INVITATION

Det er svært at definere båndet mellem forsvaret og erhvervslivet.

Den 18. august prøver vi.

I er hermed inviteret til at deltage i en stort anlagt og enestående event på Ofelia Plads, der skal gøre os alle klogere på forbindelsen mellem Forsvaret og erhvervslivet – og på, hvilke fantastiske muligheder, der er i Forsvaret, og hvor relevante og værdifulde de militære kompetencer er på civile arbejdspladser.

Arrangementet vil bestå af en ‘åben’ del, hvor offentligheden inviteres. Her vil repræsentanter fra Forsvaret og medlemsvirksomhederne stille sig til rådighed med information og gode snakke. Derudover stiller Forsvaret op med F16-fly, kampvogn og meget mere.

Der vil også være en ‘VIP’ del, hvor alene medlemsvirksomhederne og repræsentanter fra Forsvaret er inviteret. I løbet af dagen vil der her være en bred vifte af aktuelle indlæg, relevante debatter, visioner og hyldester. Vi har inviteret en lang række forskellige profiler til at deltage i en Talk om, hvordan vi styrker og udvikler forbindelsen mellem Forsvaret og erhvervslivet.

Foreløbigt program:

13.00 – 18.00: “OFELIA ANALYSEN – Fælles om Danmark“

Vært Peter Mogensen, Direktør i Kraka, og medvært Jakob Riis, CEO i Falck.

13.30 – 14.30: Fremtidens arbejdsmarked – militært og civilt 15.00 – 16.30: Den fælles værdikæde mellem forsvaret og erhvervslivet 17.00 – 17.30: Aktuelt – Konflikter i verden

Tilmelding senest 10. august til VELKOMMEN HJEM på info@velkommenhjem.net


OFELIA PLADS I KØBENHAVN DEN 18. AUGUST 2022 KL. 13 – 18.