Valgte at prioritere tid til det ”rigtige valg af arbejdsplads” frem for et quick-fix

Udgivet d. 16. oktober 2020 af Velkommen Hjem

Anders Zacho Skovgaard havde ikke travlt, da han besluttede sig for at afprøve sig selv og sine kompetencer i en civil kontekst – til gengæld var han helt afklaret om, at han skulle videre, efter 15 år i forsvaret og flere udsendelser. Han kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM, afsluttede sit CU i diplom i ledelse og fortsatte i militærpolitiet, alt imens han – med hjælp fra mentor Ronnie Vindbjerg Pedersen – stille og roligt fandt præcis sit drømmejob: Global Trænings Koordinator hos Simens Gamesa Renewable Energy.

Anders Zacho Skovgaard, veteran

Hvorfor forlade et job i Forsvaret, som man egentlig er glad for. Det spørgsmål kalder på flere svar hos den tidligere soldater Anders – men et svar kommer før de andre. 

– Jeg valgte indledningsvist at påbegynde mit civile uddannelsesforløb, for ikke at ”brænde inde” med det optjente CU. Undervejs i mit skoleforløb, blev jeg opmærksom på, hvor meget det betød for min datter, at jeg var mere tilstedeværende, fortæller Anders og fortsætter:

– Samtidig med, at jeg gennemførte diverse moduler i diplom i ledelse, fik jeg mere lyst til at afprøve mig selv i en ny kontekst, hvor jeg kunne bruge mine tillærte kompetencer fra de forskellige fag. Dette fik mig til at revurdere mine fremtidsplaner, og da min organisations kerneopgave er at støtte i diverse missioner, valgte jeg at melde klart ud til min organisation. 

Total opbakning fra Forsvaret

Det er sjældent sjovt at skulle sige op, men de bekymringer, som Anders havde i forhold til at melde klart ud, og hvorledes det ville blive modtaget, blev gjort til skamme, da han fortalte ledelsen i militærpolitiet sin beslutning om at forlade Forsvaret. 

– Fra min udmelding og frem til jeg forlod Militærpolitiet, mødte jeg kun opbakning og forståelse for mit valg, og jeg har til hver en tid oplevet militærpolitiets behandling af mig som ordentlig. Der blev selvfølgelig givet udtryk fra mine kollegaer, at de var kede af mit valg, men at de respekterede og støttede mig i mit valg. Denne oplevelse har ikke ændret sig efter, at jeg forlod militærpolitiet, og jeg føler mig stadigvæk ligeså velkommen nu, som jeg gjorde før, siger Anders og tilføjer:

– For mig er militærpolitiet et sted, som altid vil stå mit hjerte meget nært, og jeg har rigtig mange gode venner og kollegaer, som jeg selvfølgelig er ked af ikke længere at skulle arbejde sammen med. Men for at jeg kan lykkedes med at bruge mine kompetencer i en anden kontekst, vil jeg altid føle at valget er rigtigt.

Kickoff var et motivations-boost og mentor et lykketræf

Anders havde hørt om VELKOMMEN HJEM igennem forskellige sociale medier, og valgte derfor at tage kontakt til foreningens leder Helene Djursø. Efter en kort snak, kom Anders med i et forløb, der som regel starter med to dages kickoff, hvor de nye deltagere møder tidligere deltagere samt relevante erhvervsfolk, herunder mentorer og andre fra foreningen. 

– For mig, betød deltagelsen ved velkommen hjem, at jeg fik et motivations-boost, særligt i forhold til de mentorer, som afholdte foredrag. Samtidig hjalp en til en- samtalerne mig med at få afklaret, hvilken vej jeg kunne gå, fortæller Anders.

I forbindelse med kickoff bliver veteranerne matchet med en mentor efter faglighed og interesser – og kort efter kickoff blev Anders præsenteret for en af foreningens dygtige mentorer; Ronnie Vindbjerg Pedersen.

Ronnie Vindbjerg Pedersen, mentor

– For mig er tillid et vigtigt emne, og for at skabe denne tillid, havde jeg behov for, at mødes med min mentor in person for at se, om vi ville være i stand til at arbejde sammen. Efter første møde havde jeg tilpas ro i maven, og samarbejdet og venskabet, Ronnie og mig imellem, er kun vokset med tiden, siger Anders.

For Anders var valget af Ronnie Vindbjerg Pedersen et ”lykketræf”, fordi Ronnie arbejder med konsulentvirke inden for lederudvikling – præcis det område Anders også interesserer sig for.

– Ronnies kompetencer inden for mentoring, identificering af et individs kompetencer og hans tålmodig og vedholdenhed har i den grad hjulpet mig med at identificere mine egne professionelle samt personlige kompetencer, fortæller Anders og tilføjer:

– Ronnie har hjulpet mig med at ”lære at søge efter egnede stillinger”, da jeg ikke anede, hvilke jobtitler jeg kunne ”tillade” mig at søge. Samtidig hjalp det mig utrolig meget, at Ronnie brugte sine konsulent-kompetencer, og herigennem hjalp mig med at analysere mig frem til egnede job- muligheder, som samtidig stemte overens med mine personlige kompetencer. Ronnies har en særlig evne til at sætte sig i personens sted, Han kan hjælpe folk med at se sammenhænge mellem de professionelle og personlige kompetencer, som herigennem er med til at styrke ens egen autenticitet, som for mig bevirkede, at jeg stod rigtig stærkt i forbindelse med min jobsøgning.

