fr2

Udsendt til Kosovo i ledende stabsfunktioner

Projektet har været fantastisk og været den løftestang, der har båret mig ud på arbejdsmarkedet efter kun 3 mdr. jobsøgning. Jeg er blevet ansat på Aalborg Universitet som kompetenceudviklingskonsulent i deres HR afdeling. En stilling jeg glæder mig utrolig meget til at få startet på.

Jeg har på 24 ansøgninger været til 7 samtaler, hvilket bl.a. kan tilskrives den hjælp som jeg har fået igennem projektet. På introforløbet får vi afklaret vores kompetencer og omskrevet dem i en civil ramme, som danner grundlaget for et meget professionelt opsat CV. Jeg har fået to eksplicitte kommentarer dertil under mine samtaler.

Dertil kommer selv mentorvirket som er uvurderligt. Min mentor, Per Frey fra KMD, har gjort et helt fantastisk arbejde, og han har brugt hans netværk til at skaffe mig kontakter, som har affødt 3 uformelle samtaler i tre virksomheder. Per og Helene har ligeledes været en stor hjælp i forhold til at rette ansøgningen til, hvilket igen har været med til, at jeg har fået 7 samtaler på relativ få ansøgninger.

Jeg kan kun på det varmeste anbefale at opbakningen fortsætter, da projektet er med til at løfte os veteraner i job. Det er min klare overbevisning, at projektet har fremskyndet processen med at komme i job betydeligt. Dette er til gavn for alle, men ikke mindst den enkelte veteran som føler en reel opbakning til at komme videre i sit liv.