”Det er overraskende vanskeligt for soldaterveteraner at komme ind på det civile jobmarked…”

Udgivet d. 6. marts 2020 af Velkommen Hjem

Sådan siger HR-direktøren i DSB, Tine Moe Svendsen. Hun blev mentor i VELKOMMEN HJEM, fordi det gik op for hende, hvor stor forskel hendes sparring kunne gøre. Hun har netop hjulpet en soldaterveteran videre i det rette civile job. Læs historien om et nært og fortroligt mentorskab, der især har handlet om oversættelse af Forsvarets termer til civile kompetencer og realisme i jobsøgningen.

Soldaterveteranen i denne artikel ønsker at være anonym, men han vil gerne fortælle sin historie for at inspirere andre soldaterveteraner, der overvejer at søge videre i en civil karriere. 

Her fortæller han kort om sin baggrund:

– Efter 14 år i Forsvaret med tilknytning til specialstyrkerne og efterretningstjenesten, og med en del udsendelser i bagagen, var min forbindelse til det civile erhvervsliv beskedent. Til trods for, at jeg i 2019 færdiggjorde min kandidatuddannelse fra Københavns Universitet, var det stadig mine kompetencer og erfaringer fra min tid i Forsvaret, som jeg identificerede mig med. Det var også dem, forestillede mig ville vægte tungest i en ansættelsesproces og dermed sikre mig et job, fortæller han.

Men efter nogle måneders jobsøgningsøgning, hvor han kun blev indkaldt til ganske få samtaler, gik det langsomt at gå op for ham, at vejen til et civilt job ikke ville være lige så enkel, som først ventet.

– Heldigvis faldt jeg over VELKOMMEN HJEM en aften, da jeg på nettet søgte efter erfaringer fra andre veteraner i lignede situation. Jeg tog kontakt til foreningens leder Helene Djursø og blev inviteret ind til en snak. Denne snak gav en tiltrængt motivationsindsprøjtning, og jeg gik fra mødet med nogle brugbare refleksioner samt en handleplan, som blandt andet omfattede et kickoff-seminar og udsigten til at få en mentor, der ville kunne støtte mig i min fremtidige jobsøgningsproces, fortæller soldaterveteranen. 

Kickoff sætter gang i både tanker og handlinger

Et forløb i VELKOMMEN HJEM starter med to dages såkaldt kickoff-seminar, hvor soldaterveteranerne møder repræsentanter fra både erhvervslivet og foreningen samt tidligere veteraner. Igennem foredrag og diskussioner bliver soldaterveteranerne forberedt på den kommende tid med jobsøgning. Formålet er at få komme godt fra start. Og det lykkedes fortæller soldaterveteranen.

– Kickoff strakte sig over to dage med et intensivt program med nogle kompetente og dedikerede oplægsholdere. Programmet var strikket sammen således, at alle relevante områder i forbindelse med overgangen fra soldat til civilt blev dækket. Samtidig fik vi indblik i nogle personlige fortællinger fra tidligere veteraner, som er lykkedes godt med transitionen til civilt. Jeg fik mange konkrete værktøjer og perspektiver, som jeg nemt kunne implementere i min videre søgning, og ikke mindst en markant større viden om, hvor min profil vil passe godt ind på jobmarkedet. Det medførte, at jeg både kunne målrette min søgning, herunder mit CV, inden for et relevant felt og søge på rette niveau, fortæller han. 

Det bliver mellem os

På kickoff bliver den enkelte soldaterveteran matchet med en mentor fra foreningen efter faglighed og interesserer. Det blev i dette tilfælde mentor Tine Moe Svendsen. Og kort tid efter kickoff havde de deres første møde. Soldaterveteranen fortæller om mødet: 

– Jeg var virkelig spændt på at møde Tine og nysgerrig på, hvad relationen ville bringe med sig og udvikle sig til. Ved første møde tog Tine og jeg udgangspunkt i det forventningsafstemningsrammeværk, som er udarbejdet af VELKOMMEN HJEM. Dette rammeværk var udgangspunktet for Tines og mit første møde, og allerede tidligt i samtalen oplevede jeg Tine som enormt nærværende og med oprigtig interesse i at forstå min situation samt de udfordringer, jeg stod overfor. Endvidere fik Tine tidligt afkodet mig i forhold til at skabe en tryg og sikker base ved, at hun/vi brugte en del tid på at snakke fortrolighed, som i mit tilfælde er grundstenen i forhold til at bygge en tæt og nær arbejdsrelation op, fortæller han.  

Realistisk mål førte til job 

På de følgende møder lagde mentor og mentée i fællesskab en plan og lagde en plan for opgaverne efter vigtighed.

