Veteran og mentor kom begge ud i ukendt terræn,  da målet var et ønskejob i Sverige.  

Udgivet d. 27. december 2022 af Velkommen Hjem

Det er ganske få gange i foreningens historie, at man har haft behov for at trække på netværk og relationer udenfor landets grænser for at hjælpe og støtte en veteran i jobsøgningsprocessen. Men gennem et udviklende og tillidsfuldt samarbejde mellem veteranen Christian og foreningens dygtige mentor Martin Horn Andersen, Cognizant Digital Business, gik det faktisk over al forventning.

Undervejs involverede Martin Horn Andersen både kollegerne i Cognizant og to andre mentorer fra VELKOMMEN HJEM for at hjælpe Christian i dialog med relevante virksomheder i Stockholm. Læs hele historien om det banebrydende mentorforløb, der resulterede i et perfekt job til Christian i en nordisk virksomhed. 

Christian kunne faktisk godt se sig selv fortsætte i Forsvaret i mange år, men han valgte at følge sit hjerte og søge en civil stilling i Sverige for at kunne flytte sammen med sin svenske kæreste. 

– Det var en ambivalent fornemmelse for mig at forlade Forsvaret. Jeg har virkelig nydt godt af de personlige og professionelle udfordringer, som Forsvaret har budt på, og jeg kunne sagtens have set denne rejse fortsætte. Personligt var det dog det rigtige tidspunkt for mig at komme videre, da jeg længe havde haft et ønske om at flytte fast sammen med min kæreste i Sverige, siger Christian og forklarer videre;

– Nogle af de udfordringer, jeg stod overfor, var, at jeg rykkede teltpælene op og flyttede til et andet land, og derved efterlod netværket hjemme i Danmark. Derudover havde jeg svært ved fuldt ud at oversætte mine militære kompetencer til en civil kontekst, og følte til tider, at jeg stod med et ben i hver af de henholdsvis militære og civile lejre. Selv om jeg i min nye hverdag havde fantastiske mennesker omkring mig, så gjorde ovenstående, at jeg professionelt set kunne føle mig alene samtidigt med, at jeg havde placeret mig selv i ukendt terræn.

God støtte at tale med andre veteraner i transition

Christian kom hurtigt med i et forløb, der starter med to dages kickoff, hvor veteranerne får individuel sparring og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. 

Allerede på kickoff følte Christian sig ekstremt godt støttet og inspireret – både af foreningens folk, mentorer og repræsentanter fra virksomhederne og fra de andre deltagende veteraner. 

– Jeg hørte om VELKOMMEN HJEM gennem en kollega i Forsvaret. Det, han fortalte lød interessant, men jeg affejede det dog som en mulighed for mig personligt, eftersom jeg skulle krydse landegrænsen. I dag er jeg meget taknemmelig for, at jeg alligevel valgte at tage den indledende kontakt til foreningen, fortæller Christian og fortæller videre om sin oplevelse af kickoff:

– Jeg mødte en masse kompetente og inspirerende mennesker både internt i VELKOMMEN HJEM og blandt de andre veteraner. Jeg fandt ved sidstnævnte bl.a. en stor støtte i at lytte til andre i samme situation som jeg selv og høre, hvordan de tacklede de udfordringer, som de stod overfor.

Der har været en forbløffende stor opbakning fra VELKOMMEN HJEM helt fra første samtale og frem til efter, at jeg landede mit nuværende job. Det er min klare opfattelse, at alle, som er aktive i foreningen, brænder for at gøre en forskel for mennesker generelt og veteraner specifikt, og at deres opbakning rækker langt udover, hvad man kan forvente sig fra en organisation, der primært består af frivillige.

Veteran Christian 

– VELKOMMEN HJEM har gennem hele mit forløb inspireret og opfordret mig til at følge de veje, som har været rigtige for mig, også selv om en lettere (ud)vej har været tilgængelig. Dette har til tider vist sig udfordrende, men bestemt det hele værd, siger Christian.

