DSB-chefen hjælper veteran på rette spor

Udgivet d. 15. februar 2019 af Velkommen Hjem

I korthed handler det om at arbejde sig ind til sagens kerne. Lag for lag skal skrælles af, indtil de synlige færdigheder, veteranens stærke sider, står lysende klart. Og så skal de oversættes til civilt. Topchefen i DSB, Flemming Jensen, er mentor for soldaterveteraner i VELKOMMEN HJEM. Og han ved hvad han taler om. Flemming er selv uddannet pilot fra Flyvevåbnet.

Virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM, arbejder for at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden til gavn for samfundet, erhvervslivet og naturligvis veteranerne. DSB er en af de mange medlemsvirksomheder i foreningen, der stiller både ressourcer og mentor til rådighed for foreningens veteraner.
Som topchef for en af Danmarks største virksomheder kunne man forvente, at Flemming Jensen havde rigeligt at se til i forvejen, men han har valgt at prioritere også at være mentor, fordi det for ham giver mening i en større kontekst.

Det er vigtigt, at vi som land bidrager til at løse konflikter rundt om i verden, så flere kan få et liv i fred og frihed. DSB er en statsejet virksomhed og derfor har vi naturligt et stort samfundsmæssigt ansvar, siger Flemming Jensen, og tilføjer:


Mange af vores medarbejdere har en militær baggrund og kan sagtens spejle sig i de opgaver, som vores soldater har løst. Det er også med til at skabe en stolthed i DSB, at vi engagerer os i at hjælpe udsendte soldater videre i deres karriere.

Find veteranens stærke side

Flemming Jensen har selv en fortid i Forsvaret, og dermed en meget klar fornemmelse af og indsigt i, hvordan det foregår, og hvad man lærer af årene der.

– Jeg er selv oprindeligt uddannet pilot i Flyvevåbnet og har altid haft stor respekt for Forsvarets evne til at uddanne helt unge mennesker, både i forhold til at fungere i komplekse sammenhænge og ikke mindst til at skabe nogle meget dygtige ledere, siger han.

Han mener, at den uddannelse, soldaterne får i Forsvaret i høj grad kvalificerer dem til at fortsætte med en karriere i det civile erhvervsliv, fordi de tilegner sig en lang række færdigheder, som mange danske virksomheder kan få stor glæde af.

– De opgaver, som vores soldater løser, er ofte meget komplekse og kræver, at de besidder de rigtige menneskelige egenskaber og har de nødvendige kompetencer. Soldaterne er blandt andet vant til at samarbejde, og gensidig tillid er helt nødvendige egenskaber. Ligesom befalingsmænd og officerer besidder stærke ledelsesmæssige kompetencer, forklarer Flemming Jensen.

Han understreger samtidig, at det er en forudsætning for en succesfuld ansættelse, at man forstår veteranens kvaliteter og stærke sider ordentligt.

Det er vigtigt, at man bruger tid på at forstå, hvilke kompetencer den enkelte soldat besidder. Både for at kunne udnytte potentialet bedst muligt, men også for at undgå, at soldaten havner et forkert sted i virksomheden, siger Flemming Jensen.

Helt grundlæggende kræver det tilsvarende, at soldaten kommunikerer klart og præcist i en jobansøgning. Det gælder alt fra soldatens faglige færdigheder til øvrige styrker og personlige evner. Og det er her foreningens mentorer kommer ind i billedet som stærke sparringspartnere og oversættere med gode råd om, hvordan veteranen kan forbedre sine egne mulighederne for at gøre civil karriere.

Fik hjælp til at stille skarpt

Flemming Jensen er mentor for den 35-årige krigsveteran Christian Henderson, der har en flot militær karriere bag sig. Fire gange har han været udsendt som soldat til hhv. Irak og Afghanistan. Udsendelser, der har givet ham masser af ledelseserfaring og viden om strategisk planlægning og projektstyring. Men da Christian Henderson besluttede, at han ville forfølge en civil karriere og få et mere stabilt privat- og familieliv, følte han selv, han stod med en stor udfordring.

Jeg havde simpelthen svært ved at beskrive de kompetencer, som jeg havde tillært mig gennem min karriere i Forsvaret. De lader sig ikke umiddelbart oversætte til et civilt CV, så jeg havde brug for nogen til at hjælpe mig med dette. Jeg har været i militæret lige siden, jeg gik ud af gymnasiet, og det har været svært for mig at vurdere, hvor mine styrker lå i forhold til at gøre civil karriere. Jeg tog kontakt til VELKOMMEN HJEM og fik Flemming som mentor. Samtalerne med ham har gjort, at jeg føler, jeg er blevet mere skarp på min egen profil, fortæller Christian Henderson.

