Så langt fra at være Basse som muligt

Udgivet d. 2. april 2020 af Velkommen Hjem

– Morten står med en fantastisk spændende faglighed, er særdeles kompetent som leder og enormt empatisk, social intelligent og fintfølende. Han er meget lidt det stereotype billede af en leder fra Forsvaret, som karikeres i tegneserien Basserne, fortæller mentor Christian Lindstrøm Lage, der til daglig er direktør i PFA. Igennem det, mentoren selv kalder let guidance, hjalp han hurtigt den erfarne soldaterveteran Morten Stentebjerg videre i lige præcis det rette job – som Competence Manager ved Siemens Gamesa.

Morten Stentebjerg har 2 udsendelser og 12 år i Forsvaret bag sig. Forsvaret har fyldt en stor del af hans voksne liv – og har, som han selv siger, været nogle fantastiske år, som han har været vildt glad for.

– Min tid i Forsvaret har givet mig nogle af mine største og bedste oplevelser. Det har formet mig, og det har inspireret mig, men som far fandt jeg ikke længere jobbet foreneligt med det familieliv, som jeg ønskede at føre. Jeg kunne ikke se mig selv være væk i flere uger eller måneder ad gangen, så jeg havde svært ved at se en fremtid i Forsvaret, fortæller Morten.

Hvem søger en bachelor i landmilitære operationer?

Bevidst om, at der skulle ske noget andet rent jobmæssigt, begyndte Morten selv at kigge efter et passende civilt arbejde. 

– Jeg må erkende, at jeg fandt hele jobsøgnings-processen ret intimiderende. Det var ikke så meget eksekveringen og det praktiske, for det blev jeg klog på ved at række ud til mit netværk. Det var alle tankerne og følelserne, som det vækkede – og uvisheden. Jeg var bekymret for, hvad jeg måske eller måske ikke fandt. Hvad kunne jeg? Der er ikke mange jobopslag, som søger en bachelor i landmilitære operationer, fortæller Morten.

Morten Stentebjerg, soldaterveteran

Fik først hjælp fra tidligere deltagere

Morten havde hørt meget godt om VELKOMMEN HJEM igennem venner og kolleger, som tidligere havde deltaget i foreningens forløb, og havde desuden fulgt alle de positive historier på de sociale medier – velvidende, at han forhåbentlig også ville blive en af dem en dag. Det blev han, og han tog derfor kontakt til foreningen og kom med i et forløb. Men allerede inden start fik han indirekte hjælp fra foreningen. En hjælp, der bidrog til at forme hans plan for det kommende brancheskift:

– Allerede inden jeg meldte mig til VELKOMMEN HJEM, hjalp foreningen mig indirekte via al den erfaring, jeg kunne trække på fra tidligere deltagere. Jeg fik blandt andet hjælp til udarbejdelse af mit CV, til oversættelse af mine militære kompetencer og så fik jeg bogen ”At navigere i ukendt terræn”, forklarer han. 

To dages bouillonterning af viden

Morten begyndte sit forløb i VELKOMMEN HJEM, med to dages kickoff, hvor de nye veteraner møder andre veteraner – både dem, der også skal være med i forløbet og veteraner, der er kommet videre i civilt arbejde – samt en lang række relevante erhvervsfolk, herunder mentorer og andre fra foreningen. Det er ofte de to dage, der af veteranerne opleves som både et energiboost og en seriøs vidensindsprøjtning. Det var det også for Morten.

– På kickoff blev alt omkring min jobsøgning strømlinet. Jeg fik uvurderlig og lidt hård kritik af mit CV, som gjorde, at det blev skarpere og mere målrettet. Jeg fik to dages bouillon-terning af viden doseret, som bare skulle omsættes til praktiske løsninger. Det er jo dét, soldater gør, hver gang de modtager en befaling eller en opgave, forklarer han og fortsætter: 

– Efter de to dages kickoff følte jeg mig helt vildt motiveret og mange noter klogere. Jeg var mere bevidst om, hvilke stillinger mine kompetencer passede ind i, og hvor jeg skulle kigge for at finde et godt match til mine evner. Jeg fulgte også rådet om at række ud og aktivere mit netværk. Jeg fandt en helt utrolig velvillighed til at hjælpe og støtte mig på min rejse. Så i processen følte jeg mig ikke alene, og jeg havde god sparring med ligesindede som stod i samme situation, siger Morten Stentebjerg. 

Fantastisk mentor indgød mod 

Som et fast led i forløbet, bliver soldaterveteranen matchet med en mentor – efter faglighed og personlige interesser. Morten blev matchet med en af foreningens meget dygtige og meget aktive mentorer Christian Lindstrøm Lage, direktør i PFA.

– Christian har været en helt fantastisk mentor og den helt rigtige mentor for mig. Han udfordrede min selvforståelse, og mine forestillinger og fordomme om et civilt job. Jeg vidste, hvad jeg havde i Forsvaret, og jeg var meget i tvivl om, hvad der kunne vente mig på den anden side af hegnet. Men allerede efter mit første møde med min mentor tvivlede jeg ikke længere – hvis det rigtige job bød sig, så ville jeg have modet til at tage springet.

Inden jobsamtalerne gav Christian mig nogle helt uvurderlige råd og fokuspunkter, som var væsentligt anderledes, end jeg selv havde tænkt. Jeg er sikker på, at de har bidraget til, at det er gået godt til jobsamtalerne, siger Morten.