Ikke noget quick-fix, derimod ”den rigtige arbejdsplads”

Nogle veteraner vælger at starte i et job, der over tid kan kvalificere dem og føre dem til drømmejobbet. Anders valgte en anden vej i samarbejde med hans mentor. 

– Grundet jeg i mit mentorforløb samtidig afsluttede mit CU i diplom i ledelse, og efterfølgende returnerede til militærpolitiet, identificerede Ronnie og jeg hurtigt i forløbet, at jeg ikke stod på en brændende platform. Der var dog ingen tvivl om, at jeg ønskede at forlade Forsvaret for at afprøve mine kompetencer i en ny kontekst. Fokus blev derfor at identificere, hvad jeg ville, og hvorledes mine kompetencer kunne italesættes interessant, samt hvorledes jeg selekterede mit budskab overfor en mulig kommende arbejdsplads, således at jeg tilstræbte at benytte dennes fagtermer og begreber, frem for militære termer. 

Derfor lagde Ronnie og jeg den strategi, at vi ville prioritere det ”rigtige valg af arbejdsplads”, fremfor at lave et quick-fix, hvor jeg kunne risikere at mistrives, eller at mine kompetencer ikke ville passe ind. Disse blev løbende vurderet og revurderet igennem Ronnies analytiske tilgang, fortæller Anders.

Anders Zacho Skovgaard, veteran

Netværk er ikke automatisk løsningen, men det åbner en masse muligheder

Alle taler netværk, og med god grund, for en af de store udfordringer for soldaterveteraner, der søger civilet fodfæste, er at opbygge et netværk, som kan hjælpe dem. Igennem foreningen får soldaterveteranerne adgang til netværk, blandt andet gennem deres mentorer, men hermed et jobbet ikke i hus. 

– Det, som overraskede mig er, hvor meget netværk kan betyde for ens mulighed for succes. Det er min klare opfattelse, at ens professionelle eller personlige netværk, kan få dig i kontakt med den rette person, ved det rette/ønskede sted. MEN til dem som tror netværk er den ”nemme” bagvej ind i en virksomhed, tager de fejl. For mig betød netværket, at jeg fik en mulighed for at introducere mig, til et kaffemøde, og at der var andet at tale om end en egentlig stilling, hvilket giver den kommende arbejdsplads muligheden for at se om der er ”kemi”. Men jobansøgninger og interviews er det samme netværk eller ej, forklarer Anders.

Forløbet speedede processen op

De fleste veteraner, der gennemgår et forløb i VELKOMMEN HJEM, lander i et godt job. Således også Anders, der især oplever, at forløbet gav ham en hurtigere afklaring, så han landede i det rigtige job fra start. 

– For mig har det speedet processen op, og med det mener jeg, at jeg måske selv var kommet til samme konklusion, men det ville have taget væsentlig længere tid, samtidig har det hjulpet mig således, at jeg ikke lander i en virksomhed, hvor der har været et dårligt match. Alt dette har jeg kunne undgå, igennem Ronnies sparring og støtte igennem processen. Efter et år med fantastisk sparring, samt identificering af hvorledes mine kompetencer passer ind i en ny organisation, landede jeg for mig et drømmejob ved Simens Gamesa Renewable Energy som Global Trænings Koordinator, slutter Anders.

Den korte historie om Anders Zacho Skovgaard

Anders startede sin værnepligt i 2005, og valgte i den forbindelse at søge om HRU ved ingeniørregimentet. Han gennemgik efterfølgende uddannelsen som ammunitionsrydder, og blev herefter udsendt til Kosovo med hold 15. Under udsendelsen blesluttede han at ansøge om optagelse ved militærpolitiet i hæren. Han bestod og startede som sergentelev ved militærpolitiskolen. I 2008 blev Anders udnævnt til militærpolitisergent. I 2009 blev han udsendt for anden gang – denne gang med militærpolitibidraget til Helmandprovinsen, ISAF 7. Godt tilbage i Danmark igen ansøgte han om at komme til den stående enhed ved militærpolitiet. Fra 2009 og frem til 2013 deltog han i følgende aktiviteter ved militærpolitiet: MP-Støtte til ISAF 9, Taskeforce 7 hold 2, samt ca. 16 højrisiko livvagtsopgaver, i rammen af militærpolitiet, primært i Kabul. I 2013 gennemførte han VUT-I i Sønderborg, og fra 2013 og frem til 2016 deltog han igen i livvagtsopgaven, og fungerede i samme periode, som sektionsfører for det første hold konstabler, som gennemførte militærpolitibasisuddannelsen. I 2016 søgte han til militærpolitiskolen, og fungerede som næstkommanderende for et militærpolitielevhold, og støttede herefter intern uddannelse i organisationen frem til august 2018. I august 2018 valgte han at bruge sin civile uddannelse, og læste diplom i ledelse ved UCN. Anders returnerede til militærpolitiet i januar 2020, hvor han frem til august har støttet uddannelsen af nye MP-kollegaer. I august 2020 blev Anders ansat ved Siemens Gamesa Renewable Energy.

Anders Zacho Skovgaard, veteran