Christian, veteran

En god fornemmelse at rykke mennesker

Efter kickoff bliver hver enkel veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer. Herefter guider, hjælper og støtter mentor sin veteran igennem transitionen de følgende seks måneder. Christian blev matchet med Martin Horn Andersen, der til daglig er direktør i Cognizant Digital Business. Han har valgt at arbejde frivilligt som mentor i foreningen af flere årsager.

– For det første, fordi jeg elsker at arbejde med mennesker og gennem min påvirkning hjælpe med at rykke og udvikle dem, jeg arbejder med. Og så fordi jeg synes, at VELKOMMEN HJEM er et fantastisk godt initiativ, som jeg helt sikkert selv også ville have kunnet draget nytte af, da jeg forlod Forsvaret i 2014. Jeg mener desuden, at jeg har en relevant baggrund for at hjælpe veteraner, der ønsker en fremtid i erhvervslivet qua mine 15 år som officer og leder i Forsvaret, forklarer Martin Horn Andersen.

Han oplever, at veteraner generelt har indtil flere militære kompetencer, som er værd at fremhæve i en jobsøgningsproces. 

– Jeg synes, at kompetencer eller værdier som robusthed, forandringsparathed, opgaveløsningsfokusering og stærke samarbejdsevner er noget af det, der kendetegner en soldat fra Forsvaret.

Der er en fordom om, at soldater er mennesker, der ikke sætter spørgsmålstegn eller forsøger at tænke ud af boksen. Det er bare ikke min oplevelse af nutidens danske soldater, så det er nok væsentligt at forsøge at aflive den fordom. Det er VELKOMMEN HJEM udpræget grad med til.

Mentor Martin Horn Andersen

Kæmpe fordel med en projektleder-tilgang til mentorforløbet 

Konkret i forhold til forløbet med Christian oplever Martin Horn Andersen, at det har været en rigtig god proces, selv om udfordringerne og problemstillingerne har været anderledes, end de er i normale forløb, og derfor har krævet anderledes løsninger. 

– Vi har mødtes en del gange og fået talt de overvejelser igennem, som vi begge har haft i forhold til, hvordan Christian kan komme i betragtning til det næste step. Jeg har inkluderet både Cognizant-kolleger og andre mentorer fra VELKOMMEN HJEM for at hjælpe Christian i dialog med relevante virksomheder i Stockholm-området. Jeg tror, at min sparring har hjulpet Christian til at udvide sit netværk gennem LinkedIn og ved at åbne mine egne relationer til Christian. Selv om jeg ikke umiddelbart har et stort netværk i Sverige, har det været muligt at få dialoger i gang, som har hjulpet Christian videre i sin proces, forklarer Martin Horn Andersen og tilføjer om sin mentee:

– Jeg synes, at Christian har en stærk personlighed, og han arbejder meget struktureret med at nå sine mål. Det har været en stor glæde for mig at lære ham at kende. Det har været meget positivt at opleve hans fokus på at nå målet og Christian har taget vores mentor/mente arbejde meget seriøst. Han har bl.a. grebet det an som en projektleder med referat, opfølgning på aftaler og leverancer – noget som jeg har lært en del af også i mit fremtidige virke som mentor, fortæller Martin Horn Andersen. 

Jeg tænker helt sikkert at Christian har lært mig, hvordan man med en struktureret tilgang til mentor/mentee-samarbejdet kan få mest muligt ud af det. Samtidig har Christian også vist, at hvis man som mentee går med et åbent sind ind i de udfordringer, som samarbejdet med ens mentor giver, kan man rykke sig ret hurtigt.

Mentor Martin Horn Andersen

Martin Horn Andersen & Christian

Exceptionel evne til at stille udviklende spørgsmål

Der skal to til en tango – og ligesom Martin Horn Andersen har Christian også en oplevelse af, at samarbejdet fra start har været meget positivt, og han været glad og taknemmelig for sparringen.