Jeg har igennem VELKOMMEN HJEM mødt utroligt spændende, kompetente og ikke mindst helstøbte mennesker, der blot har haft brug for let guidance til selv at finde nøglen til overgangen fra Forsvar til civil karriere, siger mentor Christian Lindstrøm Lage. 

Christian Lindstrøm Lage, mentor

Veteraner skal lære kommerciel tænkning

Mentor Christian Lindstrøm Lage har efterhånden flere positive oplevelser med at hjælpe soldaterveteraner i civilt job. Morten er hans tredje mentée, og mentor ser flere ligheder mellem dem.

– Kandidaterne fra Forsvaret kommer generelt set med en enormt stærk grundpakke i form af værdisæt, dyder og naturligvis uddannelse. De er skolet målrettet og er enormt reflekterende. Uden for hegnet er der for mange et behov for at supplere det med mere kommerciel tænkning. Jeg oplever, at det er grænseoverskridende for mange og italesat iblandt kandidater som uvante og usikre territorier. Morten, og mine andre mentées har det til fælles, at de er utroligt stærke i målrettet at tilegne sig viden og indsigt. Derfor oplever jeg, at det mest af alt handler om at nedbryde mentale barrierer. Morten skal forstørre alt det, han er så god til og holde fast i evnen til at tilegne sig ny indsigt. Jeg er ikke to sekunder i tvivl om, at det har et stort potentiale for både Morten og hans nye arbejdsgiver, siger mentoren, og tilføjer:

– I virkeligheden er Morten et skoleeksempel på moderne ledelse. Akilleshælen er, at Morten lige som mange andre i Forsvaret, er skolet kulturelt i en særdeles høj grad af professionalisme, pligtopfyldenhed og rettidig omhu, som kræver en oversættelse for at fungere ”uden for hegnet”. Det er alt sammen egenskaber, som samtidig med at være vigtige og værdifulde også skal doseres korrekt, når vilkårene for ledelsesrummet ændres. 

Reflekteret og dedikeret mentée

Morten starter om kort tid i sit nye job som Competence Manager ved Siemens Gamesa i Brande. Og det et overrasker ikke Christian Lindstrøm Lage, at hans mentée hurtigt fandt det rette job, søgte det og fik det. 

– Morten har arbejdet utroligt flot og dedikeret med de ting, vi har talt om, så det undrer mig ikke, at det gik så hurtigt med at finde et godt match jobmæssigt. Vi har mødtes med nogenlunde faste mellemrum og over overraskende kort tid. Jeg tror, at vi begge havde følelsen af, at relationen og processen kunne vise sig særdeles frugtbar lige fra starten af. Morten har leveret udfordringer, refleksioner og engagement til samtalebordet, så mit bidrag har mest af alt været at bestyrke ham i troen og udfordre ham der, hvor der har været et klassisk perception/reality gap. Det er ikke noget, der begrænser sig til kandidater fra Forsvaret. Jeg tror, at det er meget menneskeligt. Det har været en meget stor fornøjelse for mig at se, hvilken kampgejst Morten er gået til opgaven med og den energi, han har mønstret undervejs, fortæller Christian Lindstrøm Lage, og tilføjer: 

Jeg vil især fremhæve den måde, hvorpå Morten har flyttet sig igennem vores samtaler. Jeg oplever en stor glæde og styrket selvtillid hos Morten i de ting, vi har arbejdet med i samtalerne. Jeg er sikker på, at det har givet Morten et bedre ståsted for hans videre rejse og samtidig mig en stor glæde. Jeg er også sikker på, at Morten og jeg vil bevare kontakten i mange år, ligesom jeg fortsat har kontakt til min allerførste mentée.

Jobsøgningen tog raketfart …

Morten er enig med sin mentor i, at det ikke slutter her. For ham har forløbet i VELKOMMEN HJEM og med hans mentor været første kapitel i hans næste eventyr på civil grund. 

–  Jeg er slet ikke i tvivl om, at min jobsøgning har taget en raketfart efter, at jeg fik hjælp fra VELKOMMEN HJEM. Jeg kan dog samtidig ikke understrege nok, at selv om jeg fik meget hjælp til alt det praktiske, så har det været hjælpen til at afdække egne værdier, der har betydet mest for mig og som har givet mig mest, for det har hjulpet mig til at forstå, hvad jeg søgte, og hvorfor jeg søgte noget andet. Det gav mig en styrket selvforståelse og en bevidsthed om, hvad der er meningsskabende for mig, både i mit arbejds- og privatliv. Og selvom at jeg ret hurtigt har fået et job, så er jeg sikker på, at Christians og mit samarbejde kun lige er begyndt … det skal nok vare ved flere år ud i fremtiden, og vi har allerede indholdet til vores næste samtaler på plads, slutter Morten Stentebjerg.

Den korte historie om Morten Stentebjerg

I 2007 startede Morten Stentebjerg som værnepligtig ved Trænregimentet (Hæren) i Aalborg. Blev i 2008 udsendt til Kosovo som konstabel (professionel soldat), som en del af logistiktropperne. Vel tilbage i DK uddannede han sig til sergent og blev igen udsendt med logistiktropperne til Libanon 2011.
I 2012 startede han på Hærens Officersskole.
I 2015 blev han færdiguddannet premierløjtnant, og har siden arbejdet ved Føringsstøtteregimentet (tidligere Telegrafregimentet) i Fredericia og Haderslev.