Mentor laver hattrick

Udgivet d. 15. marts 2019 af Velkommen Hjem

Tre gange har han hjulpet tre forskellige soldaterveteraner i gang med en civil karriere.

Tre virksomheder har fået tre værdifulde medarbejdere. Og tre gange er Senior manager i Grundfos, Mogens Lindhard blevet bekræftet i, hvor meningsfuldt det er at være mentor.

Mogens Lindhard startede som mentor i VELKOMMEN HJEM for godt 1 år siden. Han fortæller, at han har valgt at bruge tid og engagere sig i VELKOMMEN HJEM, fordi det giver ham inspiration, viden om en ellers nærmest ukendt verden, og fordi det for ham er meget meningsfuldt.

– Jeg synes veteranerne har gjort en kæmpe indsats for Danmark, og da jeg hørte, at de af forskellige årsager havde svært ved at komme i arbejde, så var det indlysende for mig at blive mentor og støtte op om sagen, siger Mogens Lindhard.

Alle tre fik job på rekordtid

Som mentor kommer man som regel meget tæt på det menneske, som man rådgiver og hjælper. Man ser styrker og svagheder, får indblik i et helt (privat)liv og har mange ærlige snakke.

– Mine tre kandidater har været meget forskellige, men for mig handler det om at møde dem, hvor de er, hjælpe dem med at se egne styrker og give dem en stålfast tro på egne evner. Det er lykkes over alt forventning, da de har alle fået job utroligt hurtigt, fortæller Mogens Lindhard, og tilføjer:

– Det kan de takke sig selv for. For selv om de på mange områder har været forskellige, så har de alle været i Forsvaret og har benyttet nogle af de erhvervede kompetencer herfra til at opnå beskæftigelse i erhvervslivet. De er alle meget målrettede, vedholdende og har en stor portion selvdisciplin, som kræves for at fortsætte jobsøgningen på trods af afslag.

1. step: Selvindsigt og personlige evner

Hver mentor har sin måde at hjælpe, støtte og rådgive sin mentée på. Mogens Lindhard deler sit forløb op i tre på hinanden følgende step:

– Det, som jeg har lagt vægt på i de tre forløb, hvor jeg har været mentor er, at den unge veteran kan sætte ord på sine vigtigste kompetencer og styrker. Ikke kun de faglige kompetencer, men også de personlige kompetencer, for de er i virkeligheden mere vigtige for den ansættende virksomhed. Derfor har jeg altid startet et forløb med at tilbyde mentée at gennemføre en motivations- og personlighedsanalyse igennem Grundfos’ rekrutteringsafdeling og efterfølgende få en tilbagemelding af en professionel HR-konsulent. Dette gør jeg for, at mentée skal opleve at være i selve samtale- situationen, men også for at få en masse værdifulde ord frem om dem selv, som kan benyttes i CV og ansøgning.

”Igennem vores samtaler fik Mogens guidet mig i forhold til, hvordan man præsenterer sig selv og sin historie overfor kommende arbejdsgivere. Forløbet i VELKOMMEN HJEM og Mogens sparring og hjælp har betydet, at jeg i dag er ansat ved Cargo Center Billund i stillingen som Cargo Assistent med fokus på Document Handling.”

Tidligere Mentée Lai Sørensen

2. step: CV’et er veteranens visitkort

Det er helt afgørende for en soldaterveteran, at han får sine faglige færdigheder fra Forsvaret oversat til et sprog, der giver mening – og især værdi – i det civile erhvervsliv. Også her spiller mentor en afgørende rolle for, at det lykkes.

– CV’et er visitkortet, som skal præsentere den unge veteran så kort og præcist som muligt. Når vi går i dybden med CV’et har jeg været meget hård med at skære væk, når noget enten var irrelevant eller ubetydeligt. Det var en meget svær proces, for dem alle tre, for de har jo en mening med at skrive oplysninger ind i CV’et, forklarer Mogens Lindhard.