– Første prioritering var at få styr mit CV. Jeg skulle oversætte kompetencer og arbejdserfaring fra min tid i Forsvaret til et civilt meningsfuldt sprog således, at mit CV blev relevant og forståeligt. Her var Tine støttende og effektiv med et skarpt blik for, hvilke kompetencer jeg skulle fremhæve og hvilke jeg skulle nedtone. Samtidigt skulle vi sikre, at der var en rød tråd. Tine var virkelig god til at hjælpe mig med at finde frem til, hvilket jobniveau og hvor min profil ville kunne passe ind. Hun udviste stor tålmodighed med mig i denne proces, for i starten havde jeg en stærk overbevisning om, hvor og hvilke job, jeg skulle søge. Men langsomt fik vi talt os frem til en jobsøgnings-strategi, som var mere realistisk. Jeg er overbevidst om, at det var denne proces, som førte til mit nuværende job, fortæller han. 

Soldaterveteranen er i dag ansat i netop det job og på det niveau, som han gik efter – og i følge ham selv er det et drømmejob. Mentor Tine Moe Svendsen er enig med sin mentée i, at oversættelse og forståelse var afgørende for, at han kunne lande i netop det job.  

– En veteran skal kunne beskrive sine kompetencer for ikke-forsvars folk og samtidig have en forståelsen af, hvad man kan forvente at få for jobs, når man har en anden baggrund end den civile. Det er helt afgørende, at kompetencerne bliver beskrevet rigtigt i forhold til det job, der søges, understreger Tine Moe Svendsen.  

Ærlig, omsorgsfuld og meget kompetent mentor

Det er soldaterveteranens oplevelse, at han altid kunne få fat i sin mentor, hvis behovet for sparring opstod. Endnu en ting, som han er taknemmelig for.

– Tine stillede sig altid til rådighed over mail eller telefon, hvis jeg lige skulle have læst en ansøgning igennem eller i sidste øjeblik have lidt sparring inden en samtale. Jeg er yderst taknemlig over, at jeg fik tilført en så stærk ressource som Tine. Det har været udslagsgivende for, at jeg i dag har et super meningsfuldt arbejde, hvor jeg har mulighed for at anvende mine erhvervede kompetencer fra Forsvaret og studiet. Jeg er yderst taknemlig for, dels at VELKOMMEN HJEM gav mig muligheden for at lære Tine at kende, og dels for at have haft hende med på sidelinjen som en ærlig, omsorgsfuld og meget kompetent sparringspartner/mentor, slutter soldaterveteranen.  

Tine Moe Svendsen, mentor

Glæden er gensidig

Tine Moe Svendsen har tydeligvis haft meget at tilbyde sin mentée, men hun fremhæver også, at hun selv har haft stor glæde af mentorskabet:

– Hele forløbet var meget givende – også for mig som mentor. I en travl hverdag er det rigtig positivt at kunne bruge sin faglighed til at hjælpe med noget helt personligt og konkret og på den måde betale lidt tilbage til en, der har ydet er stort bidrag for Danmark. Derudover fik jeg mulighed for at få større kendskab til en virkelighed, som er meget fjern i min hverdag. Det har givet mig en stor forståelse for, at vores soldater er med til at gøre en forskel ude i verden. Og så er det endnu mere givende at kunne give lidt tilbage.  Men den allerbedste oplevelse var, at han fik job – og i virkeligheden også, at det var en anden type job, end det han havde forestillet sig, da vi havde første møde, fortæller Tine Moe Svendsen.

Det er Tine Moe Svendsens oplevelse, at soldaterveteranerne generelt har rigtig meget at bidrage med på det civile arbejdsmarked.

– Soldaterveteraner har evnen til at samarbejde. De har forståelse for, at helheden kan gøre en større forskel end den enkelte. De har tillid til deres medkollegaer. Og de evner at have forventninger til, at hver enkelt løfter sin del af opgaven. De tager ikke noget for givet. De er klar over, at de selv er nødt til at gøre en indsats, hvis der skal ske noget i deres liv. De tager ansvar for deres egen mulighed for succes, slutter hun.

Derfor blev Tine Moe Svendsen mentor i VELKOMMEN HJEM

”Jeg blev inspireret til at melde mig som mentor under en mentor-aften i VELKOMMEN HJEM, jeg var inviteret til. Her gik det op for mig, hvor stor en forskel man, som civil, kan gøre for soldaterveteraner. Jeg var ikke helt klar over, hvor vanskeligt det er at komme ind i det civile jobmarked. Jeg fandt ud af, at det nærmest kun var en fordel, at jeg ikke ved noget som helst om at arbejde i Forsvaret – dermed ville soldaterveteranen og jeg jo være nødt til at oversætte ”hvert vores sprog” for hinanden. Jeg er imponeret over det arbejde VELKOMMEN HJEM gør, og det vil jeg gerne være en del af. Her er et sted, hvor man kan gøre en forskel for et andet menneske, og man skal kun bruge lidt af sin egen tid. Vores veteraner gør en forskel for Danmark og vi bør derfor også sikre, at vi hjælper dem godt på vej, når de vil tilbage i det civile liv.”