– Jeg har haft et rigtig godt forhold til Martin gennem hele forløbet og har virkelig set frem til og nydt godt af vores samtaler og diskussioner. Martin udviste fra start et stort personligt og professionelt engagement, og vi skabte hurtigt en struktureret tilgang til mentor/mentee-arbejdet samtidigt med, at vi tillod plads til åbne dialoger og sparring under processen, fortæller Christian og uddyber: 

– Martin er dygtig til at lytte, og han har en exceptionel evne til at stille spørgsmål, der fremtvinger en konstruktiv refleksion samtidigt med, at han belyser de muligheder, han ser i den givne situation. Dette gøres uden at påvirke en i en bestemt retning, hvilket bevirker, at ens egne personlige tanker, ønsker og behov konkretiseres eller skærpes, og at disse dermed er drivkraften bag de retningsmæssige beslutninger, der træffes, forklarer Christian og tilføjer:

– Derudover har Martin bidraget med meget værdifuld sparring og input til udvikling og optimering af mit CV og cover letters til jobansøgninger, kobling af militære kompetencer til det civile erhvervsliv, samt opdatering af professionelle jobportaler, såsom LinkedIn. Det har hjulpet mig med at fokusere de punkter, jeg har haft ønske om at belyse, samt at fremhæve koblingen mellem egne kompetencer og den enkelte virksomheds behov.

Fik hjælp fra flere mentorer

En af udfordringer i mentorforløbet var at hjælpe Christian med et netværk, der rakte udover landets grænser i forbindelse med at finde det rette job i Sverige. Også her blev Christian positivt overrasket over, hvordan foreningen stod sammen og støttede op om hans jobsøgning. 

– Noget, der har fungeret rigtig godt på tværs af VELKOMMEN HJEM, er, hvordan andre mentorer glædeligt støtter og kommer med input, uagtet at de ikke har en direkte tilknytning til ens jobsøgningsproces. Man mærker tydeligt, at det ikke handler om at blive anerkendt for sin indsats, men udelukkende om at gøre en forskel for den enkelte mentee, hvor det er muligt. Her har Martin selv været god til at introducere mig for relevante personer både fra sin egen virksomhed og de mentorer, som Martin mente kunne give værdifuld sparring til min videre udvikling og jobsøgning. Af andre mentorer, med speciel betydning for mit forløb, vil jeg særligt fremhæve Bettina Enggaard fra NETS og Claus Larsen, der på daværende tidspunkt var landechef for en større fransk IT-koncern. De har begge bidraget med værdifuld viden, erfaringer og input, som har skabt grundlag for yderligere refleksion i mine samtaler med Martin, siger Christian.

VELKOMMEN HJEM har gjort en enorm forskel for min transition til det civile. Det kan bedst beskrives som at blive inviteret indenfor hos en bonusfamilie, der kun har fokus på at hjælpe med at fremme ens jobsøgningsproces. Jeg har lært meget om mig selv i denne proces, både professionelt og personligt, samtidig med, at jeg har fået skabt nogle fantastiske relationer undervejs.

Veteran Christian 

Adgang til ekstraordinære muligheder

Det lidt utraditionelle forløb har resulteret i, at Christian nu har fået job i en nordisk virksomhed, hvor han har ansvaret for den fysiske sikkerhed samt informationssikkerheden på otte lokationer fordelt over to lande, inklusive personellet til at opretholde dette. 

– Min nye position har givet mig masser af spændende udfordringer fra start, og jeg er med min baggrund, såvel fra Forsvaret som det civile, med til at præge de beslutninger, der sikrer en stabil opbygning og udvikling af virksomhedens sikkerhedsmæssige struktur, fortæller Christian og slutter med en varm anbefaling:

– Jeg kan kun opfordre veteraner, som af den ene eller anden årsag ønsker at forlade Forsvaret og prøve kræfter med det civile, til at drage nytte af de ekstraordinære muligheder, som VELKOMMEN HJEM byder på.