Faglige færdigheder blev oversat til civile kompetencer… og så skete der noget.

Udgivet d. 10. august 2018 af Velkommen Hjem

Det er for de fleste soldater en stor beslutning at forlade Forsvaret og kaste sig ud i ukendt terræn, hvor andre regler gælder og kendte kompetencer benævnes med nye ord. Det kan være en ensom og for mange svær rejse. Veteran Mikael Søgaard fik den nødvendige hjælp til at oversætte sine faglige færdigheder til værdigivende kompetencer i det civile erhvervsliv. Efterfølgende er han for alvor blevet bekræftet i vigtigheden af lære ”det nye sprog” i overgangen fra militær til civil.

 Soldaterveteran Mikael Søgaard er tidligere kaptajn med flere uddannelser, udsendelser og erfaringer fra Forsvaret i bagagen.

”Jeg blev indkaldt i oktober 2002 som værnepligtig i Aalborg ved Trænregimentet. Jeg blev udtaget til at starte på sergentskolen og derefter optaget på officersuddannelsen. Den afsluttede jeg med udnævnelse til premierløjtnant i 2007 og efterfølgende ansættelse ved Ingeniørregimentet. I 2009 havde jeg min første udsendelse som ingeniørdelingsfører. Igen i 2011 tog jeg turen sydpå; denne gang ISAF11 som ingeniørdelingsfører. I 2012 blev jeg optaget på uddannelsen til kaptajn og afsluttede denne i 2013. Min sidste udsendelse førte mig i 2015 til Israel som FN-observatør (UNTSO)” fortæller Mikael Søgaard.

Mikael Søgaard havde egentlig ambitioner om at drive sin karriere videre inden for Forsvaret, men paradoksalt nok blev det blandt andet ambitionerne, der førte til, at han valgte at forlade Forsvaret og i stedet søgte ind på det civile arbejdsmarked.

IMG_20150704_112638

”Jeg forlader Forsvaret primært for at prøve mig selv af i en verden, som for mig er total ukendt. Jeg har aldrig haft et andet job end et i Forsvaret. Desuden har jeg svært ved at se mig selv i den uddannelsesmodel, som nu er gældende for, at jeg som officer kan komme længere op af rangstigen. Og med de ambitioner, som jeg har for min egen karriere, så var jeg nødt til at prøve noget alternativt” fortæller han.

Mødte kun problemer

Det er for de fleste soldater en stor beslutning at forlade Forsvaret og kaste sig ud i ukendt terræn, hvor andre regler gælder og kendte kompetencer benævnes med nye ord. Det kan være en ensom og for mange svær rejse.

”Indtil jeg blev en del af VELKOMMEN HJEM, mødte jeg kun ”problemer” i mit forsøg på at komme ud på den anden side af hegnet. Det ene afslag afløste det andet, og det stod hurtigt klart, at dette var en ”kamp”, hvor jeg ikke var på hjemmebane og havde brug for noget hjælp”.

Mikael Søgaard havde hørt om VELKOMMEN HJEM gennem kolleger og efter en tid på egen hånd, søgte han ind i det fælleskab, som foreningen tilbyder. Her fik han den nødvendige hjælp og støtte til overgangen.

”VELKOMMEN HJEM har først og fremmest lært mig det sprog, der skal til for at begå sig i den civile verden. Særligt de to dages kick-off har været helt afgørende. Det var her, jeg for alvor blev klog på, at jeg havde skudt helt ved siden af i min måde at opbygge CV og ansøgninger på. Hjælpen fra Temp-Team i den forbindelse var i høj grad givtig. Jeg fik sat nye ord på mine kompetencer, og det har jeg haft gavn af efterfølgende til jobsamtaler og ligeledes i mit CV og mine ansøgninger, fortæller Mikael Søgaard.

Færdigheder blev omformuleret til fordele

Under kick-off seminaret i VELKOMMEN HJEM blev Mikael Søgaard matchet op med mentor Dennis Munk Bartholomæussen, der til daglig arbejder som Group Senior Director i Grundfos. Han var fra start ikke i tvivl om, at Mikael Søgaard havde en masse fordele med fra Forsvaret.

”Officersuddannelsen giver super mange gode kvaliteter, som det private erhvervsliv har brug for, men det er naturligvis individuelt, hvad vi som personer tilegner os. I Mikaels tilfælde vil jeg fremhæve hans målrettethed, engagement, store arbejdsiver, analytiske tilgang, evne til at agere på feedback og ikke mindst hans positive mind-set” siger Dennis Munk Bartholomæussen.

Men Dennis Munk Bartholomæussen var samtidig bevidst om, at det ville være afgørende at oversætte Mikael Søgaards kvaliteter til et sprog, så virksomhederne ville kunne forstå alt, som soldaterveteranen har at tilbyde – både personligt og fagligt.