– Dernæst kikker vi på strukturen i CV’et, og på hvordan de præsenterer sig selv. Det handler om at gøre de færdigheder, der erhvervet i Forsvaret, forståelige for modtageren. Hvad er for eksempel en afdelingsleder i Forsvaret? Jeg synes det er vigtigt at stå ved de valg man har truffet og være stolt af tiden i Forsvaret. Jeg anbefaler altid, at man benytter de titler, man har haft, men også tilføjer i en parentes, hvad det kan sammenlignes med i det civile. Det handler om gensidigt at øge kendskabet mellem Forsvaret og det civile erhvervsliv – og det sker ikke, hvis ikke man benytter begge udtryk, siger mentoren.

”Jeg har haft utrolig stor glæde af min mentor. Mogens Lindhard kommer fra en virksomhedstype, som passer godt til min uddannelse og ikke mindst har han erfaring i at ansætte medarbejdere. Jeg har brugt ham som sparringspartner, og som en jeg kunne dele mine opture og nederlag med. Min mentor har været god til at holde mig inde i kampen, når jeg følte, at hele verden var urimelig. Jeg har også brugt ham til det, som soldater gør: Indøv, til du kan det i søvne! Og jeg har fået masser af hjælp til at indøve samtaler, udforme CV og ansøgninger. Jeg har også fået en forståelse for, at det som vi i Forsvaret betragter som en selvfølge, er værdifulde kompetencer i det civile.”

Tidligere menteé Steen Dessau Arp Hansen

3. step: Træning i jobsamtaler

Når CV’et er på plads, skal veteranen ud at gøre opmærksom på sig selv på et civile arbejdsmarked. Det kræver sin soldat, en masse træning, og at man finder sin egen måde at gøre det på, ifølge Mogens Lindhard.

– Vi har brugt tid gennemgang af konkrete jobansøgninger og samtaletræning: Hvordan foregår en jobsamtale, hvad skal der lægges vægt på osv. Vi har talt om selve jobsøgningen, og hvilken metode man skulle vælge. Om hvordan den bedst kunne lade sig gøre ved enten at søge på konkrete stillinger, benytte netværk eller kontakte de virksomheder direkte, som virker interessante at arbejde for. Hver mentée har brugt hver sin metode – og de har alle tre haft held med det. Det skal også nævnes, at de alle tre har været meget aktive jobsøgende selv, hvilket de skal have stor ros for. Det er måske fordi, det har virket meget motiverende for dem alle tre, at de ved brug af det nye CV, pludselig fik respons, slutter Mogens Lindhard.

”Mogens og jeg brugte samlet set knap 3 timer på at tale diverse scenarier igennem i forbindelse med min første rigtige jobsamtale. Da jeg ikke før havde været til jobsamtale (til et ”voksenjob”), var disse samtaler med Mogens derfor af stor værdi, og det satte gang i en masse refleksion forud for samtalerne, som gjorde mig bedre rustet til at besvare de spørgsmål, som jeg kunne forvente at møde.”

Tidligere mentée Martin Noyé Kongsvad

De fleste mentorer oplever det som en stor personlig tilfredsstillelse, når deres mentée lykkes med at få ønskejobbet. For Mogens Lindhard er også selve processen en væsentlig del af hans motivation for at bruge tid som mentor.

– Det har været en stor fornøjelse for mig personligt at have sparret med de tre forskellige personer, og jeg glædes over, at de nu alle tre er godt på vej med ny karriere i erhvervslivet, slutter Mogens Lindhard.

MOGENS LINDHARDS MENTÉES:

Lai Sørensen, der i dag er ansat ved Cargo Center Billund i stillingen som Cargo Assistent med fokus på Document Handling

Steen Dessau Arp Hansen, der i dag arbejder som tekniker hos Berendsen Tekstil A/S med forfremmelse til teknisk leder planlagt.
Martin Noyé Kongsvad, der i dag arbejder som afdelingsleder ved Lidl Danmark på deres logistikcenter i Kolding (hvor han har ledelsesansvaret for ca. 90 ansatte).