God begyndelse på et godt forløb

Et mentorforløb i VELKOMMEN HJEM starter med, at mentor og veteran bliver matchet i forhold til faglighed og interesser med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter.

Flemming Jensen og Christian Henderson fungerede godt fra begyndelsen, og de aftalte som det første rammerne for forløbet. Det første Flemming Jensen bad sin mentée om var at præsentere nogle mulige stillingsopslag, som veteranen syntes så relevante og spændende ud.

Med min erfaring kunne jeg hjælpe med at give et indblik i, hvilke jobs han ville kunne komme i betragtning til og hvilke, der ville kræve andre kompetencer end dem, han besidder. Gennem dialog fandt vi ud af, at det kunne være relevant, at Christian fik mulighed for at komme på besøg i nogle virksomheder og se, hvilke opgaver for eksempel en linjeleder har i en stor driftsorganisation. Han besøgte derfor SAS Ground Handling, ligesom han brugte tid med en leder af vores lokomotivførere her i DSB, fortæller Flemming Jensen.

Valgte en ny retning

Virksomhedsbesøgene og sparringen med Flemming Jensen gav Christian stof til eftertanke – og fik ham til at ændre sin karriereretning.

Jeg ville oprindelig gerne være projektleder, men jeg fandt ud af, at det er et markant anderledes arbejde i det civile i forhold til i militæret. Jeg er derfor nu meget mere orienteret mod et job, der indebærer generel ledelse, fortæller Christian Henderson.

Christian Henderson, krigsveteran

Det er et valg, som Flemming Jensen fuldt ud bakker Christian op i, fordi han også ser, at det er der, hvor Christians styrke ligger:

Det har været inspirerende og spændende at høre om Christians oplevelser og de udfordringer, han har haft. Den væsentligste opgave som mentor har været at hjælpe Christian med at oversætte de mange kompetencer, han besidder, til noget, der er relevant i en civil verden. Og her vil jeg især fremhæve hans solide ledelseskompetencer og stærke personlige egenskaber. Det vigtigste, vi har opnået igennem vores forløb, er nok, at vi er nået frem til, at Christian primært vil have præference for at få et lederjob. Da vi mødtes første gang, overvejede han meget at søge imod en specialist- eller projektlederrolle, fortæller Flemming Jensen.

Next step… 

Efter råd fra Flemming Jensen er Christian lige nu i færd med at undersøge mulighederne for at tage en HD ved siden af sit arbejde for at styrke sit eget udgangspunkt som jobsøgende, og efter en erkendelse af, at der skal noget andet til efter en række afslag.

Til vores næste møde har vi aftalt, at Christian har undersøgt, hvordan og hvornår han vil starte sit uddannelsesforløb, og om han vil sætte sin jobsøgning på pause, indtil han er kommet godt i gang med uddannelsen. Det er ambitionen, at vi holder fast i vores forløb, indtil han har fået et nyt job, fortæller Flemming Jensen.

En taknemmelig veteran

Som mentor har Flemming Jensen for alvor gjort en forskel for Christian, der nu er afklaret omkring, hvilken type civilt job, han skal arbejde frem mod.

Jeg har haft et rigtigt godt forhold til min mentor. Han har hjulpet mig med at finde retning i min jobsøgning. Det betyder rigtigt meget for mig, at en mand som Flemming bruger sin tid på at hjælpe mig finde min vej. Jeg ved, at han har travlt og meget at se til, så det, at han bruger sin egen tid på at hjælpe, siger meget om ham som person. Jeg vil meget gerne rose ham for hans rolig natur og hans evne til at komme til sagens kerne i forhold til, hvad mine kompetencer kan bruges til.


Hans netværk og de virksomhedsbesøg, han har etableret, har hjulpet mig med at finde det område, jeg ønsker at arbejde med i det civile – noget, som har været ret så besværligt for mig at finde ud af tidligere. Det har hjulpet mig meget at have støtte fra det civile erhvervsliv, da det ellers har været svært at tyde, hvad de mange forskellige stillinger indebærer. Derudover har virksomhedsbesøgene været med til at afdække, hvilke stillinger, der passer bedst til mig, fortæller den taknemmelige soldaterveteran.