Blev færdig som Maskinmester, men var overkvalificeret i forhold til at søge stillinger til nyuddannede

Udgivet d. 22. februar 2022 af Velkommen Hjem

Når man har 12 år i Forsvaret og 2 udsendelser med sig i bagagen, så ved og kan man lidt mere end de fleste nyuddannede. Derfor havnede veteran Morten Sønder lidt mellem to stole, da han blev færdig som Maskinmester, fordi han var overkvalificeret i forhold til at søge de stillinger, der blev slået op til nyuddannede. Dog havde han været så forudseende at søge hjælp til transitionen hos VELKOMMEN HJEM, allerede inden han blev færdig med uddannelsen. Han kom med i et forløb og fik sin egen mentor, Nicolaj Bruun fra The Adecco Group. Gennem sparring og gode råd fik Morten hjælp til at finde det helt rigtige job, hvor han kunne bruge både sine ledelseserfaringer og sin civile uddannelse. Morten arbejder nu som Teamleder hos BILA.

Morten var tilfreds med sit liv i Forsvaret, men da han blev far, forandredes hans prioriteter. Familien blev nummer et, og det var ikke foreneligt med arbejdet i Forsvaret – især ikke, når det handlede om udsendelser til brændpunkter rundt om i verden. Derfor besluttede Morten at bruge sin CU og tage en uddannelse, der ville give ham muligheden for et godt job i det civile erhvervsliv. 

– Jeg fik en datter, mens jeg var soldat, lige før min udsendelse til Kosovo. Det gjorde savnet efter hjem meget anderledes. Det var svært at være væk fra min familie og se, hvordan de fik tingene til at fungere uden, at jeg selv var en aktiv del af det. Derfor besluttede jeg mig for at planlægge min CU således, at jeg kunne få en uddannelse jeg kunne bruge civilt, så jeg kunne være mere sammen med min familie, fortæller Morten og forklarer videre:

– Min datters mor og jeg gik dog fra hinanden, og jeg gik igennem en meget svær periode, hvor hele min økonomi og arbejdssituation blev vendt på hovedet. Jeg stod pludselig mellem et valg om at fortsætte i Forsvaret for at have økonomien til at blive boende sammen med min datter, men som betød at jeg måtte give afkald på missioner samt min planlagte CU. 

Eller holde fast i min plan om at starte på CU, hvor økonomien ville blive meget stram. Det var på samme tid et svært valg, men også meget let. Jeg ville være der for min datter, også selv om det betød, at jeg måtte sælge næsten alt, hvad jeg ejede for at kunne blive boende i min datters fødehjem og klargøre mit budget til omstændighederne. Det var utrolig hårdt, men i dag er jeg glad for mit valg – særligt efter, at der kom flere børn til.

Morten Sønder, veteran

Lidt rusten i forhold til at søge job

Da Morten havde et års tid tilbage af sin uddannelse, opsøgte han VELKOMMEN HJEM og kom med i et af foreningens forløb.

– Jeg kontaktede VELKOMMEN HJEM, da jeg indså, at de mange år i Forsvaret havde gjort mig rusten i forhold til at søge på det civile arbejdsmarked. Derfor tænkte jeg at spørge efter hjælp her allerede et år inden, at jeg var færdiguddannet, for at være på forkant med jobsøgningen, siger Morten og uddyber:

– Det var en ven, jeg havde været udsendt med, og som jeg i øvrigt var begyndt på den samme uddannelse med, der kontaktede mig og opfordrede mig til at tage kontakt til Velkommen Hjem. Da jeg havde læst om foreningen, indså jeg, at de måske kunne hjælpe med nogle af de svagheder, jeg havde identificeret ved mig selv, herunder evnen til at sætte ord på de kompetencer, som en relativt lang karriere i Forsvaret har givet mig. Jeg har ikke selv stor erfaring med at sende ansøgninger, da stort set alle mine jobs tidligere kom i hus ved, at jeg opsøgte arbejdspladserne og spurgte om de manglede folk. Derfor havde jeg brug for hjælp til at udforme CV samt få gode råd til, hvordan jeg fik skaffet en jobsamtale.

