Følte sig mæt af oplevelser i ”det grønne firma” – efter 16 år og 5 udsendelser

Udgivet d. 19. august 2019 af Velkommen Hjem

Efter 16 år i Forsvaret og 5 udsendelser til verdens brændpunkter ønskede Lars Hove- Olesen at bringe sin person og kompetencer i spil i et andet miljø med andre udfordringer. Han tog kontakt til VELKOMMEN HJEM og fik støtte og afklaring i forhold til fremtiden. Om kort tid starter han på Fagjournalistuddannelsen, hvor han skal udleve sin drøm.
Læs historien om en afklaringsproces, der blev stærkt hjulpet på vej af mentor Claus Larsen fra ATOS og Velkommen Hjem.

– Jeg havde ikke længere lysten og var nået til et punkt, hvor jeg følte mig mæt på oplevelser i det ”Grønne firma”. Jeg ønskede at bringe min person og kompetencer i spil i et andet miljø med andre udfordringer, fortæller Lars Hove-Olesen.

Spørgsmålet var bare, hvad så? Hvor skulle han søge de udfordringer? Hvor kunne han udnytte sine kompetencer og skabe en ny karriere? Lars kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM, og det satte gang i den proces, der skulle føre til afklaring.

– VELKOMMEN HJEM har været utrolig vigtig for mig i forhold til at blive afklaret. Jeg fik her muligheden for at holde en potentiel fremtid op imod en mulig realisering af en livsdrøm, og trykprøve de to mod hinanden: Hvad vil jeg mest, og hvor meget kan de to muligheder give mig udviklingsmæssigt og personligt? Det havde ikke været muligt at afklare på samme måde, hvis ikke jeg havde været en del af VELKOMMEN HJEM. For det er jo noget mere besværligt at gennemføre en praktisk proces om din egen fremtid i en udelukkende teoretisk ramme, forklarer han, og tilføjer:

– VELKOMMEN HJEM har desuden været et forum, hvor jeg har kunnet oversætte og omsætte mine erfaringer og evner til en civil kontekst, og det har i sidste ende også har bidraget til min afklaring om fremtiden.

Lars Hove-Olesen

Oprigtig interesse fra mentor

Alle soldaterveteraner, der er i forløb hos VKH, bliver matchet med en personlig mentor, som de kan få sparring, støtte og gode råd fra. Lars blev matchet op med Claus Larsen, der arbejder som landechef i ATOS.

– Min mentor har udvist stor forståelse for min proces i forhold til at blive afklaret om fremtiden – og han har stillet mig flere vigtige og opklarende opgaver og udfordringer undervejs i vores forløb. Han inviterede mig ind på sit arbejdsområde, og introducerede mig til forskellige nicher af Cyber Security og desuden til beslægtede udfordringer og opgavetyper. Derudover har han introduceret mig til forskellige brede erhvervsnetværk og enkeltpersoner, som jeg løbende har haft kontakt med. Claus har hele vejen igennem været vedholdende og vist oprigtig personlig interesse – også da min proces var så fremskreden, at det stod klart, at min vej ikke gik i hans erhvervsretning, fortæller Lars.

Endelig afklaret!

Det krævede mange timers refleksion, sparring, rådgivning, erhvervsbesøg og samtaler – men så lykkedes det til gengæld også Lars Hove-Olesen at blive helt sikker på, hvilket job, der ville give ham de udfordringer og den tilfredsstillelse, han drømte om.

-Det lykkedes mig at nå frem til, at et skrivende, kreativt spor var præcis det, der brændte den stærkeste flamme i mig. Denne proces kunne jeg ikke have opnået uden min mentors sparring. Det vil jeg altid være Claus og VELKOMMEN HJEM taknemmelig for, understreger han.

– Jeg har fået muligheden for at udleve min drøm om at blive journalist og starter på Fagjournalistuddannelsen på Danmarks medie- og Journalisthøjskole i Århus. Sideløbende er jeg også blevet tilbudt et praktikforløb ved en regional avis i mit nærområde, slutter en afklaret og tilfreds soldaterveteran.

Den korte historie om Lars Hove-Olesen

Lars Hove-Olesen har siden midten af 90’erne været tilknyttet Forsvaret, først som værnepligtig og konstabel og derefter som reserveofficer. Fra 2008 var han linjeofficer. Lars har 5 udsendelser bag sig, og har været udsendt til Kroatien, Bosnien, Kosovo og Afghanistan. De første 2
gange, blev han udsendt som Konstabel og de sidste 3 var han udsendt som Officer. I dag er han Kaptajn.