”Når man skal oversætte de personlige egenskaber, er det nemt at få øje på alle de positive forhold, som en privat virksomhed kan gøre brug af. Paradoksalt kan man sige, at de faglige færdigheder er langt sværere at konvertere til en ”kvalitet” i det private. Her er det helt afgørende at tage en snak om, hvordan man oversætter de faglige færdigheder til relaterede kompetencer, eller nært beslægtede kompetencer. For eksempel er det helt afgørende at kunne omsætte det at have ansvaret for at koordinere internationale øvelser til civile kompetencer som projektledelse, international kulturforståelse, holde mange bolde i luften, overblik, planlægning, stake-holder management og lignende” forklarer Dennis Munk Bartholomæussen.

”Som mentor har det været min opgave at hjælpe Mikael med at perspektivere de mange gode ting, han kan, til et civilt sprog og sætte dem ind i en civil forståelses-ramme. Det har været meget overraskende at opleve, hvordan det militære ordforråd og den militære måde at beskrive resultater og opgaveløsninger på, afviger en del fra det private erhvervsliv. Det har været min opgave at hjælpe Mikael til at forstå en anden måde at forklare sine resultater på, så han ikke bliver misforstået, eller arbejdsgiverne ikke kan relatere til hans kompetencer – blot på grund af sprogbrug” understreger Dennis Munk Bartholomæussen.

Dennis Munk Bartholomæussen - Grundfos

Dennis Munk Bartholomæussen – Grundfos

Det gode CV gav et godt job

Mikael Søgaard har fået job som sektionsleder i Kriminalregistret under Politiets Administrative Center, som ligger under Rigspolitiet. Arbejdspladsen ligger i Holstebro. Her bliver han leder for 35 medarbejdere i samarbejde med en afdelingschef. At Mikael Søgaards held således vendte, takker han i høj grad sin mentor for.

”På trods af det meget korte forløb, som Dennis og jeg nåede at have, så synes jeg, at vi har et rigtig godt forhold til hinanden. Vi var enige om fra start, at vi skulle være 100% ærlige overfor hinanden – positivt som negativt. Særligt denne tilgang til opgaven skal Dennis have stor ros for. Jeg har virkelig fået skraldet et ekstra lag af, fordi han har været hudløst ærlig. Det gælder både de rettelser, jeg gennem forløbet lavede til mit CV, og at Dennis klart meldte det ud, hvis der var et job, jeg kiggede på, som han ikke mente var relevant for mig. Dennis har som mentor arbejdet videre med de redskaber, som jeg blev præsenteret for under kick-off seminaret, og han har hjulpet mig med at udvikle det civile sprog, så jeg har kunnet begå mig bedre i mine ansøgninger og i mit CV’er” fortæller Mikael Søgaard.

Men her slutter historien ikke – for man kommer tæt på hinanden i et mentor/mentee-samarbejde, og typisk fortsætter relationen på en anden side af VELKOMMEN HJEM. Dennis Munk Bartholomæussen regner da også med at følge med i Mikael Søgaards karriere fremover:

”Jeg har en klar ambition om, at vi skal holde kontakten på den ene eller anden måde. Jeg synes, at det er vigtigt, at Mikael bestemmer tempoet og formatet. Vi er connected på LinkedIn og vil ad den vej ”holde øje” med hinanden. Jeg er super-nysgerrig i forhold til, hvordan Mikael kommer i gang med sine nye udfordringer. Og jeg er naturligvis til rådighed for Mikael i hans on-boarding process uagtet, at det ligger uden for rammerne af det, som er aftalt igennem VELKOMMEN HJEM” siger Dennis Munk Bartholomæussen.


Hvorfor melder man sig under fanerne i VELKOMMEN HJEM som mentor?

”Jeg har utrolig stor respekt for de personer, som har valgt at lade sig udstationere og løse opgaver for et større ”purpose” end dem selv. Der skal gøres nogle store ofre, og det er forbundet med stor personlig risiko. De personer, som vælger helt uselvisk at dedikere deres engagement til opgaver i Forsvaret uden for landets grænser, er gjort af et helt særligt stof. Jeg har selv en fortid i Flyvevåbnet som linjeofficer og kan nemt sætte mig ind de udfordringer og de belastninger, som de udsendte er eksponeret for. Jeg har, siden jeg forlod Forsvaret i 2007, tilegnet mig nogle kompetencer og nogle muligheder, som er opstået, netop fordi jeg har den baggrund, jeg har. Det har derfor betydet meget for mig at kunne give noget tilbage… og hvilken bedre mulighed end gennem VELKOMMEN HJEM.”

Dennis Munk Bartholomæussen, Group Senior Director i Grundfos og mentor i VELKOMMEN HJEM