. Danske soldater har evnen til at sige, at det her er en lorte-ide og så selv komme med en bedre løsning. Men soldater kan også læse situationen og se, om det er nu, jeg skal stille mig kritisk… eller om det er nu, jeg skal klappe hælene sammen, sige javel og løfte i flok. Så kan vi bagefter konstruktivt tale om, hvordan vi løser udfordringen næste gang, når der er ro på, forklarer veteranen.

Top-3 learnings fra kickoff 

Gustav kom med i et af foreningens forløb for veteraner, der har brug for hjælp og sparring i forhold til det civile erhvervsliv, som på så mange måder er en helt anden verden med andre spilleregler end Forsvaret. 

– Forløbet i VELKOMMEN HJEM startede med et fantastisk kickoff. Her fik jeg syn for, at jeg ikke var den eneste. Jeg havde mange af de samme tanker, som de andre til kickoff, og det gav en ro. Kickoff var samtidig også vildt inspirerende og gav et enormt boost til min forståelse af mig selv og mine muligheder, siger Gustav, der har en top-3 liste over de learnings, han især fik med fra kickoff:

1. Procedure/SOP – hvis du har været i Forsvaret, så har du læst flere håndbøger, procedure, SOP og lignende end alle andre i det civile. Det giver dig en evne til at skrive en SOP, der er bedre end 9/10 af dem, der findes.

2. Kritisk tilgang til rette tid – du ved, hvornår du skal slå hælene sammen, sige javel og få opgaven udført. Men du har også holdningen til at sige, at det her kan altså gøres på en smartere måde.

3. Du er en holdspiller – du kan arbejde sammen med folk, som du ikke er enige med, du kan indgå i en gruppe uden at skabe gnidninger og problemer og er ikke bange for at påtale dem, hvis de opstår, så det ikke bliver sådan en gang tøsefnidder i hjørnerne.

Gustav Von Der Masse, veteran

Hvis du bare det mindste overvejer at søge hjælp i VELKOMMEN HJEM, så gør det! Det er en kæmpe gave. Du skal dog være klar til, at det er dig, der gør arbejdet. Det er dig, der skal udvikle dig – og det er hårdt, men det er de bedste rammer, der findes, til at gøre det. 

Veteran Gustav Von Der Maase

Veteraner med stor selvindsigt

Efter kickoff blev Gustav matchet med Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, der er en af foreningens erfarne mentorer – og desuden selv tidligere soldat. Det er blandt andet en af årsagerne til, at han har valgt at engagere sig i foreningens arbejde med at hjælpe veteranerne godt ind i erhvervslivet.

– Jeg har valgt at bruge tid på velkommen hjem og veteraner fordi det giver mig et sted, hvor jeg kan give noget af mig selv. Jeg sætter meget stor pris på de mennesker, der har valgt at tjene Danmark, og som sætter sig selv og deres familie til side for at bidrage til så grundlæggende vigtige opgaver for landet. Jeg har selv taget rejsen fra soldat til erhvervslivet, og kender til de overvejelser og udfordringer der ligger heri – og det vil jeg hjertens gerne give videre. 

Selv om Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen kender Forsvaret rigtig god indefra, så overrasker det ham igen og igen, hvor stærke kompetencer, veteranerne har med derfra. 

– Jeg bliver altid overrasket over, hvor godt en soldat kender sig selv – det er en grundlæggende vigtig faktor, der gør en veteran særlig værdifuld, siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen og fremhæver især tre kompetencer, som veteranerne generelt har fælles, og som han mener, at erhvervslivet har brug for. 

– Det første er, at evnen til at bedrive situationsbestemt ledelse – det er unikt for en militær leder: Den ene stund handler det om at redde liv med stramme procedurer og ordrer, det næste øjeblik er det ledelse med fordybelse og indlevelse. 

Det andet er evnen til at skille vigtig information fra ikke-vigtig information i en beslutningsproces, der er opbygget gennem træning og operationer. 

Og det tredje er det at kende sig selv rigtig godt. Det giver grobund for, at man kan opbygge tillid til andre mennesker og heraf agere effektivt i sin opgaveløsning i enhver organisation. Her giver en militær uddannelse og træning et unikt indblik i egne styrker og svagheder.

