VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden – til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet. Fra offentlighedens side har der de sidste mange år primært været sat fokus på de veteraner, som har pådraget sig enten fysiske eller psykiske mén. Denne gruppe udgør dog under 15%, og dermed har man overset den store gruppe af ressourcestærke veteraner, som udgør det store flertal. Disse veteraner har opbygget en række unikke og særlige kompetencer, der alle er afprøvet i praksis og under til tider ekstreme forhold.

 Vejen fra militær til civil burde måske virke let for veteraner, der har været i verdens brændpunkter, men det er den langt fra altid. VELKOMMEN HJEM tilbyder en ny organisation for virksomheder, der ønsker at skabe bedre vilkår for veteranerne, nedbryde barrierer og aktivt bidrage med mentorskab. Vi glæder os til at byde både virksomheder og veteraner velkommen i den nye forening.

 

Med venlig hilsen


Thomas Woldbye


Adm. direktør Københavns Lufthavne A/S

Formand for foreningen
 VELKOMMEN HJEM