Det, du kan, er ikke ”normalt”

Størstedelen af veteraner, der kommer med i et forløb i VELKOMMEN HJEM får tilknyttet en af de mange engagerede og dygtige mentorer i foreningen, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Morten blev matchet med mentor Nicolaj Bruun, der til daglig er VP i The Adecco Group.

Jeg føler, at jeg har mulighed for at bruge min erfaring fra erhvervslivet til at hjælpe andre. Det er rart at kunne gøre en forskel. VELKOMMEN HJEM netværket gør det muligt for mig at hjælpe folk med en god baggrund og ballast til at komme videre og finde deres plads i erhvervslivet.

Mentor Nicolaj Bruun

Morten forklarer, at samtalerne med Nicolaj Bruun har været præget af professionalisme, men samtidigt af en ret afslappet og befriende åbenhed både omkring de opgaver, de har gennemgået og om deres respektive privatliv. Og så har det for Morten været en klar fordel, at Nicolaj Bruun ikke havde en fortid i Forsvaret.

Nicolaj Bruun, mentor

– Nicolaj har ikke selv militær erfaring, hvilket han meget åbent indrømmede allerede ved første møde. Det har dog kun været en fordel, idet fremtiden alligevel bringer et skifte fra militær til civil tankegang, og der har det været befriende med en udefrakommende, som netop ikke ved, hvordan militæret nødvendigvis hænger sammen, men kigger på det med civile øjne og kan sætte det i en civil kontekst, fortæller Morten og uddyber: 

– Helt konkret har Nicolaj hjulpet mig med at sætte ord på nogle af de kompetencer, jeg har fået igennem Forsvaret. Han har udfordret mig meget ved at skubbe grænsen for, hvad der er ”normalt” og hvad der ikke er normalt. Fordi jeg har arbejdet med ledelse af soldater og militær projektledelse igennem længere tid, har jeg ikke tænkt, at de færdigheder adskilte mig fra andre. Jeg antog, at det jeg kunne, det kunne andre også. Nicolaj fik mig til at indse, at sådan hang det ikke sammen, Han gav mig blandt andet en opgave, hvor jeg skulle nævne alle de projekter, jeg havde været involveret i, og så skrive alle de kompetencer, jeg måtte anvende for at løse opgaverne. Ved gennemgang kunne han supplere med endnu flere færdigheder, som han ville tro indgik i opgaveløsningen … færdigheder, som jeg selv blot så som naturlige og noget alle kunne.

Nyuddannet med rygsækken fuld af erfaringer

Det er omvendt logik, at kombinationen af maskinmesteruddannelsen og 12 år som soldat, blandt andet med ledelsesansvar, var lidt udfordrende i forhold til at finde retning i ansøgningerne og skrive et cv, der repræsenterede Mortens færdigheder på den rigtige måde.

– Især Mortens leder og projektledelseskompetencer har været vigtige at synliggøre. Som nyuddannet har man sjældent erfaring med ledelse af så komplekse projekter og så mange mennesker. Mortens erfaring fra militæret har givet en unik ballast på dette område, men det har været i situationer, som er fjerne for den måde projektledelse og personaleledelse foregår i erhvervslivet. Det, at gennemføre et projekt i Afghanistan eller på en militærbase et andet sted i verden, er ikke helt det samme som at lede en gruppe håndværkere i forbindelse med at bygge en industrimaskine, forklarer Nicolaj Bruun og uddyber: 

– Jeg tror, at vores proces har givet mest værdi i forbindelse med strukturering og perspektivering af Mortens kompetencer. Mortens baggrund og erfaring fra militæret har gjort, at han er overkvalificeret til de fleste job, der er for nyuddannede. Det har været en god proces omkring de-komponering af hans erfaringer og sidestille dette med generiske ledelses- og projektledelseskompetencer. Det har været en god proces, hvor Morten har arbejdet hårdt med udfyldelses af den struktur, vi fik defineret. Morten har desuden været meget aktiv på networking-siden, og det er lykkedes ham at lande et godt job, allerede inden vi blev færdige med de sidste elementer omkring forberedelse af interview, udarbejdelse af ansøgninger og virksomhedsresearch. 