Reflekterende, handlingsorienteret og drømmende 

Udover de generelle kompetencer, så besidder Gustav, også en række styrker og personlighedstræk, som Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen fremhæver hos sin mentee

– Gustav er en fantastisk person, der er reflekterende, handlingsorienteret og drømmende. Gustav er reflekterende omkring sin egen person, sit familieliv og sin jobsituation på en meget moden facon. Han er handlingsorienteret og i takt med, at Gustav har reflekteret og rationaliseret sig frem til, hvad han gerne ville på et givent emne, som vi har berørt på rejsens gang, så er handlingerne ført ud i livet med hurtig og skarp eksekvering. Gustav drømmer stort for sin familie og sig selv – og jeg er meget overbevist om, at det vil være drømme, der løbende justeres i takt med, at Gustav får dybere indsigt i erhvervslivet, men jeg er også sikker på, at Gustav får en rigtig flot karriere, og at han vil nå sine drømme. En evne som jeg er sikker på, har ført Gustav frem til et fantastisk job, hvor der er balance mellem familie, karriere og fremtidsdrømme, siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen. 

Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, mentor

Jeg har nok været et reflektorisk rum for Gustav. Gustav har i min optik haft alle svarene, men han fik en, som han kunne spille bold op af for at få tanker og handlinger sat i system. Af og til fik han også en skæv bold tilbage – for at udfordre tankerækkerne og for at se på, om der var en anden vej eller et andet forhold, som skulle med i en ligning.

Mentor Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen

Hvad er meningen og målet?

Selv om Gustav og veteranerne generelt har mange styrker, så oplever langt størstedelen alligevel springet fra Forsvaret til erhvervslivet som meget anderledes og ofte udfordrende. Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen mener, at det især skyldes en bestemt ting:

– Det væsentligste i min optik er nok tilvænning til et helt andet purpose. Jeg tror, at en soldat skal vænne sig til nogle af de rationaler, der ligger til grund for beslutninger og prioriteringer, og som på visse områder er forskellige fra Forsvaret til en virksomhed – Veteranen skal sige farvel til et helt unikt purpose, som rummer en stor personlig tilknytning. 

At lære de civile spilleregler …

Da Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen blev mentor for Gustav, havde veteranen allerede et fast job, som han var glad for. Det han søgte hjælp til hos Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen var derfor ikke at finde et nyt job, men derimod en række andre ting …

– Jeg fik et job hos Carsoe A/S, hvor jeg også var i praktik, i forbindelse med min Maskinmesteruddannelse. Så min mentor har ikke hjulpet mig så meget med at finde et job. Men Carsten har gjort en kæmpe forskel for min udvikling, min tanker om fremtiden og min fremtidige karriere, siger Gustav og uddyber:
– Jeg havde en kæmpe udfordring i at tilpasse mig til de civile rammer, og det hjalp min mentor med. Carsten har også været rigtig god til at hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg gerne ville, i stedet for bare at tage det første og bedste job. Carsten har hjulpet mig med at få lavet en karriereplan og har været god til at sikre, at jeg havde en plan for fremtiden. Han har skubbet på for, at jeg fik brugt mit netværk, tog til kaffemøder og undersøgte virksomheder, siger Gustav, og tilføjer, at det største udbytte af forløbet for ham har været den nye forståelse af erhvervslivet, han har fået af sin mentor. 

– Det har været en kæmpe gave at kunne stille de spørgsmål, som man ikke kan stille en arbejdsgiver: Hvor stift er hierarkiet herude? Kan jeg godt kalde CEOen et fjols? Hvad tøj kan jeg tillade mig at tage på? Hvad kan jeg bede om at vilkår? Det er fedt at have en at spørge. Carsten er en kæmpe helt af en mentor i min bog, slutter Gustav.

Den korte soldaterhistorie om veteran Gustav Von Der Maase

  • 2008 til 2019 Sanitetsmand. Gustav startede som Konstabel og sluttede som oversergent.

Udsendelser

  • 2009 Afghanistan med ISAF 7
  • 2014 Afghanistan med ISAF 14

Begge udsendelser var i høj grad aktive udsendelser, hvor størstedelen af Gustavs tid blev brugt med kamp under afdelingerne ude i en FOB og med masser af patruljer.

Privat
Jeg er vokset op på et nedlagt landbrug i en lille flække ved Mariager fjord. Og er flyttet til en lille flække ved Limfjorden og har min egen familie med to unger og en dejlig kone.