Baggrund for foreningen

Der har været gennemført to pilotforløb, der begge har haft stor positiv respons og succes. Første forløb har været økonomisk støttet af en række virksomheder, som også har fungeret som mentorer. Andet forløb har været støttet af Beskæftigelsesministeriet, hvor metoden er blevet evalueret af Københavns Universitet, og resultaterne har vist sig rigtig positive.

Derfor har vi besluttet os for at danne foreningen VELKOMMEN HJEM, og vi håber, at I vil være med til at sikre fremtidige veteraners vej mod det civile erhvervsliv.

Jo flere virksomheder, der deltager, jo flere veteraner kan vi få ud på arbejdsmarkedet – til gavn for den enkelte, virksomhederne og samfundet.

For yderligere information tjek foreningens LinkedIn eller download folderen her.

For konkrete spørgsmål send venligst en mail på info@velkommenhjem.net eller ring 22 11 22 07.