Forløbet har været præget af stor åbenhed og ildhu fra Mortens side.
Vi har haft mange gode sessioner, men til en af de bedste havde vi aftalt begge at lave et oplæg på en revideret cv-struktur, der kombinerede Mortens profil, ønsker og mange konkrete erfaringer i et mere konsistent billede. Mortens forberedelse af eget CV var rigtig god, og vores diskussion omkring mulige tilpasninger og forbedringer gjorde, at Morten efterfølgende kunne færdiggøre sit cv og tilpasse online profil.

Mentor Nicolaj Bruun

Landede jobbet, før uddannelse og forløb var færdiggjort

Morten opsøgte VELKOMMEN HJEM, fordi han havde svært ved at sætte ord på sine kompetencer. Han fik en række værktøjer, der kunne hjælpe ham på vej. Og så fik han Nicolaj Bruun, der hjalp ham med at få de sidste brikker til at falde på plads. Og spørger man Morten, så er det især på grund af Nicolaj Bruuns sparring og hjælp, at det lykkedes at lande et job, allerede inden han afslutningen på både uddannelse og mentorforløb.

– Det har givet mig utroligt meget at have en mentor, som ikke så tingene på samme måde som jeg selv. Dertil har han været parat til at anvende dele af hans netværk til at arrangere uforpligtende samtaler og eventuelle tests for at hjælpe mig på vej.

Da jobmuligheden præsenterede sig, var han tilmed meget omstillingsparat og i stedet for det ellers planlagte program lavede vi en kort øvelse om virksomhedsanalyse forud for en jobsamtale, og om hvordan man skulle opføre sig under samtalen. Nicolaj havde allerede langt flere ting i tankerne, men vi kom aldrig så langt, da jobbet kom, inden vi var igennem alle møderne. En stor del af æren for, at det gik så hurtigt, tilskriver jeg Nicolaj og hans gode inputs – og de gode samtaler, som vi har haft under vores møder, slutter Morten Sønder.

Gode råd til jobsøgende veteraner fra mentor Nicolaj Bruuns

  • Netværk så meget som muligt, idet jobmuligheder tit opstår, når du mindst venter det.
  • Sikre, at din online-profil på LinkedIn er skarp og præcis, samt at du er aktiv omkring din profil i form af relevante posts, reposts og artikler.
  • Når du finder det potentielle job, så skal du være grundig i din research af virksomheden. Finde ud af, hvilke kompetencer, der især er relevante for jobbet, men også forstå, hvilket marked virksomheden er i, hvordan deres finansielle grundlag er, og hvor stor virksomheden er.
  • Brug tid på at forstå dine egne kompetencer og præferencer. Du er jobsøgende, men det er også vigtigt, at du ikke tager hvad som helst. Med en baggrund i militæret har du allerede prøvet mange forskellige ting, og derfor skal et job i erhvervslivet jo helst være en relevant fortsættelse af din karrieresti.

Den korte soldaterhistorie om veteran Morten Sønder

  • 2009 Værnepligtig ved Ingeniørregimentet. Valgte at fortsætte efter værnepligten, da det var svært at finde civilt arbejde inden for det fagområde, Morten Sønder drømte om.
  • 2011 Udsendt til Afghanistan ISAF 11 som konstabel.
  • 2011 Skiftede fra kampingeniør til konstruktionsingeniør.
  • 2013 Blev uddannet sergent, og fik forskellige ture med byggehold både nationalt og internationalt, herunder til Tyrkiet, Grønland og Italien.
  • 2015 Udsendt til Kosovo KFOR 33B som vagtholdsfører.