Første kickoff sender stærkt motiverede veteraner på weekend

Udgivet d. 3. november 2016 af Velkommen Hjem

Det første hold veteraner i regi af foreningen VELKOMMEN HJEM, blev fredag eftermiddag sendt på weekend efter to intensive dage.

Forløbet går over seks måneder, hvor første skridt er på vejen fra militær til civil er over to intensive dage at få sat fokus på den enkelte veterans kompetencer og erfaringer. Dette sker gennem en række 1:1 samtaler, men også gennem indlæg fra inspirerende indlægsholdere.

“Jeg føler, at det er muligt at omsætte mine militære uddannelser og erfaringen fra jobbet i forsvaret kan omsættes til civile kompetencer. Det giver en høj grad af selvtillid og er motiverende for arbejdet med at finde ud i det civile”. Deltager på workshoppen

En af de oplægsholdere, der lagde vejen forbi, var Henrik Gericke, stabschef security, CPH Airport. Han tog selv springet fra det militære til det civile for nogen år siden – og talte direkte ind i de udfordringer, som en række af veteranerne sidder med i dag! Nemlig at få omsat de militære kompetencer til et civilt sprog og skabt en forståelse af, hvad de erfaringer en karriere i forsvaret kan bringe af værdi for det civile erhvervsliv.

Efter workshoppen bliver der sat fokus på at få udviklet det CV, der skal til for at skabe bro mellem det militære og det civile, hvorefter den enkelte veteran får sin egen personlige mentor.

“Programmet er målrettet soldater, som forlader Forsvaret. Der er en særlig fokus på at støtte de veteraner, hvis selvtillid har brug for et boost for at se mulighederne for at omsætte de militære kompetencer til brugbare parameter i en civil jobsøgning”.  Deltager fra workshoppen

VELKOMMEN HJEM sætter fokus på ressourcer og kompetencer og favner med vilje rigtig bredt. Fysiske og psykiske skader, som den enkelte veteran har accepteret og lært at leve med, bliver set som en styrke i forhold til at træde ind på civile arbejdsmarked! Vi kan afsløre, at enkelte på holdet både har fysiske og psykiske skader, men som en af deltagerne fremhævede ved afslutningen; “Et helt igennem professionelt og veltilrettelagt projekt, der formår at favne alle typer af veteraner”.

VELKOMMEN HJEM har et mål om at køre fire forløb om året – og næste forløb er planlagt til at finde sted primo 2017.

Hold øje med facebook og linkedin.